آقای دکتر سید مسعود موسوی کریمی

دکتر سید مسعود موسوی کریمی استادیار دانشکده فلسفه دانشگاه مفید

آقای دکتر سید مسعود موسوی کریمی

Dr. Seyed Masoud Mousavi Karimi

استادیار دانشکده فلسفه دانشگاه مفید

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سید مسعود موسوی کریمی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولحقوق تطبیقی
مدیر مسئولمجله نامه مفید
مدیر مسئولمطالعات و سیاست های اقتصادی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 نخستین گام در شناخت حقوق بشر (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق بشر دوره: 13، شماره: 1