دکتر فلورا رحیم آقایی

دکتر فلورا رحیم آقایی دکترای آموزش پرستاری/ ارشد آموزش پزشکی

دکتر فلورا رحیم آقایی

Dr. Flora Rahimaghaee

دکترای آموزش پرستاری/ ارشد آموزش پزشکی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارتباط سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی با سلامت عمومی پرستاران در بیمارستان های دولتی غرب مازندران (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 5، شماره: 4
2 ارتباط سلامت معنوی با اضطراب دانشجویان پرستاری در اولین تجربه کارآموزی (دریافت مقاله) مجله پژوهش پرستاری ایران دوره: 11، شماره: 2
3 The Nurses' Quality of Life Based on Burnout, Perceived Social Support and Psychological Hardiness (دریافت مقاله) مجله تحقیقات توسعه پرستاری و مامایی دوره: 14، شماره: 1
4 به کارگیری و ارزیابی آموزش در گروه های کوچک همراه با تمرین رقابتی در آموزش روش تحقیق به دانشجویان کارشناسی پرستاری ( پژوهش کیفی) (دریافت مقاله) فصلنامه افق توسعه آموزش علوم پزشکی دوره: 11، شماره: 2
5 تاثیر طرحواره درمانی گروهی بر کاهش علائم افسردگی و افزایش کیفیت زندگی پرستاران (دریافت مقاله) نشریه آموزش پرستاری دوره: 6، شماره: 3
6 تجارب زنده دانشجویان پرستاری دختر از اولین برخورد با محیط های بالینی (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 13، شماره: 2
7 رابطه مدیریت دانش فردی و خودکارآمدی در کادر پزشکی و پیراپزشکی مراکز بهداشتی درمانی (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 9، شماره: 3
8 طراحی الگوی مدیریت یادگیری سازمانی پرستاران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 7، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی بهداشت در مدارس ابتدایی بر اساس الگوی ارزشیابی اختلاف (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی،علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
2 بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دانشجویان پزشکی و غیر پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن سال 1393 (دریافت مقاله) همایش ملی سبک زندگی،نظم و امنیت
3 رابطه بین مولفه های جو عاطفی خانواده با مهارت های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی
4 رابطه سبکهای تفکر با خودکارآمدی پژوهشی مدیران آموزشی دانشگاههای آزاد غرب مازندران (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
5 رابطه شایستگی مدیران مدارس با پذیرش نوآوری در امر آموزش آنان (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
6 سبک مدیریتی و انتظار کارکنان سازمان های بهداشتی درمانی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت
7 مدلسازی عوامل موثر برتوانمندسازی حرفه ای پرستاران بالینی ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
8 مدلسازی مدیریت ناب در مدیریت منابع انسانی بیمارستان های دولتی ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها