دکتر اکبر ایمان پور

دکتر اکبر ایمان پور استادیار گروه حقوق دانشگاه گیلان

دکتر اکبر ایمان پور

Dr. Akbar Imanpour

استادیار گروه حقوق دانشگاه گیلان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.