آقای دکتر احمد فرامرز فراملکی

دکتر احمد فرامرز فراملکی استاد، دانشگاه تهران

آقای دکتر احمد فرامرز فراملکی

Dr. Ahmad Faramarz Fara Maleki

استاد، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر احمد فرامرز فراملکی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهپژوهشنامه فلسفه دین