دکتر عباس قاسمی زاد

دکتر عباس قاسمی زاد دانشیار دانشگاه گیلان

دکتر عباس قاسمی زاد

Dr. Abass Ghasemi Zad

دانشیار دانشگاه گیلان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.