دکتر هانا اعتمادی

دکتر هانا اعتمادی استادیار پژوهشکده خلیج فارس گروه محیط زیست دانشگاه خلیج فارس بوشهر

دکتر هانا اعتمادی

Dr. Hana Etemadi

استادیار پژوهشکده خلیج فارس گروه محیط زیست دانشگاه خلیج فارس بوشهر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثرات پیش بینی شده احتمالی تغییر اقلیم بر اکوسیستم های ساحلی مانگرو خلیج فارس با تاکید بر متغییرهای دما و بارش (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 2
2 ارزیابی آسیب پذیری مناطق ساحلی نسبت به افزایش سطح آب دریا تحت تاثیر سناریوهای تغییر اقلیم (مطالعه موردی: منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تغییرات آب و هوایی دوره: 5، شماره: 18
3 بررسی میزان آلودگی فلز روی در منابع خاک و امکان سنجی حذف آن در شرایط گلخانه ای توسط گیاه نی تالابی و سلولز استخراجی آن (Pharagmites australis ) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 24، شماره: 1
4 پاسخ مانگروها به افزایش پیش بینی شده سطح آب دریا ناشی از اثرات تغییر اقلیم (دریافت مقاله) مجله انسان و محیط زیست دوره: 19، شماره: 4
5 تجمع زیستی فلزات سنگین (کادمیوم، سرب و نیکل) در خرچنگ شناگر آبی (Portunus pelagicus) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 11، شماره: 4
6 تعیین معادله ی رشدسنجی زی توده و محاسبه ی کربن درختچه ی حرا Avicennia marina در خلیج نایبند (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 11، شماره: 1
7 شبیه سازی تغییرات اقلیمی آینده در منطقه ی جاسک و تاثیر آن بر جنگل های حرا (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 13، شماره: 41
8 شناسایی مناطق تحت تاثیر خطر سیلاب و ارائه راهکارهای عملیاتی جهت کاهش تلفات آهوان در سطح منطقه حفاظت شده مند (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 26، شماره: 1
9 مدل سازی عددی پدیده جوی مسبب آبگرفتگی در نواحی ساحلی خلیج فارس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 23، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر آب توازن کشتی بر اکوسیستم حساس ساحلی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار خلیج فارس (اکوسیستم های حساس)
2 اثرات زیست محیطی آلودگی فلزات سنگین بر اکوسیستم های حساس خلیج فارس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار خلیج فارس (اکوسیستم های حساس)
3 اکوسیستم های مانگرو و خطرات ناشی از نفت بر روی آنها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار خلیج فارس: محیط زیست بر مناطق ساحلی
4 اهمیت کربن و راه های تخمین کربن سطحی و عمقی در جنگل های مانگرو (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار خلیج فارس (اکوسیستم های حساس)
5 بررسی اکولوژیک گونه های جانوری منطقه حفاظت شده و پارک ملی تنگ صیاد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار خلیج فارس: محیط زیست بر مناطق ساحلی
6 بررسی نرم افزارهای استفاده شده در بررسی شاخص های اثرگذار و اثرپذیر بر گردشگری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ساختمان، محیط زیست و مدیریت مصرف انرژی
7 پهنه بندی سیلاب با بهره گیری از GIS (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار خلیج فارس: محیط زیست بر مناطق ساحلی
8 تعیین محدوده و درصد پراکنش مناطق مرجانی خارک و خارکو (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار خلیج فارس (اکوسیستم های حساس)
9 خطرات افزایش سطح آب ناشی از تغییر اقلیم بر مناطق ساحلی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار خلیج فارس (اکوسیستم های حساس)
10 مروری بر خورهای خط ساحلی استان بوشهر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار خلیج فارس: محیط زیست بر مناطق ساحلی
11 مسیریابی ذرات گرد و غبار با استفاده از مدل HYSPLIT (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری و بازآفرینی شهری
12 واکاوی آماری رخداد پدیده گرد و غبار در استان بوشهر (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران