آقای دکتر مراد ثقفی

دکتر مراد ثقفی

آقای دکتر مراد ثقفی

Dr. Morad Saghafi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.