آقای پروفسور A. Fauzi Ismail

پروفسور A. Fauzi Ismail گروه مهندسی انرژی، دانشکده مهندسی شیمی و انرژی، Universiti Technologi مالزی، مالزی

آقای پروفسور A. Fauzi Ismail

Prof. A. Fauzi Ismail

گروه مهندسی انرژی، دانشکده مهندسی شیمی و انرژی، Universiti Technologi مالزی، مالزی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای پروفسور A. Fauzi Ismail در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه جهانی علوم و مدیریت محیط زیست