دکتر مجتبی عظام

دکتر مجتبی عظام عضو هیات علمی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر مجتبی عظام

عضو هیات علمی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 استفاده از الگوکاوی در شناسایی خودکار پیچک های میان مقیاس در خلیج فارس (دریافت مقاله) فصلنامه دریا فنون دوره: 8، شماره: 4
2 استفاده از نقشه های خودسازماندهی برای بررسی نتایج دمای آب مدل FVCOM در خلیج چابهار (دریافت مقاله) فصلنامه دریا فنون دوره: 9، شماره: 1
3 بررسی پاسخ حرکات سکوی پایه کششی تحت اثر بارگذاری امواج دریای خزر (دریافت مقاله) فصلنامه دریا فنون دوره: 2، شماره: 1
4 بررسی روند تغییرات توپوگرافی دینامیکی تراز آب دریای خزر و اثر آن بر روی تغییرات خط ساحلی ایران با استفاده از داده های ارتفاع سنجی ماهواره ای (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 29، شماره: 115
5 تاثیر پایداری ستون آب دریا بر دینامیک حرکت و ارتفاع نفوذ پلومهای نفتی رها شده از بستر (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی دریا دوره: 15، شماره: 29
6 تخمین انرژی قابل استحصال از امواج با ایجاد جریان‌های شکافنده مصنوعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه هیدروفیزیک دوره: 5، شماره: 1
7 تخمین نیروی پسا و مقاومت اصطکاکی یک کشتی با استفاده از مدلسازی عددی و نتایج ارزیابی آزمایشگاهی (دریافت مقاله) دوفصلنامه هیدروفیزیک دوره: 3، شماره: 2
8 شبیه سازی آکوستیکی انتشار امواج صوتی درلایه سطحی از تنگه هرمز توسط معادلادت سهموی و مدل RAMGEO (دریافت مقاله) فصلنامه دریا فنون دوره: 8، شماره: 3
9 شبیه سازی جبهه ترموهالاینی جریان خروجی خلیج فارس در دریای عمان (دریافت مقاله) دوفصلنامه هیدروفیزیک دوره: 4، شماره: 1
10 شبیه سازی سه بعدی تغییرات فصلی متغیرهای بیولوژیکی خلیج فارس با استفاده از یک مدل NPZD (دریافت مقاله) دوفصلنامه هیدروفیزیک دوره: 6، شماره: 2
11 شبیه سازی گردش و اثر پیچک های میان مقیاس اقیانوسی بر پروفایلهای سرعت صوت در خلیج فارس توسط مدل ROMS (دریافت مقاله) فصلنامه دریا فنون دوره: 6، شماره: 3
12 مطالعه آزمایشگاهی امواج درونی ناشی از حرکت یک جسم استوانه ای در یک شاره چینه بندی شده (دریافت مقاله) دوفصلنامه هیدروفیزیک دوره: 3، شماره: 1
13 مطالعه پیچک‌های میان مقیاس تحت تاثیر جریان‌های ساحلی در خلیج فارس و نقش آن در اقلیم منطقه (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 12، شماره: 46
14 مطالعه تاثیر انبساط گرمایی آب های نیمکره جنوبی برتوزیع دمای سطحی آب خلیج فارس در بازه سی و شش ساله (۱۹۸۲ - ۲۰۱۷) (دریافت مقاله) نشریه هواشناسی و علوم جو دوره: 4، شماره: 3
15 مطالعه تغییرپذیری پارامترهای فیزیکی(دما و شوری) آب های خلیج فارس ناشی از تغییرات اقلیم با استفاده از یک مدل سازی عددی و برخی داده های اندازه گیری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 31، شماره: 1
16 مطالعه جریان جزرومدی و جریان باقیمانده در خلیج فارس (دریافت مقاله) دوفصلنامه هیدروفیزیک دوره: 6، شماره: 2
17 مطالعه عددی اثرات صفحه هیو بر پاسخ های هیدرودینامیکی توربینهای بادی فراساحلی شناور (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی دریا دوره: 19، شماره: 41
18 مطالعه و بررسی امکان شکل گیری جریان شکافنده در سواحل استان بوشهر (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی دریا دوره: 18، شماره: 36
19 مطالعۀ تجربی طیف امواج درونی ناشی از حرکت یک مدل هیدروفویل شکل در یک شارۀ چینه‌بندی شده (دریافت مقاله) دوفصلنامه هیدروفیزیک دوره: 5، شماره: 2
20 مقایسه مدل های رگرسیون خطی وغیرخطی مبتنی بر یادگیری ماشین برای برآورد میزان کلروفیل آ در سواحل قشم و هرمز (دریافت مقاله) دوفصلنامه هیدروفیزیک دوره: 8، شماره: 2
21 نقش اثر اصطکاک بستر بر تغییرپذیری جبهه شوری‌ در خلیج ‌فارس (دریافت مقاله) دوفصلنامه هیدروفیزیک دوره: 4، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی روابط نیمه تجربی و شبیه سازی عددی بالاروی امواج از یک موجشکن توده سنگی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی آب،خاک و علوم محیطی
2 بررسی تغییرات باد در منطقه جزیره قشم (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش صنایع دریایی
3 بررسی تغییرات کمیتهای فیزیکی و چگونگی ارتباط آنها در آبهای منطقه حفاظت شده جنگل های حراء (جزیره قشم) (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست
4 بررسی جبهه ترموهالاینی وهمرفت پخش دوگانه درآب های خروجی خلیج فارس (دریافت مقاله) هفدهمین همایش صنایع دریایی
5 بررسی جریان های جزر و مدی با استفاده از مدل مایک 21 در اطراف جزیره سیری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین‌المللی اقیانوس‌شناسی خلیج فارس
6 بررسی جریان های شکافنده و امکانسنجی استحصال انرژی از آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم دریایی و جوی: محیط زیست، انرژی های تجدید پذیر
7 بررسی شرایط تشکیل جریانهای شکافنده و مشخصه های آنها در سواحل مازندران (حد فاصل نور و بابلسر) (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش صنایع دریایی
8 بررسی شرایط تشکیل جریانهای شکافنده و مشخصه های آنها درسواحل مازندران درفصل تابستان (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش صنایع دریایی
9 بررسی ویژگی های فیزیکی ساختارلایه ای در دریای عمان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس
10 تاثیر لایه بندی ستون آب دریا بر دینامیک حرکت پلوم آلاینده ناشی از نشت نفت از بستر (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
11 تأثیر شکلگیری ترموکلاین و تغییر ضخامت آن بر انتشار امواج آکوستیکی زیرآبی در خلیج فارس (دریافت مقاله) هفدهمین همایش صنایع دریایی
12 تحلیل اندرکنش دینامیکی موج و سکوهای وزنی بتنی در نرم افزار انسیس آکوا (دریافت مقاله) هجدهمین همایش صنایع دریایی
13 تخمین بودجه گرمایی، شوری وشناوری جریان ورودی به خلیج فارس از تنگه هرمز (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش صنایع دریایی
14 تعیین ضرایب معادله حالت و عدد ریچاردسون توده ای در آبهای جزیره قشم (جنگلهای حرا) (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
15 مدلسازی عددی امواج ناشی از باد در تنگه هرمز با استفاده از مدلWAVEWATCH-III (دریافت مقاله) دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
16 مدلسازی عددی جریان های جزرومدی و انتشار آلودگی در خور ماهشهر با استفاده از مدل MIKE3 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها (سیالات)
17 مدلسازی عددی سه بعدی اثر جزرومد برتوزیع آلودگی درخورماهشهر (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش صنایع دریایی
18 مدلسازی عددی موج شکن شناور بادیواره شیب دار حفره دار و بررسی پارامترهای هیدرودینامیکی آن (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
19 مدلسازی عددی موجشکن نیوماتیکی وتاثیرآن برمیرایی امواج (دریافت مقاله) هفدهمین همایش صنایع دریایی
20 مطالعه جریانهای ساحلی ناشی باددرسواحل جزیره خارک بااستفاده ازمایک 21 (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
21 مطالعه عددی ساختار نفوذی جریان خروجی خلیج فارس در دریای عمان (دریافت مقاله) هجدهمین همایش صنایع دریایی
22 مطالعه عددی گردش در خلیج فارس با تاکید بر ساختار جبهه ای بین آب های ورودی و خروجی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین‌المللی اقیانوس‌شناسی خلیج فارس
23 مطالعه عددی گردش دوبعدی و زمان ماندگاری آب درخورهای مثبت (دریافت مقاله) هفدهمین همایش صنایع دریایی
24 مطالعه عددی نقش امواج و جزر و مد در الگوی انتقال رسوب اطراف بندر ابوموسی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس
25 مطالعه میدانی تغییرات فصلی ویژگیهای فیزیکی ستون آب درخزرجنوبی (دریافت مقاله) هفدهمین همایش صنایع دریایی
26 مطالعه همرفت پخش دوگانه در دریای عمان (دریافت مقاله) هجدهمین همایش صنایع دریایی
27 معرفی کاربرد روشهای داده کاوی در علوم دریایی، مطالعه موردی :دسته بندی توده های آب در خلیج چابهار با استفاده از روش خوشه بندی (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش صنایع دریایی
28 مقایسه ویژگی های خورهای مثبت (شامل گردش قائم آب، لایه بندی، عدد ریچاردسون و عدد فرود داخلی) با استفاده از مطالعه موردی (دریافت مقاله) هجدهمین همایش صنایع دریایی