دکتر فیروز فاضلی

دکتر فیروز فاضلی دانشیار دانشگاه کیلان

دکتر فیروز فاضلی

Dr. Firouz Fazeli

دانشیار دانشگاه کیلان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.