آقای دکتر سید ابوالقاسم نقیبی

دکتر سید ابوالقاسم نقیبی استادیار، دانشگاه فردوسی مشهد

آقای دکتر سید ابوالقاسم نقیبی

Dr. Seyed Abolghasem Naghibi

استادیار، دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سید ابوالقاسم نقیبی در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ملاک ناصب انگاری، احکام و آثار مترتب بر نصب در فقه امامیه (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 49، شماره: 1
2 مولفه های کرامت انسان از منظر قرآن کریم (دریافت مقاله) دوره: ، شماره:
3 نظریه جواز و صحت خرید و فروش اعضای بدن در فقه امامیه (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 45، شماره: 2