دکتر رامین بشیر خداپرستی

دکتر رامین بشیر خداپرستی دانشگاه ارومیه

دکتر رامین بشیر خداپرستی

دانشگاه ارومیه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی مدل های کانسلیم و پنج عاملی فاماوفرنچ در انتخاب سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 9، شماره: 37
2 بررسی تاثیر طراحی سبز بر عملکرد محیطی با توجه به نقش میانجی شیوه های مدیریت زنجیره تامین سبز خارجی و تعدیل گری محیط نهادی (مطالعه موردی : شرکت های صنایع غذایی در شهرستان ارومیه) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت زنجیره تامین دوره: 24، شماره: 76
3 بررسی تأثیر قابلیت‌های بازاریابی و استراتژی‌های بازاریابی بر عملکرد تجاری شرکت‌های صادراتی (موردمطالعه: صنعت شکلات در شهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار بین المللی دوره: 3، شماره: 3
4 بررسی نقش تصمیم گیری اثربخش بر سرعت بین المللی سازی: نقش تعدیل گری عدم اطمینان محیطی در شرکت های صادراتی شهر ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 14، شماره: 55
5 پیشایند راهبردهای تمایز در شرکت های صادراتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 15، شماره: 57
6 تحلیلی برنقش اختلاف نرخ رشدجمعیت درجریان تجارت خارجی (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی دوره: 4، شماره: 8
7 رابطه بین توسعه بیمه های زندگی و غیرزندگی و رشد اقتصادی در ایران: کاربرد رهیافت آزمون کرانه ها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 28، شماره: 3
8 رابطه علی معیارهای مدیریت کیفیت اروپا (EFQM) با رضایت شغلی و وفاداری سازمانی (دریافت مقاله) مجله مطالعات روان شناسی صنعتی و سازمانی دوره: 3، شماره: 2
9 کارایی مدل پنج عاملی فاما و فرنچ در سهام تهاجمی و تدافعی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دوره: 6، شماره: 4
10 کاوش نقش کارآفرینی شهری، فناوری های دیجیتال و لجستیک هوشمند بر کسب و کار پایدار در شهر هوشمند: نقش تعدیلگری آشفتگی بازار (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار بین المللی دوره: 6، شماره: 2
11 مقایسه و ارزیابی استراتژی های بیمه پرتفوی به روش شبیه-سازی بوت استرپ بلوکی(مطالعه موردی: بیمه پارسیان) (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت مالی دوره: 9، شماره: 25
12 واکاوی ارتباط شست وشوی سبز بر اعتماد سبز و قصد خرید سبز با میانجیگری سردرگمی سبز و خطر درک شده سبز (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 12، شماره: 4
13 واکاوی عوامل و استراتژی های انعطاف پذیری بر عملکرد صادراتی و مزیت رقابتی شرکت های صنعتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 11، شماره: 43
14 واکاوی نقش جهت گیری برند و گرایش کارآفرینانه بر عملکرد برند در شرکت های تولیدکننده مواد غذایی سبز (دریافت مقاله) دوفصلنامه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی دوره: 7، شماره: 14
15 واکاوی نقش رسانه ای شدن و مسئولیت اجتماعی شرکت بر ادراک مشتری با توجه به نقش تعدیلگر ریسک شهرت (مورد مطالعه : مشتریان محصولات شرکت اروم آدا) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات رفتار مصرف کننده دوره: 10، شماره: 1
16 واکاوی نقش وضعیت مالی بر نسبت های ریسک دارایی در بانک های پذیرفته شده در بورس (دریافت مقاله) مجله اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره: 8، شماره: 27
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی ارتباط عوامل درون شرکتی با نقاط مرجع استراتژیک استراتژی های مالی و اهرم مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صنعت داروسازی و پتروشیمی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
2 بررسی تاثیر ترفیع فروش و تبلیغات در ایجاد ارزش ویژه ی نام تجاری (مورد مطالعه: برند شیرین عسل تبریز) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار
3 بررسی تاثیر عناصر آمیخته بازار یابی محصول،قیمت بر صادرات مطالعه موردی سیب و انگور استان آذر بایجان غربی (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
4 بررسی تأثیر خصوصیسازی بر عملکرد مالی شرکتهای مخابرات استانهای آذربایجانشرقی و غربی (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
5 بررسی رابطه بین کیفیت ارائه خدمات با رضایت و وفاداری مشتری (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
6 بررسی عوامل تأثیر توسعه محصول جدید بر عملکرد صادراتی در شرکتهای تولیدی و صادراتی استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی مدیریت آموزشی ایران
7 بررسی کیفیت خدمات بانک صادرات در شهر ارومیه و ارائه وضعیت بهینه با استفاده از مدل سروکوال (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
8 تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکتهای فعال در صنعت پتروشیمی ایران (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
9 رتبه بندی مهمترین عناصر آمیخته بازاریابی مؤثر بر فروش محصولات شرکت جاوید درب سلماس (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
10 مدلسازی رابطه سرمایه های فکری و تسهیم دانش با بهره وری نیروی انسانی (مطالعه موردی: گمرگ شهرستان ارومیه) (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه پارادایم های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی