دکتر عبدالغفور بادپا

دکتر عبدالغفور بادپا سرپرست دانشگاه بین المللی چابهار

دکتر عبدالغفور بادپا

Dr. Abdoulghafour Badpa

سرپرست دانشگاه بین المللی چابهار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.