دکتر جمشید جمالی

دکتر جمشید جمالی عضو هیات علمی گروه آمارزیستی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتر جمشید جمالی

Dr. Jamshid Jamali

عضو هیات علمی گروه آمارزیستی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Assessment of Construct Validity Faculty Members’ Evaluation Questionnaire by Students in Health School of Mashhad University of Medical Sciences (دریافت مقاله) فصلنامه آینده آموزش پزشکی دوره: 9، شماره: 2
2 ارزیابی اثربخشی روش آرام سازی بنسون در زنان بر عوارض یائسگی (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 24، شماره: 6
3 ارزیابی تاثیر دو روش آموزش مجازی و سنتی بر نمرات درس انگل شناسی دانشجویان علوم آزمایشگاهی در مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه افق توسعه آموزش علوم پزشکی دوره: 14، شماره: 2
4 ارزیابی سطح استرس شغلی پرستاران خط مقدم مراقبت کننده از بیماران مبتلا به کووید ۱۹: یک مطالعه مقطعی (دریافت مقاله) نشریه پرستاری مراقبت ویژه دوره: 14، شماره: 4
5 ارزیابی عوامل جمعیت شناختی مرتبط با پریشانی روانشناختی در نظامیان استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه طب دریا دوره: 5، شماره: 2
6 ارزیابی وضعیت پاسخگویی به بیماران بستری در بیمارستانهای دولتی و خصوصی شهر مشهد از دیدگاه بیماران بستری شده طی سال 1397 (دریافت مقاله) فصلنامه پزشکی نوید نو دوره: 22، شماره: 71
7 ارزیابی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه فرهنگ سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) مبتنی بر راهنمای OGP در صنایع فرایندی (دریافت مقاله) مجله مهندسی بهداشت حرفه ای دوره: 10، شماره: 4
8 اعتبار سنجی نسخه فارسی پرسشنامه اعتیاد به اینترنت: مقایسه‎‎ی مدل چند شاخصی چند علیتی (MIMIC) با مدل چند شاخصی چند علیتی چندگروهی (MG-MIMIC) (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 21، شماره: 3
9 Comparing Prenatal and Postnatal Social Support of Women with Wanted and Unwanted Pregnancies Referring to the Health Centers of Mashhad, Iran (دریافت مقاله) مجله مامایی و بهداشت باروری دوره: 10، شماره: 1
10 Effect of Gerotranscendence Educational Program on Death Anxiety among the Elderly (دریافت مقاله) مجله مراقبت مبتنی بر شواهد دوره: 12، شماره: 3
11 Evaluation of the Intention of Nutritional Behavior in Women with Prediabetes Based On the Theory of Planned Behavior (دریافت مقاله) فصلنامه تغذیه، روزه داری و سلامت دوره: 10، شماره: 2
12 Evaluation of the Psychometric Properties of the Persian Version of the Occupational Health and Safety Literacy Questionnaire among Process Industry Workers (دریافت مقاله) فصلنامه سواد سلامت دوره: 9، شماره: 1
13 Evaluation of the Relationship between the Dimensions of the Nurses’ Quality of Working Life and Social Desirability in Fars Province, Iran (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان دوره: 23، شماره: 2
14 Google Scholar journal metrics: Comparison with impact factor and SCImago journal rank indicator for nuclear medicine journals (دریافت مقاله) مجله پزشکی هسته ای ایران دوره: 23، شماره: 1
15 Health Literacy among Rural Communities: A Large Cross-Sectional Study (دریافت مقاله) فصلنامه سواد سلامت دوره: 8، شماره: 1
16 Homocysteine, Cobalamin and Folate Status and their Relations to Neurocognitive and Psychological Markers in Elderly in Northeastern of Iran (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 16، شماره: 6
17 Immediate Result and Long Term Follow-up in Patients Going Under Primary Percutaneous Intervention for ST-Elevation Myocardial Infarction (دریافت مقاله) مجله بین المللی پزشکی رضوی دوره: 2، شماره: 3
18 Integrating fMRI data into ۳D conventional radiotherapy treatmentplanning of brain tumors (دریافت مقاله) مجله فیزیک پزشکی ایران دوره: 15، شماره: 0
19 Investigating the Relationship Between the Dysphonia Severity Index and the Speech and Voice Severity of Parkinson Disease Patients (دریافت مقاله) مجله توانبخشی ایرانیان دوره: 20، شماره: 2
20 Outcome of Percoutaneous Coronary Intervention in Patients With Prior Coronary Artery Bypass Surgery (دریافت مقاله) مجله بین المللی پزشکی رضوی دوره: 2، شماره: 4
21 Psychometric Characteristics of the Persian Version of the Self-Efficacy to Regulate Eating Habits Questionnaire among female adolescents (دریافت مقاله) فصلنامه سواد سلامت دوره: 6، شماره: 2
22 Psychometric Characteristics of The Persian Version of The Self-Efficacy to Regulate Exercise Questionnaire Among Female Adolescents (دریافت مقاله) فصلنامه سواد سلامت دوره: 5، شماره: 2
23 Relationship between Minor Psychiatric Disorders and Health Literacy among Students: A Latent Class Regression (دریافت مقاله) فصلنامه سواد سلامت دوره: 5، شماره: 2
24 Study of Behaviors and Psychological Indicators in Iranian Medical Students During the COVID-۱۹ Pandemic Self-Quarantine (دریافت مقاله) فصلنامه سواد سلامت دوره: 6، شماره: 1
25 The Effect of Adding Ondansetron and Metoclopramide to Intravenous Acetaminophen on Pain Control and Post-operative Nausea and Vomiting: A Randomized Double-blind Clinical Trial (دریافت مقاله) مجله مراقبت مبتنی بر شواهد دوره: 13، شماره: 1
26 The Effect of Counseling Based on Sexual Health Model on Sexual Compatibility of Women at Risk of Emotional Divorce (دریافت مقاله) مجله مامایی و بهداشت باروری دوره: 11، شماره: 1
27 The effect of group counseling based on motivational interview on the motivation of childbearing in the female students of Mashhad University of Medical Sciences (دریافت مقاله) مجله مامایی و بهداشت باروری دوره: 10، شماره: 2
28 The Effect of Group Counseling on the Health Promotion of Women with Stress Urinary Incontinence: A Randomized Controlled Trial (دریافت مقاله) مجله مامایی و بهداشت باروری دوره: 12، شماره: 1
29 The Effect of Sexual Counseling Based on BETTER and PLISSIT Model on Quality of Sexual Life in Women with Breast Cancer after Mastectomy (دریافت مقاله) مجله مامایی و بهداشت باروری دوره: 10، شماره: 4
30 The impact of Education on Modification of Lifestyle Personality Dimensions Associated with Osteoporosis in Female Students (دریافت مقاله) مجله مامایی و بهداشت باروری دوره: 7، شماره: 4
31 Translation and Psychometric Properties of the Persian Version of Patients' Perceptions of Safety Culture Scale in the Hospital Setting (دریافت مقاله) مجله ایمنی و بهبود بیمار دوره: 11، شماره: 2
32 Validation and Reliability of the Health Literacy Organization Checklist (دریافت مقاله) فصلنامه سواد سلامت دوره: 9، شماره: 1
33 بررسی ارتباط اعتیاد به اینترنت با افسردگی، اضطراب و استرس در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 62، شماره: 6
34 بررسی ارتباط میان دانش، نگرش و عملکرد با امید به درمان نسبت به بیماری کووید ۱۹ در ساکنین شهر مشهد در سال ۱۳۹۹ (دریافت مقاله) فصلنامه پزشکی نوید نو دوره: 24، شماره: 79
35 بررسی تاثیر ژل واژینال افسنطین بر افسردگی زنان سنین باروری دارای اختلال عملکرد جنسی: یک کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 25، شماره: 6
36 بررسی تاثیر گلاب خوراکی بر آمادگی سرویکس زنان نخست زا (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 24، شماره: 1
37 بررسی خودکارآمدی و ارتباط آن با عوامل موثر بر وضعیت تغذیه در سالمندان (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 19، شماره: 2
38 بررسی دلایل کشیدن دندا نهای دایمی درسال 1392 شهر شیراز (دریافت مقاله) مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور دوره: 2، شماره: 2
39 بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی با رضایت شغلی در کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان خراسان رضوی در سال ۱۳۹۸ (دریافت مقاله) فصلنامه پزشکی نوید نو دوره: 23، شماره: 74
40 بررسی رفتارهای پیشگیری کننده از بیماری سالک در سفیران سلامت:کاربرد تئوری شناختی اجتماعی (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 65، شماره: 2
41 بررسی عوامل مرتبط با افزایش طول مدت تحصیل دانشجویان دکتری تخصصی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد از دیدگاه اساتید، دانشجویان و کارشناسان آموزش (دریافت مقاله) مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دوره: 16، شماره: 4
42 بررسی کیفیت مجلات حوزه زنان و مامایی در پایگاه ISI و Scopus بر اساس شاخصهای رتبهبندی مجلات (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 17، شماره: 108
43 بررسی میزان آگاهی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد از بیماری کووید ۱۹ در سال ۱۳۹۹ (دریافت مقاله) فصلنامه پزشکی نوید نو دوره: 23، شماره: 74
44 بررسی میزان استرس ادراک شده دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد حین پاندمی بیماری کوئید 19 در سال 99-1398 (دریافت مقاله) فصلنامه افق توسعه آموزش علوم پزشکی دوره: 11، شماره: 2
45 بررسی هیپرسگمانتاسیون نوتروفیلی درزنان جوان مبتلا به کمبودآهن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد دوره: 3، شماره: 2
46 پیش بینی تعداد اعزام های حوادث ترافیکی اورژانس پیش بیمارستانی درون شهری مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه ابن سینا دوره: 24، شماره: 2
47 تاثیر استنشاق اسانس گل سنجد بر دیسپارونی و رضایت جنسی زنان در سنین باروری: یک کارآزمایی بالینی تصادفی سازی شده (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 24، شماره: 4
48 تاثیر انگیزه و توانایی انتخاب نوع زایمان بر خودکارآمدی زایمان در زنان سزارین قبلی (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 25، شماره: 2
49 تاثیر شیاف دیکلوفناک در بروز پانکراتیت و خونریزی بعد از ERCP در بیماران مبتلا به سنگ مجاری صفراوی (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 58، شماره: 9
50 تدوین الگوی ارزیابی تجربه بیمار در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای مدیریت در نظام سلامت دوره: 6، شماره: 1
51 تعیین روایی و پایایی پرسشنامه شدت علائم یائسگی (MSSI-۳۸) (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 21، شماره: 8
52 تعیین عوامل مرتبط با دریافت شوک‎های به جا و نابه جای ICD در بیماران قلبی (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند دوره: 20، شماره: 1
53 سطح آگاهی از علائم هشداردهنده سرطان و عوامل موثر بر آن در جمعیت ۱۸ سال به بالای تهران (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند دوره: 17، شماره: 4
54 طراحی و اجرای ابزار ارزیابی سریع وضعیت مستندسازی پزشکان بخش اورژانس (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاع رسانی پزشکی نوین دوره: 7، شماره: 4
55 کاربرد مدل رگرسیون کلاس پنهان در مدلسازی عوامل مرتبط با مهاجرتهای بین استانی در ایران (دریافت مقاله) مجله مدل سازی پیشرفته ریاضی دوره: 1، شماره: 1
56 کاربرد مدل‎بندی معادلات ساختاری در تعیین عوامل مرتبط با علائم وازوموتور (گرگرفتگی و تعریق شبانه) در زنان 60-42 ساله ساکن شهر مشهد (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 22، شماره: 11
57 مزایا و موانع آموزش ترکیبی حضوری-مجازی درس هماتولوژی عملی از دیدگاه دانشجویان رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال ۱۳۹۰ (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 12، شماره: 8
58 مقایسه استرس شغلی پرستاران شاغل در بخش کووید-۱۹ و سایر بخش ها و ارتباط آن با سطح آگاهی ایشان از بیماری کووید-۱۹ (دریافت مقاله) فصلنامه افق توسعه آموزش علوم پزشکی دوره: 13، شماره: 2
59 مقایسه تطبیقی شاخص‌های ارزیابی کمی پرونده‌های پزشکی بستری: ارائه ابزار ارزیابی (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاع رسانی پزشکی نوین دوره: 6، شماره: 1
60 مقایسه سرنوشت مادری و نوزادی خروج جنین به طریقه سزارین در سه روش سفالیک، بریچ و شانه قدامی در سر عمیقا گیر کرده در لگن (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 26، شماره: 1
61 مقایسه کیفیت اخذ رضایت آگاهانه در بیماران آنژیوگرافی در بیمارستان های منتخب شهر مشهد از دیدگاه بیماران و پزشکان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد دوره: 10، شماره: 1
62 مقایسه ویژگی های نحوی زبان دریافتی و بیانی بین کودکان لکنتی و عادی 4 تا 9 سال (دریافت مقاله) فصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد دوره: 8، شماره: 1
63 همبستگی بین شاخص های عملکردی و درجه ارزشیابی بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 11، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی وضعیت فیزیکی و مجموعه منابع کتابخانه پیراپزشکی عامل افزایش بهره وری در مدیریت منابع بر اساس رضایت مراجعین (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
2 Investigating the relationship between the Dysphonia Severity Index (DSI) and the speech and voice severity of Parkinson disease patients (دریافت مقاله) هشتمین همایش پژوهشی سالیانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان
3 Translation and Evaluation of Psychometric Properties of the Questionnaire of Factors Affecting the Use of Clinical Guidelines from the Physicians' Point of View (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی بهداشت، بحران و ایمنی
4 بررسی آگاهی، نگرش و رفتار مرتبط با بارداری در زنان سنین باروری مبتلا به اچ آی وی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زنان، زایمان، ناباروری و بهداشت روانی
5 بررسی اپیدمیولوژیک مراجعین به مرکز معین بیمه شدگان روستایی استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
6 بررسی الگوهای تغییر وزن نوزادان نارس زیر دو سال: یک مدل رشد کلاس پنهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دوسالانه هوش مصنوعی و علوم داده
7 بررسی تاثیر مشاره پیش بارداری مبتنی بر مصاحبه انگیزشی بر آگاهی، نگرش و رفتار مرتبط با بارداری در زنان سنین باروری مبتلا به اچ آی وی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زنان، زایمان، ناباروری و بهداشت روانی
8 بررسی گرادیانت های سلامت دهان در بین دانش آموزان ابتدایی شهر شیراز، ایران، 1393 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی
9 بررسی وضعیت پاسخگویی به بیماران مراجعه کننده به بیمارستان دولتی و خصوصی شهر مشهد در سال 1397 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بیمه سلامت، پوشش همگانی و مدیریت منابع مالی
10 مکانیابی نیروگاه های خورشیدی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی در محیط سیستم اطلاعات مکانی(مطالعه موردی: استان اصفهان) (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیک و سومین کنفرانس مهندسی فناوری اطلاعات مکان