دکتر کامران نصیراحمدی

دکتر کامران نصیراحمدی دانشگاه علم و فناوری مازندران

دکتر کامران نصیراحمدی

Dr. Kamran Nasirahmadi

دانشگاه علم و فناوری مازندران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی آلودگی نیترات و فسفات تالاب میانکاله با استفاده از مدل WASP (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 19، شماره: 4
2 ارزیابی ریسک بهداشت، ایمنی و محیط زیست در صنعت خودروسازی براساس روش FTA و FMEA (دریافت مقاله) مجله پژوهش و فناوری محیط زیست دوره: 5، شماره: 8
3 پهنه بندی کیفیت آب رودخانه هراز بر اساس شاخص NSFWQI (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 22، شماره: 92
4 تعیین سطح زیر کشت محصول سیب زمینی در استان همدان با استفاده از سری زمانی تصاویر ماهواره IRSP۶ (دریافت مقاله) مجله پژوهش و فناوری محیط زیست دوره: 7، شماره: 12
5 مدل سازی مطلوبیت زیستگاه قرقاول خزری (Phasianus colchicus persicus) در ذخیره گاه زیست کره میانکاله (دریافت مقاله) مجله زیست شناسی جانوری تجربی دوره: 12، شماره: 2
6 مقایسه روش های شبیه سازی تبرید تدریجی و اختصاص چندهدفه زمین در گزینش بهینه کاربری های اراضی (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 3، شماره: 9
7 مقایسه عملکرد الگوریتم های Fuzzy C-means و K-medoids در مدل سازی وقوع آتش سوزی جنگل (مطالعه موردی: جنگل های سراوان، گیلان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 9، شماره: 17
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Advantages of Using Artificial Neural Network for Natural Recourse management (an overview) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سیستم های تصمیم گیری هوشمند
2 Applying Landscape Ecology and Principles of Environmental Conservation to Study Wildlife Habitat Changes in Protected Areas (دریافت مقاله) دومین کنفرانس محیط زیست، عمران ،معماری و شهرسازی
3 آموزش کودکان، بهترین راه مقابله با اثرات تغییر اقلیم در آینده (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران با رویکرد تالاب های ایران و تغییرات اقلیمی
4 ارزیابی تناسب مکان دفن زباله شهرستان بابل با استفاده از اندیکس اُولکنو (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
5 ارزیابی مقدماتی اکولوژیکی و اقتصادی – اجتماعی تالاب بین المللی فریدونکنار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تالاب های ایران
6 Investigation of road-structural changes in Hyrcanian Forests in Mazandaran from 1988 to 2018 using landscape ecology metrics (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران، کشاورزی و محیط زیست
7 برآورد غلظت کلروفیل-آ در خلیج گرگان با استفاده از تصاویر ماهوارهای سنتینل- ۲ (دریافت مقاله) نهمین همایش بین المللی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
8 برآورد میزان غلظت کلروفیل - آ در خلیج گرگان با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست -۸ (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سالانه بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
9 بررسی پدیده تغذیه گرایی در تالاب میانکاله با استفاده از مدل WASP (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تغییرات محیطی با استفاده از فناوری سنجش از دور و GIS
10 بررسی خصوصیات کیفی پسماند های شهری استان گیلان (امکان سنجی اجمالی تهیه کمپوست) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند
11 بررسی فشارهای کشاورزی وارده بر رودخانه های حفاظت شده ایران و تبیین راهکارهای مدیریتی با الگوگیری از قوانین اتحادیه اروپا (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی و محیط زیست با تاکید بر برنامه توسعه ملل
12 بررسی کیفیت آب تالاب ها با استفاده از مدل WASP (دریافت مقاله) دومین همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی
13 پیامدهای نادیده گرفته شده حیوانات خانگی شهری بر پدیده گرما یش جهانی : چالشی برای مدیریت پایدار محیط زیست (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهبرد های مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی
14 تعیین معیارها و شاخص های اکوتوریسم پایدار برای انتخاب پارکهای جنگلی شمال ایران با استفاده از روش دلفی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
15 جنگل داری هوشمند به اقلیم رویکردی مناسب در برابر تغییر اقلیم (دریافت مقاله) هجدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی با رویکرد اقلیمی در دوران پسا کرونا
16 مروری بر مطالعات نقش کربن در پدیده گرمایش جهانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی،محیط زیست و گردشگری
17 مروری بر وضعیت آموزش محیط زیست در مدارس ابتدایی ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی،محیط زیست و گردشگری
18 معاهده CITES وحفاظت از گونه های در معرض خطر انقراض در ایران با تاکید بر گوزن زرد ایرانی (دریافت مقاله) اولین کنگره دانشجویان کشاورزی، دامپزشکی، محیط زیست و منابع طبیعی