دکتر علی بهنام والا

دکتر علی بهنام والا دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

دکتر علی بهنام والا

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استفاده از معماری پایدار جهت ارتقا کیفی زندگی در محیط مسکونی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
2 بررسی اکولوژی پایدار در فضاهای اجتماعی با توجه به ایجاد آسایش حرارتی در فضا (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
3 بررسی راهکارهای طراحی ساختمان مسکونی با نگاهی بر استفاده از انرژی خورشیدی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
4 بررسی شناخت عوامل زمینه گرا در کالبد خانه ها و بافت کهن ساری با نگاهی به ویژگی های عمارت کلبادی (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
5 بررسی فضاهای اجتماعی در فضاهای باز با توجه به ارتقاء محیط اکولوژیک (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
6 بررسی مصالح هوشمند ساختمان با رویکرد بهینه سازی انرژی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
7 بررسی معماری زمینه گرا و رابطه ی آن با معماری پایدار در اقلیم مازندران (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
8 بررسی مولفه های فضاهای جمعی بر اساس نظریه مکان (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
9 بررسی نقش معماری زمینه گرا در طراحی موزه با توجه به قابلیت های محیطی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
10 برنامه ریزی کالبدی مجتمع تجاری با رویکرد برندینگ (دریافت مقاله) کنفرانس ملی الگوهای نوین در مدیریت و کسب و کار با رویکرد حمایت از کارآفرینان ملی
11 تاثیر تعاملات اجتماعی بر کیفیت زندگی در مجتمع های اقامتی سالمندان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
12 تاثیر شاخصه های معماری بومی بر محیط های آموزشی کودکان بی سرپرست (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
13 چگونگی طراحی کانون پرورش فکری کودکان با تآکید بر نقش فضای آموزشی در بروز خلاقیت (دریافت مقاله) کنفرانس ملی الگوهای نوین در مدیریت و کسب و کار با رویکرد حمایت از کارآفرینان ملی
14 رویکرد طراحی اقلیمی راهکاری برای تغییر اقلیم در مجموعه های فرهنگی (نمونه موردی بیرجند) (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
15 طراحی خانه سالمندان با رویکرد معماری سبز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در علوم معماری و شهرسازی ایران
16 طراحی خانه سالمندان با رویکرد معماری سبز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری و بازآفرینی شهری
17 طراحی مجموعه سکونتگاه گسترده با رویکرد بهینه سازی انرژی (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
18 طراحی معماری ساختمان با حداقل مصرف انرژی (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
19 فرآیند طراحی معماری متاثراز زمینه گرایی (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
20 مدیریت مصرف بهینه انرژی با رویکرد معماری پایدار (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
21 مولفه های طراحی پایانه مسافربری برون شهری با رویکرد معماری بومی و رضایت شهروندان (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
22 نقش پایداری اجتماعی در جهت ارتقای محیط انسان ساخت (پایداری اجتماعی در فضاهای عمومی) (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
23 نقش معماری سبز در سرای سالمندان با توجه به ارزش های سالمندان در اجتماع (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم