دکتر مهدی روزبه

دکتر مهدی روزبه دانشیار گروه آموزشی آمار دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر  دانشگاه سمنان

دکتر مهدی روزبه

Dr. Mahdi Roozbeh

دانشیار گروه آموزشی آمار دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دانشگاه سمنان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.