دکتر فرشید مهردوست

دکتر فرشید مهردوست Faculty of Mathematical Sciences, University of Guilan, Iran

دکتر فرشید مهردوست

Dr. Farshid Mehrdoust

Faculty of Mathematical Sciences, University of Guilan, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.