دکتر آریا باباخانی لشکان

دکتر آریا باباخانی لشکان دانشیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان، صومعه سرا، گیلان، ایران

دکتر آریا باباخانی لشکان

Dr. Ariya Babakhani Lashkan

دانشیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان، صومعه سرا، گیلان، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.