دکتر موسی رضوانی چمن زمین

دکتر موسی رضوانی چمن زمین دانشگاه ازاد اسلامی آستارا

دکتر موسی رضوانی چمن زمین

دانشگاه ازاد اسلامی آستارا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 « امکان سنجی راه اندازی ترمینال تمام فصول با تاکید برافزایش ترافیک دریایی دربندر مرزی آستارا» (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری دریا دوره: 27، شماره: 108
2 ارائه الگوی کیفیت زندگی کاری با رویکرد استراتژیک منابع انسانی در نظام اداری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و چشم انداز آموزش دوره: 6، شماره: 1
3 ارائه الگویی مناسب جهت پیش بینی بازار مصرف داروهای تخصصی در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی- پژوهشی نوآوری و ارزش آفرینی دوره: 12، شماره: 23
4 ارائه چارچوب مدیریت استعداد با تاکید بر گسترش جانشین پروری در شرکت های دانش بنیان (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی- پژوهشی نوآوری و ارزش آفرینی دوره: 9، شماره: 18
5 ارائه مدل آمادگی سازمانی پذیرش مدل تعالی در دانشگاه آزاد اسلامی: رویکرد ترکیبی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی- پژوهشی نوآوری و ارزش آفرینی دوره: 10، شماره: 20
6 ارتقای پایدار عملکرد سازمان از طریق مدیریت منابع انسانی سبز: تحلیل نقش میانجی عملکرد محیطی سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت عملیات دوره: 2، شماره: 8
7 الگوی بهینه سازی آموزش بانکداری اخلاقی (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 18، شماره: 0
8 بررسی عوامل تاثیرگذار بر بازار مصرف داروهای تخصصی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهداشت و درمان دوره: 13، شماره: 3
9 تاثیر استراتژی های مزیت رقابتی بر عملکرد غیرمالی صنعت بیمه (مورد مطالعه: بیمه پارسیان) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 4، شماره: 3
10 تحلیل مولفه های موثر بر مدیریت استعداد با تاکید بر اخلاق سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 17، شماره: 1
11 جانشین پروری و مدیریت استعداد با تاکید بر رویکرد اخلاقی و عدالت محور (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 19، شماره: 1
12 روابط فردی، انباشت دانش و عملکرد خدمات مراقبت سلامت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 1، شماره: 4
13 شناسایی و بیان شاخص های موثر بر مدیریت سرمایه فکری با رویکرد الگوی دانشی در گمرکات کشور (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 13، شماره: 47
14 شناسایی و سطح بندی عوامل موثر بر پذیرش مدل تعالی در دانشگاه آزاد اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و چشم انداز آموزش دوره: 6، شماره: 1
15 طراحی الگوی مدیریت سرمایه فکری با رویکرد خط مشی دانشی در گمرکات کشور (دریافت مقاله) فصلنامه علمی منابع انسانی ناجا دوره: 16، شماره: 70
16 طراحی مدل ارزیابی عملکرد منابع انسانی با رویکرد ارزش محور در نظام آموزشی عالی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و چشم انداز آموزش دوره: 5، شماره: 3
17 طراحی مدل بازاریابی اجتماعی صنعت بیمه با استفاده از رویکرد دلفی فازی و دیمتل (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 12، شماره: 49
18 مدل سازی بازنمایی سیستمی بازاریابی الکترونیک شرکت نفت سپاهان اصفهان بر اساس تحلیل کیفی/تعاملی (IQA) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 11، شماره: 41
19 مدل سازی کیفی استراتژی آموزش و توسعه در بانک سپه ایران با تاکید بر تغییر ساختار سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه بازاریابی خدمات عمومی دوره: 1، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی فضای سایبری دررابطه با تربیت دینی فرزندان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین
2 آشنایی با نرم افزار QSB وQSB Win (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی توانمندسازی جامعه در حوزه مدیریت،اقتصاد،کارآفرینی و مهندسی فرهنگی
3 ارزیابی عملکرد مدیریت آموزش وپرورش ناحیه (1) ومدیریت آموزش وپروش ناحیه (2) شهرستان اردبیل براساس الگوی تعالی سازمانی EFQM (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
4 ارزیابی کیفیت عملکرد اداره کل آموزش وپرورش استان اردبیل با استفاده از مدل تعالی سازمانی EFQM (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
5 الگوی بهینه سازی شبکه زنجیره تامین تحت شرایط تقاضای غیر قطعی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی
6 انطباق سامانه های اطلاعاتی مدیریت با ویژگی های محیط برنامه ریزی سازمان و تاثیر آن بر ابعاد کارایی سازمان (دریافت مقاله) اولین همایش هوش سازمانی و هوش کسب و کار
7 بررسی تاثیر ریسک های استراتژیک بازار نفت در قراردادهای فروش نفت خام (دریافت مقاله) هشتمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
8 بررسی تجربی تاثیر تنوع فعالیتهای ارزی و بینالمللی بر عملکرد بانکها در صنعت بانکداری ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم
9 بررسی رابطه بین ابعاد سبک رهبری و سلامت روان کارکنان در اداره دارایی استان گیلان (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
10 بررسی رابطه بین سبک رهبری و ابعاد سلامت روان(مطالعه موردی: کارکنان اداره دارایی استان گیلان) (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
11 بررسی رابطه گسترش همکاری های تجاری و افزایش سهم بازار در بازارهای بین المللی: مطالعه موردی فرش دستبافت ایران (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
12 بررسی عوامل تأثیر آمیخته بازاریابی 4p بر رضایتمندی مشتریان در فروشگاههای زنجیره ای استان گیلان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی
13 بررسی مفهوم نوآوری در صنایع کوچک و نقش مشارکت مدیریت عالی در آن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،مدیریت و نوآوری در کسب و کار
14 تاثیر استراتژی های مزیت رقابتی بر عملکرد غیرمالی صنعت بیمه (مورد مطالعه: بیمه پارسیان) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات مدیریت اقتصاد و حسابداری صنعت محور
15 تاثیر استراتژی های مزیت رقابتی بر وفاداری مشتریان با میانجی گری هویت یابی و آگاهی برند (مورد مطالعه: مشتریان بیمه پارسیان) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات مدیریت اقتصاد و حسابداری صنعت محور
16 تاثیر فناوری اطلاعات بر ساختار سازمانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی
17 تاثیر همسویی استراتژی و توان پاسخگویی به بازار بر عملکرد شرکت های تولیدی مورد مطالعه: شرکت های تولیدی مستقر در شرق تهران (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه
18 جایگاه اخلاق، عدالت و مسیولیت اجتماعی در سیاست گذاری عمومی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
19 رابطه ویژگی های شخصیتی و کارآفرینی مهندسین عمران عضو نظام مهندسی گیلان (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار
20 رویکرد اخلاقی به تحقیق در عملیات (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
21 سامانه های هوشمند و کاربرد آن در بهینه سازی مدیریت امنیت تولید علم (دریافت مقاله) اولین همایش هوش سازمانی و هوش کسب و کار
22 فناوری اطلاعات ابزاری برای پشتیبانی از مدیریت زنجیره عرضه در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش هوش سازمانی و هوش کسب و کار
23 مروری بر ارتباط متقابل بازاریابی صنعت توریسم و توسعه اقتصادی مناطق ویژه اقتصادی با تاکید بر بندر مرزی آستارا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و صنعت
24 منطق فازی و مدیریت اثربخش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
25 واکاوی عوامل و عوارض پدیده فرار مالیاتی دراقتصاد ایران (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران (با رویکرد فرهنگ مشارکتی)