دکتر حمید بصیرت منش

دکتر حمید بصیرت منش استادیار پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

دکتر حمید بصیرت منش

Dr. Hamid Basirat Manesh

استادیار پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.