آقای حمید صابر فرزام

حمید صابر فرزام رئیس سازمان فعالیتهای قرآنی دانشگاهیان کشور

آقای حمید صابر فرزام

Hamid Saber Farzam

رئیس سازمان فعالیتهای قرآنی دانشگاهیان کشور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای حمید صابر فرزام در مجلات و ژورنالها