دکتر بهادر اعلمی هرندی

دکتر بهادر اعلمی هرندی استاد گروه ارتوپدی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

دکتر بهادر اعلمی هرندی

Dr. Bahador Alami Harandi

استاد گروه ارتوپدی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.