دکتر حسین حمزوی

دکتر حسین حمزوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد

دکتر حسین حمزوی

Dr. Hossein Hamzavi

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی مسکن انعطاف پذیر و عوامل تاثیرگذار بر آن (نمونه موردی) (دریافت مقاله) فصلنامه ایوان چهارسو دوره: 2، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثربخشی مدیریت شهری در ایجاد فضای سبز و محیط زیست شهری در راستای توسعه پایدار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
2 ارایه روشی نوین در راستای دسترسی به مسکن بهینه با رویکرد انعطاف پذیری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی عمران و معماری در مدیریت شهری قرن 21
3 ارایه مبلمان انعطاف پذیر باهدف ارتقا رضایتمندی ساکنان جهت چند عملکردی فضا (دریافت مقاله) کنفرانس ملی عمران و معماری در مدیریت شهری قرن 21
4 ارایه مسکن سنتی با رویکرد انعطاف پذیری و شناخت اقلیم و بافت منطقه بوشهر با نگاه به معماری بومی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
5 بررسی ایجاد سکونتگاه دائمی ویژه اتباع خارجی درقالب مجتمع های مسکونی بارویکرد ساماندهی و ارتقاء بعدآموزشی و فرهنگی (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
6 بررسی روند خلق فرم و طراحی بومی با نگرشی به توسعه پایدار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
7 بررسی شیوه های نوین دسترسی به مسکن بهینه با رویکرد انعطاف پذیری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی عمران، معماری ، شهرسازی و برنامه ریزی شهری
8 بررسی مروری به اقامتگاه دائمی و طراحی اقامتگاه مجدد برای پناهندگان با رویکرد فرهنگی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
9 بررسی مسکن انعطاف پذیر و عوامل تاثیرگذار بر آن (نمونه موردی) (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
10 بررسی و تبیین معیارها و ارزش های حاکم برتوسعه پایدار در معماری و شهرسازی نوین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی عمران، معماری ، شهرسازی و برنامه ریزی شهری
11 بررسی و شناخت اهمیت و تأثیر معیارها و ارزش های حاکم برتوسعه پایدار درمعماری و شهرسازی نوین (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
12 تبیین اثربخشی سیستم های شهری بر اصول معماری پایدار (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی و چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی آسیا
13 تبیین اثربخشی سیستم های شهری در راستای اصول معماری پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی عمران، معماری ، شهرسازی و برنامه ریزی شهری
14 تبیین و ارائه الگوی های نوین دسترسی به مسکن بهینه با رویکرد انعطاف پذیری (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی و چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی آسیا
15 تبیین و ارائه شیوه های نوین دسترسی به مسکن بهینه با رویکرد انعطاف پذیری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
16 تبیین هویت معماری سنتی ایران در راستای ارتقای کیفیت معماری پایدار (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی و چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی آسیا
17 تبیین هویت معماری سنتی ایران و تاثیر آن بر معماری پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی عمران، معماری ، شهرسازی و برنامه ریزی شهری
18 تحلیل و بررسی معیارها و ارزش های پایدار و ضرورت اهمیت و تأثیرات آن در معماری و شهرسازی پایدار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علمی پژوهشی شهرسازی، عمران ، معماری و محیط زیست موناکو
19 تحلیل وبررسی سیستم های شهری در راستای اصول معماری پایدار (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
20 حقوق معلولین و سالمندان در معماری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی دانشجویان معماری و شهرسازی ایران
21 دیدگاه معمارانه به معماری پایدار ومحیط زیست(محیط مصنوع) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
22 رویکرد معمارانه به هویت معماری سنتی ایران با نگرشی به معماری پایدار (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری
23 رویکردی دیگر به معماری پایدار با نگرشی به معماری سنتی ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
24 شناسایی و ارزیابی عوامل معماری پایدار در ساختمان های هوشمند (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی دانشجویان معماری و شهرسازی ایران
25 نقد و بررسی سیستم های شهری در راستای اصول معماری پایدار و منظر شهری پایدار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علمی پژوهشی شهرسازی، عمران ، معماری و محیط زیست موناکو
26 نگرش معمارانه به معماری پایدار و محیط زیست (محیط مصنوع) در راستای توسعه پایدار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علمی پژوهشی شهرسازی، عمران ، معماری و محیط زیست موناکو
27 نگرشی بر نقش سیستم های شهری بر اصول معماری پایدار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
28 نگرشی به معیارها وارزش های پایدار وضرورت اهمیت و اثربخشی آن در معماری وشهرسازی پایدار (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
29 نگرشی جدید به روند طراحی بومی وخلق فرم در توسعه پایدار (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
30 نگرشی معمارانه به روند طراحی بومی و خلق فرم در توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی عمران، معماری ، شهرسازی و برنامه ریزی شهری