دکتر مسعود ستاری

دکتر مسعود ستاری Professor, Fisheries Department, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Sowmehsra, Iran.

دکتر مسعود ستاری

Dr. Masoud Sattari

Professor, Fisheries Department, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Sowmehsra, Iran.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.