دکتر ولی نعمتی

دکتر ولی نعمتی دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر ولی نعمتی

دانشگاه محقق اردبیلی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی و تحلیل رقابت پذیری ژئوتوریسمی شهرستان نیر با استفاده مدل پاوولوا (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 5، شماره: 4
2 بررسی ارتباط هوش معنوی با رفتار نوآورانه ی معلمان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 4، شماره: 1
3 بررسی توانمندی های ژئوتوریستی استان اردبیل با استفاده از مدل کوبالیکوا و مدل فیولت (مطالعه موردی: نیر، نمین، سرعین) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 5، شماره: 3
4 تاثیر رفتارهای مخرب مشتریان بر واکنش کارکنان خط مقدم در آژانس های گردشگری: نقش تعدیل گر رویکرد رفتاری مدیران و همکاران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 5، شماره: 4
5 تاثیر سبک های رهبری نوظهور بر سرمایه روانشناختی و رفتارهای شغلی کارکنان در هتلداری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری دوره: 11، شماره: 24
6 تبیین و ارائه مدل بهینه روابط بین فیلم توریسم و توسعه گردشگری روستایی (مورد مطالعه: روستای سولقان، استان تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 9، شماره: 33
7 تحلیل کیفی عوامل موثر بر توسعه گردشگری عشایری (مورد مطالعه عشایر شاهسون) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 10، شماره: 39
8 تحلیل نقش دینداری در تعالی معنویت در محیط کاری کارکنان (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 9، شماره: 32
9 رفتار شهروندی سازمانی و وفاداری گردشگران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 7، شماره: 18
10 شناسایی پتانسیل های ژئوتوریستی شهرستان سرعین با استفاده از مدل پارک ملی و مدل هادزیک (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 5، شماره: 3
11 طراحی الگوی مدیریت توسعه گردشگری عشایری با استفاده از رویکرد مدل سازی ساختاری – تفسیری (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 14، شماره: 53
12 نوع شناسی مشتری و نقش آن در نوآوری در هتل ها (مورد مطالعه: هتل های اردبیل) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 4، شماره: 15
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی پتانسیل گردشگری لندفرم آبشار آفرینه شهرستان پلدختر و تنگه شیرز شهرستان کوهدشت با استفاده از مدل پرالونگ (استان لرستان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم جغرافیا
2 ارزیابی پتانسیل گردشگری لندفرم آبشار بیشه شهرستان درود و تنگه شیرز شهرستان کوهدشت با استفاده از مدل پرالونگ (استان لرستان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم جغرافیا
3 امکان سنجی قابلیت های گردشگری درشهر مرزی بیله سوار با استفاده از مدل SWOT (دریافت مقاله) همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافتها
4 بررسی اثر دورکاری دوران کرونا ویروس بر عملکرد شغلی کارکنان با نقش واسطه ای اخلاق حرفه ای مورد مطالعه ”اداره کل آموزش و پرورش گیلان” (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری
5 بررسی اثر دورکاری دوران کرونا ویروس بر عملکرد شغلی کارکنان با نقش واسطه ای اخلاق حرفه ای مورد مطالعه: اداره کل آموزش و پرورش گیلان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری
6 بررسی بازار گردشگری بازار سنجی شهرستان اردبیل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری، سرمایه های ملی و چشم انداز آینده
7 بررسی بازاریابی الکترونیکی در صنعت گردشگری ایران (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی گردشگری و توسعه
8 بررسی تاثیر نیازهای اساسی روان شناختی بر رفتار مدنی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
9 بررسی رابطه جهانی شدن و رشد اقتصادی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی تازه یافته ها در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر کارآفرینی در صنایع
10 بررسی رابطه حکمرانی خوب و رشد اقتصادی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی تازه یافته ها در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر کارآفرینی در صنایع
11 بررسی رابطه معنویت سازمانی با پاسخگویی سازمانی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه
12 بررسی نقش آگاهی گردشگران در ترویج گردشگری پایدار (مورد مطالعه: روستای کندوان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، فرهنگ، تمدن و تاریخ
13 بررسی نقش ارتباطات بر عملکرد کارکنان (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و پنجمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
14 بررسی نقش تبلیغات دهان به دهان بر قصدخرید سوغاتی محلی توسط گردشگران (مطالعه موردی : استان اصفهان) (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی و یازدهمین همایش ملی گردشگری جغرافیا ومحیط زیست پایدار
15 بررسی نقش تصویر ذهنی گردشگران بر قصدخرید سوغاتی محلی توسط گردشگران (مطالعه موردی : استان اصفهان) (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی و یازدهمین همایش ملی گردشگری جغرافیا ومحیط زیست پایدار
16 بررسی نقش تعهدکاری بر فرسودگی شغلی پرستاران(مورد مطالعه: بیمارستان امام خمینی ره اردبیل) (دریافت مقاله) همایش پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
17 بررسی نقش شایستگی بر عملکرد وظیفه ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه اقتصاد،مدیریت و حسابداری
18 بررسی نقش مشارکت تعهد جامعه محلی برای دستیابی به توسعه پایدار گردشگری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم جغرافیا
19 بررسی نقش مشارکت و تعهد جامعه محلی در توسعه پایدارگردشگری (دریافت مقاله) سومین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران
20 تاثیر طرح بهسازی بافت با ارزش روستایی در توسعه پایدار گردشگری روستایی مطالعه موردی:روستای کزج خلخال (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
21 تاثیر گردشگری روستایی در بهسازی و حفاظت بافت با ارزش روستایی مطالعه موردی:روستای کندوان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
22 توسعه شهری پایدار گردشگری راهکاری مناسب در جهت مطالعه موردی : استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری
23 توسعه محلی (مشارکت ،توانمند سازی،سرمایه اجتماعی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم جغرافیا
24 توسعه محلی (مشارکت ،توانمند سازی،سرمایه اجتماعی) (دریافت مقاله) سومین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران
25 جایگاه مشارکت و تعهدجامعه روستایی درتوسعه پایدارگردشگری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم جغرافیا
26 چالش ها و مشکلات توسعه گردشگری مذهبی درایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری
27 رابطه بین هوش اجتماعی و عملکرد در نقش و عملکرد فرا نقش (دریافت مقاله) همایش پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
28 رابطه بین هوش اجتماعی و عملکرد رفتاری و عملکرد مبتنی بر نتیجه مدیران بانککشاورزی استان اردبیل (دریافت مقاله) همایش پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
29 ماهیت و ضرورت رویکرد مدیریتی یکپارچه و مشارکتی در حفاظت و تحقق توسعه پایدار میراث طبیعی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
30 مشارکت و تعهد جامعه محلی و نقش آن در گسترش توسعه پایدار گردشگری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
31 مفهوم سازی گردشگری سلامت در ایران (مفاهیم، مدل ها و نظریه ها) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری پایدار با رویکرد گردشگری ورزشی، سلامت و محیط زیست
32 نقش اقامتگاه های بومگردی در توسعه پایدارگردشگری ایران (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی گردشگری و توسعه
33 نقش بافتهای باارزش روستایی در توسعه پایدار گردشگری روستایی مطالعه موردی: روستای کندوان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
34 نقش توسعه منابع انسانی درعملکرد رفتاری کارکنان(مطالعه موردی: بانک مسکن استان اردبیل) (دریافت مقاله) همایش پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
35 نقش جوامع (تعهد و مشارکت)در توسعه پایدار گردشگری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
36 نقش رفتار معنوی کارکنان بر عملکرد اجتماعی سازمان مورد مطالعه: کارکنان بانک مسکن استان اردبیل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
37 نقش رفتار معنوی کارکنان بر عملکرد اجتماعی سازمان مورد مطالعه: کارکنان بانک مسکن استان اردبیل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
38 نقش رفتار معنوی کارکنان بر عملکرد غیرمالی سازمان مورد مطالعه: کارکنان بانک مسکن استان اردبیل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
39 نقش گردشگری جامعه محور در توسعه پایدار گردشگری روستایی (دریافت مقاله) اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی
40 نقش گردشگری در کاهش فقر و افزایش امنیت اجتماعی مناطق محروم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
41 نقش مشارکت جامعه محلی برای دستیابی به توسعه پایدار گردشگری در کشور های در حال توسعه (دریافت مقاله) سومین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران
42 نقش مشارکت و تعهد جوامع محلی در مدیریت گردشگری پایدار و توسعه توریسم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
43 واکاوی ارتباط توسعه گردشگری روستایی با توسعه پایدار روستایی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری، سرمایه های ملی و چشم انداز آینده
44 واکاوی نقش المانهای شهری در توسعه گردشگری شهری مطالعه موردی: شهر اردبیل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
45 واکاوی نقش سازمانهای مرتبط با گردشگری سلامت در ایران با رویکرد مدیریت یکپارچه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار