آقای مهندس وفا صبوری دیلمی

مهندس وفا صبوری دیلمی

آقای مهندس وفا صبوری دیلمی

Vafa Saboori

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.