دکتر سحر فائقی

دکتر سحر فائقی استادیار جامعه‌شناسی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

دکتر سحر فائقی

Dr. Sahar Faeghi

استادیار جامعه‌شناسی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Psychometric Properties of the Modified Persian Version of Adverse Childhood Experience Questionnaire for Athletes (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 16، شماره: 1
2 The Effect of Childhood Adverse Experiences on Change in Outlook and Hardiness of Athletes (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 16، شماره: 1
3 بازنمایی معضلات اجتماعی جامعه درموسیقی رپ اجتماعی ایرانی مطالعه موردی؛متن آهنگهای یاس (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 16، شماره: 31
4 بررسی رابطه دسترسی به کالاهای هنری و خدمات فرهنگی با سرمایه اجتماعی و ابعاد آن ( مطالعه شهروندان اصفهانی) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 29، شماره: 1
5 بررسی رابطه هوش فرهنگی و موفقیت ورزشی با استفاده از رویکرد تحلیل بیزی (مورد مطالعه: ورزشکاران تیم ملی کانوپولوی ایران) (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی جامعه شناختی در ورزش دوره: 2، شماره: 3
6 برساخت معنایی زن مهاجر افغانستانی در ادبیات داستانی معاصر افغانستان: مطالعه موردی جستارمرز از مجموعه داستان های کوتاه «چرا تاریکی را خدای خود نکنم» (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 17، شماره: 1
7 پیوند سینمای ایران با واقعیت (بررسی بازتاب مطالبات سیاسی در سینما بین سالهای ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۴) (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی هنر و ادبیات دوره: 5، شماره: 1
8 تحلیل جامعه شناختی فعالیت ها و عملکردهای موسسات خیریه ای (اتنوگرافی نهادی یکی از موسسات حوزه سلامت) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مطالعات وقف و امور خیریه دوره: 1، شماره: 1
9 ثروت فرهنگی؛ مکملی برای نظریه سرمایه فرهنگی در جوامع متکثر (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه، فرهنگ و رسانه دوره: 9، شماره: 35
10 روایت پژوهی نخبه ی ورزشی شدن زنان ایرانی مبتنی بر شرایط مشقت بار زندگی (دریافت مقاله) فصلنامه زن و جامعه دوره: 11، شماره: 42
11 سنجش سرمایه فرهنگی طبقات براساس پایگاه اقتصادی- اجتماعی (مطالعه ی در میان شهروندان اصفهانی) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی دوره: 7، شماره: 3
12 سنجش نشاط اجتماعی زنان بر اساس پایگاه اقتصادی– اجتماعی در شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 18، شماره: 3
13 فراتحلیلی بر برون دادهای هوش فرهنگی در جامعه ورزشی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 20، شماره: 52
14 هوش فرهنگی عامل موفقیت سرپرستان ورزشی ایران: نقش تسلط به زبان انگلیسی (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی جامعه شناختی در ورزش دوره: 3، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 برساخت معنایی هوش فرهنگی بر اساس تجارب زیسته داوران ورزشی بین-المللی ایران با تاکید بر ارتقاء و گسترش سطوح مهارتهای ارتباطی (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم ورزشی و سلامت
2 برساخت معنایی هوش فرهنگی رفتاری بر مبنای تجارب زیسته داوران ورزشی بین المللی ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در تربیت بدنی،علوم ورزشی و قهرمانی
3 برساخت معنایی هوشفرهنگی بر اساس تجارب زیسته داوران ورزشی بین-المللی ایران با تاکید بر ارتقاء و گسترش سطوح مهارت های ارتباطی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
4 بهینه سازی اثرات اجتماعی_فرهنگی گردشی و نقش آن در توسعه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و توسعه گردشگری، چالش ها و راهکارها
5 توجه به فرهنگ گردشگری در مدیریت گردشگری فرهنگی و نقش آن در امنیت و توسعه پایدار (دریافت مقاله) همایش ملی صنایع فرهنگی نقش آن در توسعه پایدار
6 راهکارهای گسترش فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در نهادهای آموزشی و مراکز علمی به ویژه دانشگاه‌ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی شهروند مسئول
7 ضرورت توجه به ابعاد اجتماعی _فرهنگی اکوتوریسم از منظر امنیت زیست محیطی و نقش آن در توسعه پایدار (دریافت مقاله) همایش ملی صنایع فرهنگی نقش آن در توسعه پایدار
8 نقش فرهنگ سازمانی بر خلاقیت وتوانمندسازی منابع انسانی سازمان (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران
9 واکاوی فرآیند گذر از شرایط ناگوار و دستیابی به موفقیت در ورزشکاران نخبه ایرانی با تاکید بر نقش خانواده ها (دریافت مقاله) همایش ملی تحقیقات نوین در علوم ورزشی