دکتر مریم پارسائیان

دکتر مریم پارسائیان دانشگاه پیام نور (همه مراکز)

دکتر مریم پارسائیان

دانشگاه پیام نور (همه مراکز)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تناسب الگوی تعالی سازمانی با کتابخانه های دانشگاهی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 11، شماره: 3
2 بررسی نقش میانجی سواد اطلاعاتی در رابطه باورهای انگیزشی با آمادگی یادگیری الکترونیکی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری و دانش پژوهی در تعلیم و تربیت دوره: 2، شماره: 3
3 تحلیل شکاف و رتبه بندی ابعاد و مولفه های کیفیت خدمات کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با استفاده از مدلهای لایب کوآل و تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 11، شماره: 2
4 رابطه بین سبک های یادگیری و رفتار اطلاع جویی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد (دریافت مقاله) مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دوره: 11، شماره: 2
5 سنجش میزان تاثیر عوامل موثر بر پیاده سازی مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاهی استان یزد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 6، شماره: 14
6 کاربرد مدل لوژستیک در همترازسازی داده ها: مورد مطالعه آزمون دکتری (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه آماری دوره: 23، شماره: 1
7 نقش میانجی معماری دانش منابع انسانی در رابطه بین شایستگی دیجیتالی و عملکرد نوآورانه معلمان مقاطع ابتدایی شهرستان یزد (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری و دانش پژوهی در تعلیم و تربیت دوره: 3، شماره: 1