دکتر محمود امین طوسی

دکتر محمود امین طوسی دانشیار، گروه رياضي كاربردي دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر محمود امین طوسی

Dr. Mahmood Amintoosi

دانشیار، گروه رياضي كاربردي دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.