دکتر سعید عزیزی

دکتر سعید عزیزی Professor, Department of Surgery and Diagnostic Imaging, Faculty of Veterinary Medicine, Urmia University. Urmia, Iran.

دکتر سعید عزیزی

Dr. Saeed Azizi

Professor, Department of Surgery and Diagnostic Imaging, Faculty of Veterinary Medicine, Urmia University. Urmia, Iran.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.