دکتر مهدی گودرزی

دکتر مهدی گودرزی دانشگاه پیام نور (همه مراکز)

دکتر مهدی گودرزی

Dr. Mahdi Goudarzi

دانشگاه پیام نور (همه مراکز)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه الگو و راهبردهای مطلوب برای توسعه فضاهای ورزشی استان سمنان با بهره گیری از لجستیک معکوس (دریافت مقاله) فصلنامه کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی دوره: 14، شماره: 3
2 طراحی و تدوین استراتژی توسعه ورزش همگانی استان کرمان (دریافت مقاله) مجله پژوهش در مدیریت ورزشی دوره: 1، شماره: 1
3 طراحی و تدوین راهبرد توسعه ورزش دانشجویی اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 2، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اولویت بندی راهبرد های اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور با استفاده ماتریس (QSPM) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
2 بررسی اثرات رفتار برنامه ریزی شده بر وفاداری مشتریان به برند در ورزش (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
3 بررسی ارتباط بازاریابی رابطه مند بر وفاداری مشتریان فدراسیون سه گانه (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
4 بررسی ارتباط بین هوش هیجانی با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان فدراسیون ورزش سه گانه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم ورزشی و فدراسیون ها با تاکید بر فدراسیون ورزش سه گانه
5 بررسی ارتباط بین هوش هیجانی با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان فدراسیون ورزش سه گانه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
6 بررسی تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر فرسودگی شغلی در کارکنان ستادی و عملیاتی فدراسیون ورزش سه گانه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم ورزشی و فدراسیون ها با تاکید بر فدراسیون ورزش سه گانه
7 بررسی تاثیر مدیریت استراتژیک بر عملکرد مالی فدراسیون های ورزشی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
8 برنامه راهبردی فدراسیون ورزش سه گانه جمهوری اسلامی ایران از ریو تا توکیو (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم ورزشی و فدراسیون ها با تاکید بر فدراسیون ورزش سه گانه
9 پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی کارکنان فدراسیون ورزش سه گانه از طریق هوش هیجانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم ورزشی و فدراسیون ها با تاکید بر فدراسیون ورزش سه گانه
10 تاثیر پاندمی کویید ۱۹ بر محتوای وبسایت های فدراسیون های ورزشی بر اساس جنسیت (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
11 تبیین و تحلیل نقش ورزش آموزشی در بروز استعداد و مدال آوری نخبگان ورزشی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
12 تحلیل محتوای وبسایت فدراسیون های ورزشی در ایام شروی کویید ۱۹ و مقایسه با ۶ ماه قبل (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
13 شناسایی و تعیین مهارت های موثر بر کارآفرینی دانشجویان مدیریت ورزشی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم ورزشی و فدراسیون ها با تاکید بر فدراسیون ورزش سه گانه
14 طراحی الگوی ظرفیت سازی منابع انسانی هیات های استانی ترای اتلون (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
15 طراحی سناریوی توسعه ورزش سه گانه در ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار با گرایش توسعه دانش بنیان
16 طراحی و تدوین راهبرد توسعه ورزش قهرمانی استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم ورزشی و فدراسیون ها با تاکید بر فدراسیون ورزش سه گانه