دکتر جلال شجاعی

دکتر جلال شجاعی هیات علمی گروه مهندسی برق

دکتر جلال شجاعی

Dr. Jalal Shojaei

هیات علمی گروه مهندسی برق

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.