دکتر وحیده علی پور

دکتر وحیده علی پور دانشیار دانشگاه زنجان

دکتر وحیده علی پور

Dr. Vahideh Alipoor

دانشیار دانشگاه زنجان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 The relationship Between Intellectual and IT Based Structural Capital with Financial Performance (A Case Study) (دریافت مقاله) مجله بین المللی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دوره: 3، شماره: 4
2 بررسی تاثیر ابعاد خدمات الکترونیکی و فاکتورهای تجربه و ریسک بر تبلیغات الکترونیکی شفاهی با نقش میانجی اعتماد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 11، شماره: 41
3 بررسی رابطه‎ی بین هوش رقابتی و اثربخشی استراتژی‎های بازاریابی در بین بانک‎های دولتی و خصوصی استان زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 4، شماره: 2
4 بررسی عوامل موثر بر فرایند و میزان تحقق اهداف نمایشگاه های تجاری از دید غرفه داران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 10، شماره: 2
5 بررسی و تبیین رابطه بین فرهنگ سازمانی بر اساس مدل ‎هافستد و ابعاد کارآفرینی سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 9، شماره: 2
6 بررسی وضعیت ارتقای کیفیت خدمات تشخیصی مراکز درمانی در شرایط پاندمی کرونا با استفاده از مدل پاراسورامان (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاع رسانی پزشکی نوین دوره: 8، شماره: 2
7 تاثیر مزایای زیباییشناسی و نمادین برند بر تعهد به برند با میانجیگری تعلق به برند در بین مصرفکنندگان برند اپل (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 9، شماره: 34
8 عوامل موثر در حفظ همکاری عرضه‎کننده- توزیع‎کننده در زنجیره توزیع از دیدگاه عرضه‎کنندگان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 5، شماره: 4
9 مؤلفه‌های معنایی حاکی از پیوند ابعاد سرمایۀ فکری و عملکرد سازمانی در شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران دوره: 2، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی عدم استقبال از خدمات سامانه های پرداختی از قبیل تلفن همراه و ثابت در حوزه ی مخابرات استان زنجان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
2 اخلاق کسب و کار در تجارت الکترونیک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
3 ارزیابی برنذ و اثر گذاری اى بر وفاداری و رضایت مشتریان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری
4 ارزیابی نقش عناصر آمیخته بازاریابی در صنعت گردشگری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت،کارآفرینی و مهارت های ارتباطی
5 بررسی اثر تصمیم احساسی کشور مبدأ و پیوندهای مرتبط با برند و قصد خرید (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
6 بررسی ارتباط میان سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی دربین دانشجویان دانشگاه زنجان (دریافت مقاله) همایش ملی سبک زندگی،نظم و امنیت
7 بررسی تاثیر آمیخته ترفیع تبلیغات و فعالیت های پیشبرد فروش( بر ارزش ویژه برند )مورد مطالعه : شرکتهای تعاونی کشمش استان قزوین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت
8 بررسی تاثیر بازاریابی رابطه مند بر وفاداری مشتری با نقش میانجی کیفیت خدمات در مخابرات استان زنجان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
9 بررسی تاثیر رضایت شغلی و سرمایه فکری بر بهره وری حسابداران شرکت هایSME (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
10 بررسی تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی بر مدیریت ارتباط با مشتری در شرکت مخابرات استان زنجان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
11 بررسی تاثیر فرهنگ کار بر بهره وری نیروی انسانی در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
12 بررسی تاثیر کیفیت خدمات بر روی رضایت ارباب رجوع در اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی زنجان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
13 بررسی تاثیر مولفه های سرمایه اجتماعی اسلامی بر تعهد سازمانی کارکنان آموزش و پرورش زنجان با تاکید بر نقش میانجی اعتماد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
14 بررسی تاثیرگذاری محیط فروشگاه های زنجیرهای بر رفتار خرید (مورد مطالعه: فروشگاه های رفاه، جانبو و افق کوروش) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی چشم اندازهای های نوین در حسابداری، مدیریت و کارآفرینی
15 بررسی رابطه هوشمعنوی و خلقدانش در پژوهشکده سامانههای فضانوردی دانشگاه صنعتی شریف (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
16 بررسی شکاف کیفیت خدمات درمانی خریداری شده از پزشکان استان زنجان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
17 بررسی کاربرد صورت های مالی شرکت ها در اعطای تسهیلات توسط بانک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
18 بررسی مقایسه ای تاثیر استراتژی کسب و کار بر اثربخشی عملیات بانکی با نقش میانجی بازاریابی اینترنتی و بازاریابی رابطه محور (دریافت مقاله) کنفرانس ملی چشم اندازهای های نوین در حسابداری، مدیریت و کارآفرینی
19 بررسی نظری عوامل موثر بر ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرفکننده (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
20 بررسی نظری کارآفرینی، مفاهیم و ضرورتهای آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
21 بررسی و الویت بندی عوامل فرهنگی موثر در به اشتراک گذاری دانش در کارخانه سیمان کردستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱
22 تاثیر تسهیم دانش بر تبدیل سازمانی به سازمان یادگیرنده (مورد مطالعاتی: اداره گاز شهر زنجان) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
23 تاثیر مدیریت هویت برند بر پیامدهای رفتاری کارکنان(مورد مطالعه: شرکت شیرین عسل) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی چشم اندازهای های نوین در حسابداری، مدیریت و کارآفرینی
24 تاثیر هوش هیجانی و هوش معنوی بر یادگیری سازمانی (مطالعه موردی : شرکت گاز استان زنجان ) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
25 تاثیرات امیخته ترفیع بر ارزش ویژه برند و ادراکات مصرف کننده (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
26 تدثیر سرمایه انسانی و مسئولیت پذیری اجتماعی بر عملکرد سازمانی با تاکید بر نقش میانجی نوآوری سازمانی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری
27 توانمند سازی نیروی انسانی درراستای بهبود سازمانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری
28 توسعه مدیریت بازاریابی در صنعت توریسم ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
29 رابطه سرمایه اجتماعی وسبک زندگی با نظم وامنیت (دریافت مقاله) همایش ملی سبک زندگی،نظم و امنیت
30 رویکردها و مدل های توانمندسازی کارکنان (دریافت مقاله) کنفرانس مدیریت و علوم رفتاری
31 عوامل موثر بر سرمایهگذاری شرکتهای کوچک و متوسط SMEs ، در منطقه آزاد تجاری ارس (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
32 نقش نورومارکتینگ و نوروبرندینگ در ارتقاء کسب و کار نمایندگی های بیمه در ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری