دکتر حسین بوداقی خواجه نوبر

دکتر حسین بوداقی خواجه نوبر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

دکتر حسین بوداقی خواجه نوبر

Dr. Hossein Bodaghi Khajeh Noubar

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A model of sustainable consumer behavior in the insurance industry (Case study: Insurance Company Asia) (دریافت مقاله) مجله آنالیز غیر خطی و کاربردها دوره: 14، شماره: 2
2 ارائه الگوی مشارکت شهروندان با رویکرد بازاریابی اعتماد اجتماعی در مطالعات منطقه ای (مطالعه موردی: شهرداری های منطقه شمال شرق تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 12، شماره: 49
3 ارایه مدل ارزش ویژه برند بانک رفاه و نقش سواد دیجیتال جامعه در توسعه خدمات الکترونیکی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 8
4 ارزیابی مضامین بصری تبلیغات محصولات غذایی سبز شرکت های دانش بنیان در رسانه های اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 25، شماره: 12
5 Factors affecting the identification and prioritization of export industrial clusters of Iran to the eurasian economic union (case study: Gilan province) (دریافت مقاله) مجله آنالیز غیر خطی و کاربردها دوره: 14، شماره: 1
6 Investigating the effect of outsourcing on Export Development in Small and Medium sized Companies (دریافت مقاله) مجله بین المللی مطالعات اقتصاد و مدیریت کسب و کار دوره: 6، شماره: 2
7 Investigating the export performance of commercial companies (Case study of Ardabil Province) (دریافت مقاله) مجله آنالیز غیر خطی و کاربردها دوره: 13، شماره: 2
8 Presenting the Knowledge Extraction Model of Users' Trust in Marketing Based on Information and Social Network Data (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات پردازش دانش دوره: 4، شماره: 3
9 بررسی رابطه بین هوش سازمانی و خلاقیت کارکنان دردانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی در سال۱۳۸۸ (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 6، شماره: 2
10 بررسی رابطه هوش رقابتی مدیران با نوین سازی صنایع کوچک (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 10، شماره: 2
11 بررسی عوامل موثر بر دو سو توانی آموزش عالی و تحلیل قدرت هدایت – وابستگی با استفاده از ترکیب مدلسازی تفسیری – ساختاری (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 12، شماره: 1
12 بررسی مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک و پیامدهای آن در نظام بانکی کشور و ارائه مدل بومی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کاربردی دوره: 13، شماره: 45
13 بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر اجرای بودجه ریزی عملیاتی (مطالعه موردی: شرکت بنیان دیزل) (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و بودجه ریزی بخش عمومی دوره: 3، شماره: 4
14 تاثیر رعایت اخلاق در بازاریابی رسانه های اجتماعی بر شکل گیری اعتماد مشتری نسبت به برند (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 17، شماره: 1
15 رابطه اخلاق مداری در بازاریابی شبکه های اجتماعی با رفتار مصرف کننده: نقش میانجی ارزش ویژه برند (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 16، شماره: 3
16 شناسایی عوامل موثر بر نیات رفتاری مشتریان بر اساس اخلاق و مسئولیت اجتماعی سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 17، شماره: 1
17 طراحی الگوی بازاریابی گردشگری پزشکی به روش فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای مدیریت در نظام سلامت دوره: 6، شماره: 3
18 طراحی مدل تجزیه و تحلیل رفتار مشتریان مبتنی بر کلان داده با استفاده از روش فرا ترکیب و دلفی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات رفتار مصرف کننده دوره: 9، شماره: 1
19 طراحی مدل مدیریت ارتباط با مشتری مبتنی بر کلان داده (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت تبلیغات و فروش دوره: 3، شماره: 1
20 طراحی مدل مدیریت تجربه مشتریان در نظام بانکی ،با استفاده از روش تحلیل مضمون (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات رفتار مصرف کننده دوره: 6، شماره: 2
21 مدل سازی تحول انگاره ارتباطات بازاریابی یکپارچه در صنعت خودروسازی ایران، (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار بین المللی دوره: 6، شماره: 1
22 مدل کیفی/تعاملی (IQA) مضامین ادراک مبتنی بر کامیابی فراخود در حمایت از محصولات سبز: مطالعه شرکت های دانش بنیان در حوزه مواد غذایی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 23، شماره: 9
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اخلاق حرفه ای کسب و کار در تجارت الکترونیک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار
2 ارتباط عملکرد اثربخص با اوذیط سیستمی مطالعه موردی شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری
3 ارزش ویژه برند، موثرترین دارایی صنایع برای پیشتازی در عصر رقابت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
4 ارزش ویژه مشتری رویکردی برای بهبود رضایت مشتری در بازارهای سنتی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه
5 استفاده، موانع و اندازه گیری بازاریابی از طریق رسانه های اجتماعی:تحقیقی اکتشافی از برندهای کوچک و متوسط سازمان های تجارت به تجارت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران
6 International Health Tourism Approach Elaboration in Turbulent Environment (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
7 بررسی ارتباط بین ارزش برند صنعتی و عملکرد رابطه بازاریابی در بازارهای صنعتی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
8 بررسی تاثیر پلتفرمهای دیجیتال بر عملکرد نوآوری (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارافرینی ایران
9 بررسی تاثیر پلتفرمهای دیجیتال بر عملکرد نوآوری با توجه به نقش میانجی فرهنگ نوآوری (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارافرینی ایران
10 بررسی تاثیر تحریم های اقتصادی ایران بر تغییر شیوه های تجارت بین الملل درشرکتها (دریافت مقاله) کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری
11 بررسی تاثیر خودکارآمدی کارآفرینانه بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط فعال در حوزه مواد غذایی شهر تبریز (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم انسانی، اقتصاد و حسابداری ایران
12 بررسی تاثیر سواد تجاری بر خودکارآمدی کارآفرینانه مدیران (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارافرینی ایران
13 بررسی تاثیر سواد تجاری بر عملکرد شرکت با توجه به نقش میانجی خودکارآمدی کارآفرینانه مدیران (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارافرینی ایران
14 بررسی تاثیر سواد تجاری بر عملکرد شرکتهای کوچک و متوسط فعال در حوزه مواد غذایی شهر تبریز (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم انسانی، اقتصاد و حسابداری ایران
15 بررسی تاثیر مدیریت استعداد بر عملکرد سازمانی کارکنان شعب بانک رفاه تبریز (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
16 بررسی تاثیر مدیریت استعداد بر عملکرد سازمانی کارکنان شعب بانک رفاه تبریز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
17 بررسی دیدگاه های مدرسان دانشگاه رشته مدیریت درباره آینده کسب وکار در ایران (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد، علوم انسانی و توسعه کسب و کار
18 بررسی رابطه ارزش ویژه برند سازمان مدیریت صنعتی بر جایگاه رقابتی آن در حوزه آموزش (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
19 بررسی رابطه بین بعدمحتوائی ساختارسازمانی بامیزان درآمدزایی شهرداری (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم اسلامی حقوق و مدیریت
20 بررسی رابطه بین کیفیت خدمات و ارزش ویژه مشتری در بانک های پاسارگاد استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی
21 بررسی رابطه بین نوع امضا با رفتار مالی فعالان بازارمالی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری
22 بررسی سطح مهارت های ارتباطی کارکنان بانک کشاورزی استان کرمانشاه و برخی عوامل مرتبط (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا
23 بررسی عوامل موثر در فرهنگ مالیاتی جهت وصول به موقع مالیات (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
24 بررسی مزیت های عملیاتی، عاطفی و اجتماعی در خدمات B2B تجارت بین بنگاهی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین
25 تاثیر آموزش مهارت کارآفرینی و نقش آن بر توسعه ساختار سازمانی کوچک و بزرگ (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
26 تاثیر بازاریابی اینترنتی بر موفقیت شرکتهای صادراتی بینالمللی مطالعه موردی: استان زنجان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی
27 تاثیر عدم قطعیت بر روی عناصر استراتژی بازاریابی در بازاریابی صنعتی مورد مطالعه تراکتورسازی تبریز (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه
28 تاثیر ویژگی های شخصیت مصرف کننده و ابعاد آن بر سبک خرید مشتریان شرکت بیمه ملت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد
29 تبیین اثر جهت گیری بازار بر عملکرد با نقش میانجی نوع مالکیت شرکتی در بخش صنعت استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری
30 تحلیلی بر استراتژیهای بازاریابی و فروش مناسب در دوران رکود اقتصادی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی و دومین همایش بین المللی پایداری کسب و کار
31 شناسایی و اولویت بندی علل عدم موفقیت شرکتهای تجاری ایران در دستیابی به برند قدرتمند (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نوین در حسابداری و مدیریت
32 عملکرد بازاریابی گردشگری با رویکرد پایداری (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
33 کیفیت خدمات به عنوان سودمندترین و قدرتمندترین ابزار استراتژی کسب وکار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد ، توانمندی صنعت جهانگردی در توسعه
34 نقش دانش ضمنی بین فروش و عملکرد بازاریابی شرکت داداش برادر(آیدین) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی چالش های نوین در مدیریت