دکتر فرهاد یکه یزدان دوست

دکتر فرهاد یکه یزدان دوست استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

دکتر فرهاد یکه یزدان دوست

Dr. Farhad Yazdandoost

استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.