دکتر نسرین حنیفی

دکتر نسرین حنیفی Editor-in-Chief Associate Professor of Nursing, Zanjan University of Medical Sciences, Zanjan, Iran. nasrinhanifizums.ac.ir

دکتر نسرین حنیفی

Dr. Nasrin Hanifi

Editor-in-Chief Associate Professor of Nursing, Zanjan University of Medical Sciences, Zanjan, Iran. nasrinhanifizums.ac.ir

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.