آقای علی محمدی

علی محمدی کارشناس ارشد مدیریت اجرایی برنامه ریزی استراتژیک ،کارشناس نیروگاه های برق آبی آبفای شهر تهران

آقای علی محمدی

ALi Mohammadi

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی برنامه ریزی استراتژیک ،کارشناس نیروگاه های برق آبی آبفای شهر تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای علی محمدی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
صاحب امتیازمجله رهیافت های نوین مدیریت و فن آوری

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A simple, sensitive and rapid isocratic reversed-phase high-performance liquid chromatography method for determination and stability study of curcumin in pharmaceutical samples (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی ابن سینا دوره: 7، شماره: 5
2 اخلاق و فرهنگ در پژوهش (دریافت مقاله) ماهنامه پیشرفت های نوین در علوم رفتاری دوره: 1، شماره: 1
3 ارائه مدل سیستمی اشاعه فناوری نرم تجاری در صنعت نفت ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 6، شماره: 3
4 ارزیابی ژنتیکی تداوم شیردهی در گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از رکوردهای روز آزمون (دریافت مقاله) مجله تحقیقات دام و طیور دوره: 2، شماره: 2
5 ارزیابی عملکرد ساختمان های قاب خمشی بتن مسلح واقع بر شالوده سطحی با لحاظ کردن تاثیر اندرکنش خاک و سازه (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 48، شماره: 93
6 اطوار مرکز،تحلیلی بر مراتب مفهوم مرکز در معماری (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات معماری ایران دوره: 1، شماره: 5
7 الگوی هولوگرافیک در سیر تکاملی شهر (شهر مورد مطالعه : آمل) (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 11، شماره: 31
8 Curcumin improved liposomal mitomycin-induced cell toxicity in bladder cancer cell (دریافت مقاله) مجله علوم نانو دوره: 5، شماره: 4
9 DNA Markers Evaluation to Preparing a Genetic Database for Identification in Crimes and Incidents (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مطالعات مروری پزشکی دوره: 5، شماره: 2
10 Effects of physical activity on Health related Quality of Life in elderly people: Case study of Gorgon city (دریافت مقاله) نشریه پژوهش در مدیریت ورزش و روانشناسی دوره: 2، شماره: 8
11 Effects of physical activity on Health related Quality of Life in elderly people: Case study of Gorgon city (دریافت مقاله) نشریه پژوهش در مدیریت ورزش و روانشناسی دوره: 3، شماره: 5
12 Reliability and Validity of the Persian Version of the Foot Function Index in Patients with Foot Disorders (دریافت مقاله) مجله استخوان و جراحی عمومی دوره: 7، شماره: 3
13 بررسی انتقادی معنا و اندیشه های بیدل در آیینه ی یک غزل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 7، شماره: 14
14 بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد مالی سازمان امور مالیاتی(مورد مطالعه: ادارات امور مالیاتی شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری دوره: 3، شماره: 7
15 بررسی تاثیر همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و کسب و کار بر عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اقتصاد، مدیریت مالی و حسابداری دوره: 3، شماره: 2
16 بررسی تطبیقی کهن الگوی نقاب در آراء یونگ و ردپای آن در غزل های مولانا (غزلیات شمس) (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 8، شماره: 26
17 بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی مردان معتاد و غیرمعتاد (عادی) درشهرستان عسلویه (دریافت مقاله) ماهنامه پیشرفت های نوین در علوم رفتاری دوره: 1، شماره: 2
18 بررسی و تحلیل آرایه نماد در سروده های قیصر امین پور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 9، شماره: 22
19 بررسی و تحلیل حماسه های مضحک و گونه های آن در زبان فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 47، شماره: 3
20 بررسی و تحلیل کهن الگوی آنیما در غزل های مولانا (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات عرفانی دوره: 3، شماره: 5
21 پیشگیری از اعتیاد با رویکرد اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر و بهره مندی از ظرفیت سازمان های مردمی (دریافت مقاله) ماهنامه پیشرفت های نوین در علوم رفتاری دوره: 2، شماره: 11
22 تحلیل همدیدی اثر دمای سطح آب دریای خزر بر بارش استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری دریا دوره: 61، شماره: 61
23 تربیت بدنی از دیدگاه مکاتب فلسفی غربی و اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه مطالعات راهبردی در علوم انسانی و اسلامی دوره: 2، شماره: 13
24 تشخیص مولکولی ویروس عامل بیماری مارک در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 60، شماره: 2
25 جایگاه تربیت بدنی از منظر آیات و روایات (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی دوره: 4، شماره: 7
26 حل عددی مدل ادی در ناپایداری های کژ فشار (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری دریا دوره: 62، شماره: 62
27 رابطه سبک های فرزند پروری والدین با خلاقیت دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر کنگان (دریافت مقاله) ماهنامه پیشرفت های نوین در علوم رفتاری دوره: 1، شماره: 1
28 رتبه بندی استان های کشور در صنعت حمل و نقل با استفاده از آنتروپی شانون و تابع زیان تاگوچی (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 15، شماره: 1
29 سنتز Alq3 و تاثیر غلظت آن بر عملکرد دیودهای نورگسیل آلی با دو ساختار مخلوطی تک لایه و ساختار چندلایه (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 17، شماره: 1
30 سه روایت عاشقانه از دو سرزمین زال و رودابه بیژن و منیژه رومیو و ژولیت بررسی روایت شناختی و تحلیل گفتمان (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 22، شماره: 76
31 طراحی الگوی پارادایمی ورزش دانشگاه فنی وحرفه ای بر اساس نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی (پژوهش در ورزش دانشگاهی سابق) دوره: 5، شماره: 13
32 کارآفرینی، یادگیریمحوری، بازارمحوری و فعالیتهای منابع انسانی در هتلهای چهار و پنج ستاره ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 11، شماره: 33
33 محاسبات آسیب تابش به منظور شبیه سازی تابش نوترون با تابش یون و توسعه برنامه محاسباتی AMTRACK (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 18، شماره: 2
34 مدیریت ریسک زنجیره تامین پروژهها در خطوط انتقال گاز:رویکرد تیوری برخاسته از دادهها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 14، شماره: 42
35 مروری بر عوامل مخاطره آمیز فردی، بین فردی، محیطی و اجتماعی مرتبط با گرایش به سوء مصرف مواد مخدر (دریافت مقاله) ماهنامه پیشرفت های نوین در علوم رفتاری دوره: 2، شماره: 15
36 مطالعه موردی شبیه سازی و آنالیز دینامیکی عملکرد سیکل سرمایشی دسیکنت خورشیدی (دریافت مقاله) ماهنامه نفت و انرژی دوره: 7، شماره: 73
37 میرزاده عشقی و مسئله تجدد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 5، شماره: 8
38 نظریه انگیزشی مزلو: نقد و بررسی محدودیت های کاربردی آن در فرهنگ بومی اسلامی ایرانی (دریافت مقاله) ماهنامه «علوم انسانی اسلامی» دوره: 1، شماره: 4
39 نظریه معنادرمانی فرانکل : نقد و بررسی محدودیت های کاربردی آن در روان درمانی بومی ایرانی اسلامی (دریافت مقاله) ماهنامه «علوم انسانی اسلامی» دوره: 1، شماره: 4
40 نقش دانشگاه سبز در تاب آوری و مقابله با تغییر اقلیم (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 7، شماره: 25
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Strategic Approach in order to Design an Optimal Multi-charger System including Distributed Generations and Storage Systems (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی اصول مهندسی برق و کامپیوتر
2 Ab initio Calculations on the H-Bond Interactions Between 1R-2R-pseudoephedrine and acrylamide (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
3 Air Pollution Control in the Phase 3 of South Pars in area of Chaleh Soor Based on Genetic Algorithm (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت،مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری
4 ANTIBIOTIC SUSCEPTIBILITY AND FREQUENCY OF RESISTANCE GENES PENA AND AMPC AMONG L.MONOCYTOGENES ISOLATES WITH CLINICAL, FOOD AND LIVESTOCK ORIGINS (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
5 آثار ارزش افزوده اقتصادی و سرمایه فکری بر ارزش بازار شرکت های پذیرفته شددر بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
6 آشکار سازی خطای سیم پیچ استاتور در موتورهای القایی با استفاده از روش المان محدود و Wavelet (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
7 آنالیز جریان کم اقبال اما کارآمد در نگهداری و تعمیرات الکتروموتورها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست
8 اثر اتمسفر اصلاح شده بر ایمنی و کیفیت فرآورده های گوشتی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی
9 اثر فرآیند آهنگری چرخشی بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ 90W-7Ni-3Fe (دریافت مقاله) دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران
10 اثرات متقابل فرهنگ سازمانی و نظام پیشنهادات (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نظام پیشنهادها در سازمانهای دولتی و موسسات خدماتی
11 اثربخشی آموزش راهبردهای معنوی( نماز، دعا و نیایش، بخشش، نوع دوستی، صبر، توکل، شکر و قدر دانی) بر نگرش به ازدواج دانشجویان متاهل دانشگاه علوم پزشکی بوشهر (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی سازمان وخانواده؛ ضرورت ها و اولویت ها
12 اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبود عملکرد جنسی در زنان مبتلا به سرطان پستان (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی سرطان پستان
13 اختصاصات منشأ گوشته ای( ?HIMU) ماگماتیسم بازالتی پرمین البرز مرکزی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
14 اخلاق درحسابداری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری
15 ارائه روشی برای تخمین وضعیت هلیکوپتر کوادروتور مبتنی بر فیلتر کالمن- بوکی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس دستاوردهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
16 ارائه شاخصهای بین المللی توسعه شبکه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
17 ارائه شیوه جدید بازیافت پوست سبز پسته برای تهیه مربا (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
18 ارائه مکانیسمی جدید برای تنظیم رله حفاظتی اضافه جریان بر پایه اندازه گیری های محلی در یک سیستم قدرت مبتنی بر مزارع بادی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه پژوهش های نوین در مهندسی برق کامپیوتر
19 ارائه و تدوین یک الگوی بومی از حیات طیبه در خانواده های اسلامی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
20 ارائه یک روش کارآمد مبتنی بر الگوریتم های بهینه سازی فراابتکاری برای تجدید آرایش بهینه سیستم های توزیع (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه پژوهش های نوین در مهندسی برق کامپیوتر
21 ارائه یک طرح درمانی ویژه قربانیان تجاوز به عنف (تعاریف رفتاری، تشخیص، اهداف کوتاه مدت و بلند مدت، مداخلات درمانی) (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
22 ارائه یک مدل مقدماتی از فرآیند شکل گیری نگرش به ازدواج: یک مطالعه کیفی بومی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
23 ارائه یک مکانیسم جبران سازی جدید جهت بهبود کیفیت توان قطارهای Maglev بی سیم (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه پژوهش های نوین در مهندسی برق کامپیوتر
24 ارائه یک نسخه فازی ساده و موثر از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات (F-PSO) (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه پژوهش های نوین در مهندسی برق کامپیوتر
25 ارائه یک نظریه زمینه ای از فرآیند شکل گیری نگرش به ازدواج موقت: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
26 ارایه روشی جهت پیشگویی دسترس پذیری منابع در محیط محاسبات ابری (دریافت مقاله) کنگره بین المللی نوآوری در مهندسی و توسعه تکنولوژی
27 ارایه طرح بهینه مخلوط بتن خود تراکم (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی بتن خودتراکم ایران و اولین کنفرانس ملی تعمیر و نگهداری سازه های بتنی
28 ارایه نسخه اصلاح شده روش ارزیابی کیفی آریا با تاکید بر استفاده از آن در مراکز بهداشتی و درمانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
29 ارایه یک ساختار جدید برای برنامه ریزی واحدهای تولید پراکنده و خودروهای الکتریکی در یک ریزشبکه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی فناوری در مهندسی برق و کامپیوتر (TEC-2017)
30 ارتباط اعتماد اجتماعی و ریسک سقوط قیمت سهام در شرکت های صنایع شیمیایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت
31 ارزش هنر در دین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
32 ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای ساختمان های بتن مسلح غیرشکل پذیر بلند با در نظر گرفتن اثرات اندرکنش خاک و سازه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
33 ارزیابی اطلاعات درخواست شده از پرونده های بیماران بستری در مرکز آموزشی درمانی فارابی کرمانشاه (بیمارستان روانپزشکی) در سال 1396 (دریافت مقاله) دومین همایش انفورماتیک پزشکی و هفتمین همایش سلامت الکترونیک و کاربردهای ICT در پزشکی ایران
34 ارزیابی اقتصادی و زیست محیطی سیستم های فتوولتاییک منفصل از شبکه با استفاده از نرم افزار RETScreen (مطالعه موردی: باغ پرنذگان تهران) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آلودگی های محیط زیست و توسعه پایدار
35 ارزیابی پارک پرندگان اصفهان از دو دیدگاه زیباشناسی اکولوژیکی و منظر (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
36 ارزیابی پدیده بروز ترک در سدهای بتنی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
37 ارزیابی تاثیرروشهای مختلف تامین مالی برشاخصهای سودآوری دربورس اوراق بهادارتهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
38 ارزیابی روش های توسعه انرژی های تجدیدپذیر جهت کاهش اثرات تغییرات اقلیم در ایران بر اساس مدل تحلیل مدیریتی SWOT (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی با رویکرد پیوند انرژی، آب و محیط زیست
39 ارزیابی روشهای مدولاسیون در ارسال پر سرعت داده بر روی شبکه توزیع برق فشار ضعیف (دریافت مقاله) سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
40 ارزیابی عملکرد تیم اجرایی براساس تیپ های شخصیتی نمونه موردی شرکت تأمین و تصفیه آب تهران (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
41 ارزیابی عملکرد تیم مدیران بر اساس تیپ های شخصیتی مطالعه موردی شرکت تامین و تصفیه آب تهران- آبرسانی جنوب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
42 ارزیابی عملکرد سیستم نگهداری و تعمیرات، با رویکرد شاخص سطح سرویس کلی و تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه (مطالعه موردی: کارخانه تولید لبنیات در استان فارس) (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
43 ارزیابی غلظت ذرات معلق PM1 ; PM2.5 ; PM10 در پایانه ترمینال جنوب با ابزار GIS (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
44 ارزیابی غلظت ذرات معلق PM1 ; PM2.5 ; PM10 در پایانه ترمینال جنوب با ابزار GIS (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
45 ارزیابی معماری پایدار در مناطق سرد نمونه موردی شهر ایلام (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین در معماری و شهرسازی ایران
46 ارزیابی میزان آمادگی بیمارستان های استان زنجان در حوادث وبلایا بر اساس برنامه ملی 1393 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی
47 ارزیابی میزان استفاده دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از رسانه ها و شبکه های اجتماعی درحوزه سلامت (دریافت مقاله) اولین همایش فناوری اطلاعات و ارتقاء سلامت
48 ارزیابی وضعیت کدگذاری پرونده بیماران در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش فناوری اطلاعات و ارتقاء سلامت
49 استفاد از روش پاسخ سطحی در بهینه سازی واکنش تولید بیودیزل از روغنکتان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
50 استفاده از پذافنذ غیر عامل برای حفاظت از تاسیسات حساس و حیاتی کشور (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
51 استفاده از تکنولوژی RNAi به منظور خاموشی ژن FEH1 برای بهبود کیفیت اینولین در شیکوری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
52 استفاده از روش RT-PCR جهت شناسایی ویروس آنفلوانزا تحت تیپ H 9 N 2 در گله های گوشتی دارای نشانه های تنفسی در استان فارس (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
53 استفاده از روش پاسخ سطحی در بهینه سازی واکنش تولید بیودیزل از روغن کرچک به کمک امواج فراصوت (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
54 استفاده از لوله های حرارتی در خنک کاری وسایل الکترونیکی با انتقال حرارت اجباری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
55 استفاده از یک روش فراابتکاری برای زمانبندی پروژه با در نظر گرفتن محدودیت منابع مطالعه موردی: زمانبندی پروژه حداث مرکز فوریتهای پزشکی و آتش نشانی اکبر آباد (دریافت مقاله) همایش ملی شناسایی و تبیین راهکارهای تحقق جهاد اقتصادی در شهرداریها
56 اصول طراحی پایدار در علوم محیطی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
57 اعتیاد و راه های پیشگیری از آن (دریافت مقاله) نخستین کنگره بین المللی جامع روانشناسی ایران
58 اعمال پوشش نانوساختار خود ترمیم کننده پایه آلومینیومی بوسیله فرایند سل - ژل (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
59 اکولوژی، رسوب شناسی و محیط رسوبی خورهای دریای عمان (سواحل ایرانی) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
60 الزامات امنیت زیرساخت سایبری در سامانه هایC4ISR (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران (C4I)
61 الزامات و ملاحظات تبدیل کاربری های شهری موجود به پناهگاه چند منظوره با رویکرد پدافند غیر عامل در زمان بحران (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
62 امکان سنجی نصب نیروگاه های برق آبی کوچک بر روی خطوط شبکه آب رسانی شهر تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی انرژی و توسعه پایدار
63 انتخاب استراتژی مناسب بکارگیری انرژی های تجدیدپذیر مبتنی بر روش تحلیل سلسله مراتبی ازمیان استراتژی های تدوین شده با استفاده از تحلیل SWOT (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
64 انتخاب تامین کننده در شرکت لبنیات کاله آمل با روش ترکیبی دیمتل و تاپسیس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
65 انتخاب وسیله حمل و نقل در شرکت لبنیات کاله آمل، با استفاده از متد ترکیبی تابع زیان تاگوچی، تاپسیس و برنامه ریزی آرمانی چند معیاره (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
66 اولویت بندی استفاده از منابع آبی بر اساس بهره وری فیزیکی و اقتصادی مصرف آب (مطالعه موردی: محصول سیب) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
67 اهداف دولت الکترونیک و مزایا و معایب آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت
68 این همانی معماری پایدار، ساختمان سبز و همگام با طبیعت در گذشته، الگو و رهیافتی برای آینده (نمونه موردی: محله پائین بازار آمل) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
69 Car-following behavior based on Iranians drivers, and the differentiation of normal and professional drivers behavior (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
70 Challenges in Global Knowledge Transfer and Research & Development (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری
71 Comparative mosquito repellent efficacy of alcoholic extracts and essential oils of different plants against Anopheles Stephensi (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست
72 Design of LC-VCO with Optimal Performance for Wireless Applications via Multi-Objective Evolutionary Techniques (دریافت مقاله) همایش یافته های نوین در هوافضا و علوم وابسته
73 Echocardiographic Evaluation of Prevalence of Pulmonary Hypertension in Beta thalassemia major: a cross sectional study (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی بیماری های عروقی ریه
74 EFFECT OF ELECTRICAL LOSS CONDUCTANCE ON EFFICIENCY OF ULTRASONIC TRANSDUCER (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات
75 Evaluation of Genetic diversity of sugarcane variants using morphological characters and RAPD molecular markers (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست
76 Explicit numerical solution of three-dimensional advection-diffusion equation using simultaneously temporal and spatial weighted parameters (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
77 Finite Time Impact Angle Guidance Law Using Nonsingular Terminal Sliding Mode Control (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
78 FREQUENCY AND ANTIBACTERIAL SENSITIVITY OF LISTERIA SPP. AND LISTERIA MONOCYTOGENES ISOLATED FROM FOOD AND ENVIRONMENTAL SAMPLES IN URMIA (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
79 Hydraulic flow unit identification in of the wells in Khangiran gas field using FZI method (دریافت مقاله) سومین همایش ملی نفت و گاز و صنایع وابسته
80 Hydrogen Bonding Interactions Between 1R-2R-pseudoephedrine and acrylamide (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
81 Implicit numerical solution of three-dimensional advection-diffusion equation using simultaneously temporal and spatial weighted parameters (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
82 In silico modeling and characterization of Lasparaginase from bacteria, plants and fungal sources, using computational tools and online servers (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
83 Inhibin A for screening of Down syndrome in Second-Trimester (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
84 Investigation of distribution pattern and source of surface sediments in continental shelf of Gulf of Oman (دریافت مقاله) نهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
85 Jet Effects on Dynamic Stability Limits of WAF Missiles (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران
86 Lane change duration modeling based on Iranian driving behavior (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
87 Neural network use ability in Well Log Data Analysis (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی
88 Preparation and characterization of polyaniline-multiwalled carbon nanotubes fiber for solid-phase microextraction of benzaldehyde (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
89 RDF ، تکنولوژی پیشرفته استفاده از زباله ها در صنعت سیمان به عنوان سوخت جایگزین (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی صنعت سیمان و افق پیش رو
90 Reduced energy consumption & emission in tea drying process through improvements in wood fired steam boiler and heat exchanger system (دریافت مقاله) همایش ملی آشنایی با فناوریهای روز در زمینه مهندسی مکانیک
91 Solar Enhanced Oil Recovery (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
92 Studying of oil and protein in native Salicornioideae sub-family in Iran according to produce Industrial and food products (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست
93 Synthesis and characterization of new molecular imprinted nano-polymers as drug delivery system (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
94 THE EFFECT OF THE COMPLETION LAYER SELECTION IN WATER FLOODING ON RECOVERY FACTOR(CASE STUDY) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
95 THE EFFECT OF VELOCITY ON PERMEABILITY BY GAS (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
96 The role of social media in managing the talent of educational and organizational systems (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی مدیریت استعداد ها در هزاره سوم
97 The Use of Methods Based on Artificial Intelligence for Improving an Efficient Communication Circuit (دریافت مقاله) همایش یافته های نوین در هوافضا و علوم وابسته
98 Y Chromosome STR Haplotypes in forensic DNA analysis (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
99 ب کارگیری جبر خطی برای تشخیص اجتماع درمتون فارسی مندرج در شبکهای اجتماعی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی کامپیوتر و فن آوری اطلاعات
100 بازخوانی معیارهای انتخاب همسر در نظریه همسان همسری و نقد و مقایسه آن با اصل کفویت ازدواج در رویکرد اسلامی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
101 بازگشت به مثابه سنت برساخته بررسی موردی آرای دکتر علی شریعتی (دریافت مقاله) کنفرانس پژوهش های نوین و مدیریت دانش در علوم انسانی
102 بازیافت کاغذهای باطله و استفاده از آنها به عنوان ماده اولیه در صنعت کاغذ سازی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
103 برآورد شاخص وضعیت روسازی به کمک نرم افزار MicroPaver و ارائه راهکارهای ترمیم مطالعه موردی، خیابان ولیعصر تهران (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
104 بررسی آلودگی زیست محیطی صنایع پتروشیمی عسلویه و تاثیرات آن بر سلامت جسمی و روانشناختی ساکنان بومی (مطالعه موردی: شهرستان عسلویه) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مخاطرات محیط زیست زاگرس
105 بررسی اثر بازدارندگی صمغ زردآلو بر روی خوردگی فولاد نرم st60 در محیط اسید فسفریک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی
106 بررسی اثر پارامترهای فرآیند پلاسما اسپری بر خواص پوشش سرامیکی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سرامیک ایران
107 بررسی اثر تغییر قطر چشمه های توری فعال بر روی مورفولوژی فولاد گرم کار H13 در طی عملیات نیتروژن دهی پلاسمایی پالسی (دریافت مقاله) دهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
108 بررسی اثر دما و زمان پرس بر ریزساختار،چگالی و سختی قطعات تنگستن- مس (دریافت مقاله) دومین همایش مهندسی مواد
109 بررسی اثرات زیست محیطی طرح تفکیک از مبدأ پسماندهای شهری در منطقه 6 شهرداری تهران (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
110 بررسی اثرروانساز و فعالساز برخواص خشته تنگستنی (دریافت مقاله) دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
111 بررسی اثرکوتاهمدت و بلندمدت عرضه توان تراکتور و عملکرد غلات در ایران بااستفاده از الگوهای همگرایی خود توضیح با وقفه های گسترده (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
112 بررسی اثرکوتاهمدت و بلندمدت عرضه توان کمباین و میزان تلفات غلات در ایران با استفاده از الگوهای همگرایی خود توضیح با وقفههای گسترده (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
113 بررسی اجزاء محدود رفتار اتصال صلب تیر واسط به ستون در بادبندهای واگرای غیر همگن (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی تحقیقات نوین پژوهشی در مهندسی و تکنولوژی
114 بررسی اجزای رسوبی و مورفومتری رسوبات کواترنری با مطالعه مغزه های رسوبی غرب دریاچه اورمیه (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
115 بررسی اخلاق مداری و ویژگی های تداوم بخش سبک زندگی اسلامی در خانواده های ایرانی از دیدگاه آیات وروایات (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
116 بررسی ارتقاءحقوق شهروندی و تحقق مسیولیت اجتماعی سازمان ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد و حسابداری و علوم انسانی
117 بررسی الگوریتمهای تخصیص کد در سیستمهای WCDMAو معرفی یک الگوریتم بهینه (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
118 بررسی الگوی توزیع و منشا رسوبات در بستر فلات قاره دریای عمان (دریافت مقاله) نهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
119 بررسی انواع و اهداف مجازات در قرآن و روایات (دریافت مقاله) کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
120 بررسی ایفای نقش های مدیران در جهت پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
121 بررسی پارامترهای موثر در تولید آلیاژ نیکل – آهن با پایه تنگستن (دریافت مقاله) اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
122 بررسی پارامترهای موثر در تولید آلیاژ نیکل- آهن با پایه تنگستن (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
123 بررسی پدیده پسماند هیسترسیس عناصر کادمیم و نیکل درجریان جذب و واجذبی در سه ایستگاه ابسنجی رودخانه کارون (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
124 بررسی تاثیر اتوماسیون اداری بر توانمندسازی کارکنان (مطالعه موردی دانشگاه پیام نور استان قم- ایران) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی
125 بررسی تاثیر پانل های اصطکاکی در عملکرد لرزه ای قاب های بتن مسلح (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
126 بررسی تاثیر پانل های اصطکاکی و توزیع نیروی لغزش آن ها در ارتفاع قاب در عملکرد لرزه ای قاب های بتن مسلح (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی عمران،معماری و شهرسازی معاصر
127 بررسی تاثیر دما و pH الکترولیت بر مقدار و توزیع نانو ذرات آلومینا در پوشش نانو کامپوزیتی Ni-A2o3 (دریافت مقاله) نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
128 بررسی تاثیر شاخص های مدیریت منابع انسانی بر کیفیت فرایند یاددهی _ یادگیری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری
129 بررسی تاثیر نسبت زمان خاموشی به زمان روشنایی در ایجاد لایه های نازکTiN از طریق روش PACVD بر روی فولاد ابزار (دریافت مقاله) نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
130 بررسی تاثیر و نقش مدیریت دانش در خلاقیت و نوآوری سازمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت
131 بررسی تأثیر سعدی بر شعر معاصر (دریافت مقاله) جشنواره علمی فرهنگی آموزگار ادب، گرامیداشت سعدی
132 بررسی تأثیرات حزب الله لبنان در مدیریت تحولات خاورمیانه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
133 بررسی تئوری و تجربی اثر ضرایب تخلخل و هدایت گرمایی بر انرژی آستانه تخریب لیزری لایه های نازک اپتیکی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران
134 بررسی تطبیقی شاخص های موسسات در کشورهای ایران،هند و ترکیه در 5 سال اخیر (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه پارادایم های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی
135 بررسی تطبیقی غزل مولانا ،حافظ و هوشنگ ابتهاج (دریافت مقاله) سومین همایش متن پژوهی ادبی (نگاهی تازه به آثار مولانا)
136 بررسی تطبیقی غزل مولانا، حافظ و هوشنگ ابتهاج (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی اخلاق و عرفان در ادب فارسی
137 بررسی تغییرات خط ساحلی خلیج پزم در نتیجه مهاجرت خورهای پزم و گیتو (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
138 بررسی تفکیکی 10 لوکوس STR با استفاده از کیت AmpF/STR Identifiler در دو جمعیت مختلف غیر خویشاوند ایرانی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
139 بررسی توانایی اثربتن فوق توانمند درانفجار سطحی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
140 بررسی جلوه های بدیع لفظی در دیوان پروین اعتصامی (دریافت مقاله) همایش بین المللی جستارهای ادبی، زبان و ارتباطات فرهنگی
141 بررسی چگالی و مقاومت فشاری کامپوزیت های سیمانی سبک حاوی ملامین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی بتن ایران
142 بررسی رابطه ابعاد مهندسی فرهنگی با آسیبهای اجتماعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار
143 بررسی رابطه بین ویژگی شخصیتی سرسختی روانشناختی و تاب آوری با موفقیت تحصیلی دانش آموزان پسر دبیرستانی شهر اهواز (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
144 بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی معلمان و آرزوهای شغلی دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان نقده (دریافت مقاله) همایش سلامت اخلاقی و رفتاری کودک و نوجوان در خانواده ، مدرسه و جامعه
145 بررسی رسوب شناسی و رخساره های رسوبی مغزه تهیه شده از جنوب غرب دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
146 بررسی رضایتمندی گردشگران ورزشی استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
147 بررسی رفتار رئولوژیکی بتن خودتراکم حاوی الیاف پلی پروپیلین، سرباره مس و میکروسیلیس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی افق های نو در علوم مهندسی
148 بررسی روش های نوین معاملاتی در بازارهای مالی (دریافت مقاله) همایش منطقه ای ایده های نوین در حسابداری و مدیریت مالی
149 بررسی روند تغییرات پارامترهای کیفی آب رودخانه کارون دربازه پل پنجم دارخوین و پل قدیمی خرمشهر دردوفصل کمآبی و پرآبی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
150 بررسی ریز ساختاری و ترکیب شیمیایی فولاد ابزاری (DIN 1.2714) L6 سخت پوشی شده با سوپر آلیاژ پایه کبالت به روش جوشکاری TiG (دریافت مقاله) سمپوزیوم فولاد 1388
151 بررسی سطح مشارکت جوانان در سیاست های شهرسازی ایران نمونه موردی شهر کرمان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه بین المللی عمران،معماری و شهرسازی
152 بررسی ضوابط طراحی لرزهای دیوارهای غیرسازه ای در مقررات ملی ساختمان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در عمران،معماری و شهرسازی
153 بررسی عددی پارامترهای هندسی قطر نازل و قطر گلوگاه اجکتورهای بخار سری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کابردی در مهندسی برق مکانیک و مکاترونیک
154 بررسی عددی توزیع جریان هوا در بین سرورهای مستقر در یک مرکز داده (دریافت مقاله) اولین کنگره و نمایشگاه بین المللی علوم و تکنولوژی های نوین
155 بررسی علل بالا رفتن سن ازدواج جوانان و راهکارهای تحقق انتخاب درست و ازدواج آسان با رویکرد دینی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
156 بررسی عملکرد اجرایی ثبت سرطان در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش فناوری اطلاعات و ارتقاء سلامت
157 بررسی عملکرد سیسم های گارد حاوی فیبر نوری در بهره برداری از خطوط انتقال فشار قوی شرکت انتقال و فوق توزیع برق منطقه ای خراسان برای بستر فیبر نوری (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه پژوهش های نوین در مهندسی برق کامپیوتر
158 بررسی عملیات حفاری فرا ساحلی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
159 بررسی عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارمندان آموزش و پرورش منطقه 17 تهران (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در حسابداری و مدیریت
160 بررسی قابلیت های خلاقیت و کارآفرینی در دانشجویان آموزشکده فنی و حرفه ای شهر شیراز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی، TRIZ و مهندسی و مدیریت نوآوری ایران
161 بررسی کاربرد نهاده ماشین در کشت سیب زمینی مطالعه موردی استان اردبیل (منطقه نیار) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
162 بررسی مبانی فلسفی رواندرمانیDBT و فلسفه دیالکتیکال در فرمایشات گهربار امام علی (ع) به عنوان راهبردهای درمانی تغییر در افراد خودکشی گرا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی
163 بررسی مدل خشک کردن ورقه های نازک کیوی (رقم هایوارد) در خشک کن لایه نازک (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
164 بررسی مدیریت استراتژیک تاثیر سیستم های حمل و نقل هوشمند شهری در کاهش اثرات منفی زیست محیطی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
165 بررسی مشکلات گردشگران ورزشی استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
166 بررسی مفهوم جرم و مجرم و مبانی نظری پیشگیری از وقوع جرم از منظر قرآن و روایات (دریافت مقاله) کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
167 بررسی مقایسه ای مدل رگرسیونی و مدل معادلات ساختاری مبتنی بر PLS برای مدلسازی ابعاد کیفیت خدمات پارکها و فضای سبز شهری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین
168 بررسی منشا آلودگی های زیست محیطی خلیج چابهار براساس مطالعه رسوبات بستر خلیج (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
169 بررسی منشا آلودگیهای زیست محیطی در فلات قاره دریای عمان (منطقه طاهرویی) بر اساس مطالعات رسوب شناسی (دریافت مقاله) سومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
170 بررسی منشاء رسهای دریاچه ارومیه بر اساس مطالعه مغزه های بدست آمده از بستر و نمونه های حاصل از رودخانه های منتهی به دریاچه (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم و فنون دریایی
171 بررسی میزان مراجعه و آگاهی خانمهای واجد شرایط جهت انجام CBE در مراکز بهداشتی درمانی شهرستان تبریز در سال 91 (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی سرطان پستان
172 بررسی میزان نیترات و نیتریت در چاههای آب واحدهای صنعتی منطقه تهران- کرج (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بهداشت محیط
173 بررسی ناپایداری در لایه سطحی دریایی و تاثیر آن بر ارتفاع امواج (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین‌المللی اقیانوس‌شناسی خلیج فارس
174 بررسی نسبت فساد اقتصادی و توسعه در ایران 1392-1368 (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی
175 بررسی نقش رسانه ها در اختلاط نقش های خانوادگی در دوران جهانی شدن (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی
176 بررسی نقش عناصر فرهنگی در پیشبرد تجارت الکترونیکی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی
177 بررسی نقش و اهمیت سلامت ژنتیکی در تربیت فرزندان از دیدگاه روایات و قرآن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
178 بررسی و اندازه گیری تاثیر محیط آموزشی بر کمیت خلاقیت عملکردی (مورد مطالعه: معلمان شهر قیدار) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، بانکداری و اقتصاد در افق ایران 1404
179 بررسی و تحلیل سنجش استرس در تعهد شغلی میان کارکنان شرکت کروز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت کسب و کار و اولین همایش بین المللی حسابداری و اقتصاد مقاومتی
180 بررسی و شبیه سازی رفتار نویز ضربه ای در شبکه توزیع فشار ضعیف به عنوان یک کانال مخابراتی (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق
181 بررسی و مقایسه ده کتاب تاریخی از منظر توجه نویسندگان آنها به زبان فارسی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به متون تاریخی
182 بررسی و مقایسه نگرش فمینیسمی در اشعار ژاله قائم مقامی و فروغ فرخزاد (دریافت مقاله) همایش ملی ادبیات معاصر ایران
183 برند و تاثیر آن بر رضایت مشتری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
184 بکارگیری ابزار CAD مبتنی بر تکنیک های محاسبات نرم جهت ارتقاء عملکرد طراحی های VLSI (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه پژوهش های نوین در مهندسی برق کامپیوتر
185 بکارگیری شبکه های عصبی مصنوعی برای بهبود هماهنگی حفاظتی رله های دیستانس خطوط فشارقوی برق منطقه ای خراسان در مجاورت نیروگاه بادی خواف (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه پژوهش های نوین در مهندسی برق کامپیوتر
186 بکارگیری فیلترهای قدرت پسیو قابل تنظیم در تله موج پست های شبکه برق جهت بهبود تنظیم ولتاژ و فرکانس و کاهش THD (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه پژوهش های نوین در مهندسی برق کامپیوتر
187 بکارگیری کنترل بهینه هماهنگ ولتاژ در یک سیستم توزیع بادرنظر گرفتن واحدهای تولید پراکنده (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه پژوهش های نوین در مهندسی برق کامپیوتر
188 بلورهای فتونیکی یک بعدی در حضور لایه ناراستا با فاکتور کیفیت (Q) افزایش یافته در مد تشدید (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
189 به کارگیری میکروارگانیسم ها در درمان سرطان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران
190 بهبود هماهنگی سیستم حفاظتی با تشخیص اشباع CT توسط رله حفاظتی پایین دست و بالا دست در کارخانه سیمان کیاسر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی برق
191 بهره گیری از یک شاخص حفاظتی برای ارزیابی هماهیگی رله های اضافه جریان در پست فوق توزیع آرین شهر خراسان جیوبی با ملاحظه میابع تولید پراکیده (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه پژوهش های نوین در مهندسی برق کامپیوتر
192 به‏کارگیری استانداردهای ملی در راستای افزایش بازده ایستگاه پمپاژ آبرسانی و کاهش مصرف انرژی (دریافت مقاله) کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب
193 بیکاری در استان کرمانشاه: با تاکید بر زمینه های اقتصادی و اجتماعی موثر بر آن (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه پایدار استان کرمانشاه
194 بینابینی در کهن الگوی بومی (مطالعه موردی بازار آمل) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی هنر تبرستان
195 بیوسنتز نانو ذرات با استفاده از قارچ ها (دریافت مقاله) سومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران
196 پارادایمهای نوین مدیریت در هزاره سوم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
197 پایش گسترش اراضی کشاورزی و تاثیر آن بر دریاچه ارومیه بر پایه تحلیل های مکان مبنای دورکاوی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی مستندنگاری میراث طبیعی و فرهنگی
198 پودر میوه کهور در تغذیه جوجه‏ گوشتی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
199 پیاده سازی کنترل کننده توان میان فاز در نرم افزار Simulink به منظور انجام مطالعات پایداری گذرای سیستم قدرت (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه پژوهش های نوین در مهندسی برق کامپیوتر
200 تاثر روش ساخت بر روی خواص آلیاژ 90W-7Ni-3Fe (دریافت مقاله) دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران
201 تاثیر ارایه مجدد اقلام صورت های مالی بر نقدشوندگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس ×اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها
202 تاثیر افزودن کاربیدتانتالیم بر خواص مکانیکی و ریز ساختاری نمونه های تف جوشی شده کاربید تنگستن - ده درصد وزنی کبالت (دریافت مقاله) همایش ملی مواد نو
203 تاثیر افزودنی های کربن و تیتانیوم بر ساختار نوارهای انجماد سریع شده بر پایه ترکیب Nd,Pr)-(Fe,Co,Ga)-B) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
204 تاثیر افزودنی های کربن و تیتانیوم برساختار نوارهای انجماد سریع شده بر پایه ترکیب (Nd,Pr)(Fe,Co,Ga)-B (دریافت مقاله) اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
205 تاثیر اهرم مالی و نقدینگی بر مدیریت سود ( مطالعه موردی: در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
206 تاثیر بکارگیری نظام پیشنهادات بر افزایش انگیزش کارکنان در انجام وظایفسازمانی و رضایت شغلی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و چهارمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
207 تاثیر جنسیت وتنوع خصوصیات سرمایه گذاران برعملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک مطالعه ای دراستان زنجان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
208 تاثیر جیرههای غذایی تنظیم شده براساس نوع اسیدآمینه خوراک با سطوح مختلف متیونین بر افزایش وزن بدن جوجه های گوشتی نر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
209 تاثیر چرخه کاری و فرکانس پالس بر مورفولوژی کامپوزیتهای نیکل تقویت شده با نانو ذرات کاربید سیلیسیم (دریافت مقاله) نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
210 تاثیر رفتار ریولوژی سرباره مس و میکروسیلیس در خواص بتن خود متراکم (دریافت مقاله) کنگره بین المللی علوم و مهندسی
211 تاثیر روش های آموزشی مبتنی برپژوهش در جهت مشارکت دانشجویان درفرایند یاددهی یادگیری (دریافت مقاله) دومین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
212 تاثیر عصاره ی استخراجی از میوه ی بلوط به دو روش مایکروویو و فراصوت جهت پایدارسازی روغن کانولا (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی صنایع غذایی ایران
213 تاثیر عوامل فیزیکی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
214 تاثیر غلظت افزودنی SDS و سیکل کاری برساختار پوشش نانو کامپوزیتی نیکل - کاربید تنگستن حاصل از آبکاری الکتریکی پالسی (دریافت مقاله) نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
215 تاثیر فشارهای روانی استرس در محیط آموزشگاه بر دانشآموزان پسرمقطع ابتدایی منطقه سفیدآبه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
216 تاثیر میانگذر شهید کلانتری بر جریان های دریاچه ای و الگوی پراکنش رسوبات در دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم و فنون دریایی
217 تاثیر میانگذر شهید کلانتری بر جریانهای دریاچه­ای و الگوی پراکنش رسوبات در دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
218 تاثیر نوع جریان آبکاری بر مورفولوژی و خواص سایشی پوشش کامپوزیتی نانوساختار نیکل - کاربید سیلیسیم (دریافت مقاله) دهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
219 تاثیر نوع و مقدار افزودنی بر مورفولوژی و خواص سایشی پوشش کامپوزیتی نانوساختار نیکل - کاربید سیلیسیم (دریافت مقاله) دهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
220 تاثیر ویژگی های سیستم اطلاعاتی حسابداری ( AIS) بر تصمیم گیری مدیران در ادارات دولتی استان کردستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد اقتصاد مقاومتی
221 تاثیر ویژگی های سیستم اطلاعاتی حسابداری ( AIS) بر تصمیم گیری مدیران در ادارات دولتی استان کردستان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس حسابداری و مدیریت
222 تاریخچه محافظه کاری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت
223 تأثیر پودر میوه کهور در جیره رشد بر پارامترهای خونی جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
224 تأثیر فرآیندهای کمپوست و ورمی کمپوست بر پسماندهای غذایی و محصولات کشاورزی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی
225 تبیین جایگاه نرم افزارهای انرژی در فرآیندطراحی معماری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس تخصصی معماری و شهرسازی ایران
226 تبیین مفهوم پرسپکتیو در معماری معاصر ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نیارش شهر پایا
227 تجزیه زیستی پلاستیک ها با کمک میکروارگانیسم ها (دریافت مقاله) سومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران
228 تجزیه ی زیستی نفت با کمک میکروارگانیسم ها (دریافت مقاله) سومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران
229 تحلیل و بررسی توسعه پایدار از منظر انرژی های تجدیدپذیر بادی و خورشیدی مبتنی بر روش تحلیل سلسله مراتبی در استان زنجان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
230 تحلیل و شبیه سازی سیستم ترکیبی فتو ولتایی - پیل سوختی (دریافت مقاله) شانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
231 تحولات فنآوری اطلاعات وارتباطات وتغییردر برنامه های درسی (دریافت مقاله) دومین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
232 تخمین بعد فرکتالی با استفاده از درختهای چهارتایی به منظور قطعهبندی بافت (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
233 تخمین نرخ بازگشت سرمایه انرژی های تجدیدپذیر بادی و خورشیدی در استان زنجان با استفاده از نرم افزار RETSCREEN (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
234 تدوین و ارایه ی یک پروتکل درمانی گام به گام مبتنی بر ذهن آگاهی برای درمان رفتارهای اعتیاد به مواد مخدر و دارویی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
235 تشخیص متون پارسی در تصاویر به کمک توصیف گر SIFT برپایه منطق فازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
236 تصمیم های سرمایه گذاری، سیاست های تقسیم سود، چرخه عمر شرکتها (دریافت مقاله) همایش منطقه ای ایده های نوین در حسابداری و مدیریت مالی
237 تعیین تجربی ثابت های اپتیکی لایه های نازک TiO2 و ZrO2 و بررسی اثر دما بر منحنی پاشندگی این لایه ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
238 تعیین شاخص بهره ورب در حمل و نقل ریلی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
239 تعیین قابلیتهای توسعه صنعتی مبتنی بر تحلیل زنجیره ارزش؛ مطالعه موردی صنایع شیمیایی استان فارس (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع
240 تعیین میزان بهینه سیستم های ذخیره ساز توان در حضور نیروگاه بادی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی خفاش (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه پژوهش های نوین در مهندسی برق کامپیوتر
241 تغییرات هیدروژئوشیمی و تیپ شورابه دریاچه اورمیه در ۶ سال اخیر (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
242 تلخی زدایی از پسماندهای مرکبات برای تولید فرآورده های سودمند غذایی (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و فناوریهای نوین در صنایع غذایی
243 تلفیق اطلاعات ناوبری اینرسی و جستجوگر در یک جسم پرنده به روش اندازه گیری مشترک و ترکیب بردار حالت ها (دریافت مقاله) همایش یافته های نوین در هوافضا و علوم وابسته
244 تمرکز مالکیت، سهامداران نهادی و نامتقارنی اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
245 تنظیم بهینه میزان انسولین تزریقی به بیماران دیابتی نوع 1 با روش رگولاتور مربعی خطی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران
246 تنظیم بهینه میزان انسولین تزریقی به بیماران دیابتی نوع 1 با روش معادله ریکاتی وابسته به حالت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران
247 توسعه برنامه ریزی آرمانی فازی در برنامه ریزی چند سطحی و تطبیق مدل برای حل مسئله تخصیص سفارشات به تامین کنندگان در ترکیب با تحلیل رابطه ای خاکستری (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
248 توسعه پایدار و معضلی بنام حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ (دریافت مقاله) کنگره بین المللی علوم و مهندسی
249 توسعه شیوه های نوین استفاده از باگاس نی شکر برای تولید زیست سوخت ( بیو دیزل ) (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
250 توسعه فرهنگی و اقتصادی تربت حیدریه با تاکید بر گردشگری تخصصی اگروتوریسم، اکوتوریسم، توریسم روستایی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی چشم انداز توسعه ی منطقه ی تربت حیدریه در افق 1404
251 توسعه گردشگری و اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی
252 توسعه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات با رویکرد تشکیل سازمان تیم محور (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها
253 تهیه پلیمر قالب مولکولی داروی وراپامیل (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری علوم پایه
254 جایابی بهینه ترانسفروماتورهای توزیع به منظور کاهش هزینه های بهره برداری با تحت شرایط قیود فنی و ایمنی با بهره گیری از روش بهینه سازی هوشمند PSO (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه پژوهش های نوین در مهندسی برق کامپیوتر
255 جایابی منابع فوتوولتائیک در شبکه های توزیع با هدف بهبود قابلیت اطمینان و کاهش تلفات توان با الگورتیم اجتماع ذرات اصلاح شده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی الگوریتم های فراابتکاری و کاربردهای آن در علوم و مهندسی
256 جهانی شدن از منظر واقع گرایی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
257 جهانی شدن و نقش میراث فرهنگی و هویت ملی دربرنامه ی درسی (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی
258 حاکمیت شرکتی و حرفه حسابرسی با تاکید بر نظام نظارتی کارآمد و مسیولیت اجتماعی در جلو گیری از زمینه های گسترش فساد اقتصادی و شفافیت اقتصادی در اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد و حسابداری و علوم انسانی
259 حل عددی معادله یک بعدی نفوذ- جابجایی با به کار گیری همزمان وزن های زمانی و مکانی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
260 حل مساله توزیع اقتصادی بار با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات تکامل یافته EPSO (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهینه سازی مصرف انرژی در علوم و مهندسی
261 خصوصیات معلم تربیتی تراز در فرهنگ رضوی (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
262 خوشه بندی کارکنان بر اساس آنتولوژی شخصیتی و تشکیل تیمهای کاری در شرکت تامین وتصفیه آب تهران امور آبرسانی جنوب (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
263 دکتر علی شریعتی و بازسازی هویت (دریافت مقاله) کنفرانس پژوهش های نوین و مدیریت دانش در علوم انسانی
264 دلایل تغییر حسابرسان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
265 رابطه راهبردهای یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش اموزان هنرستان های تربیت بدنی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
266 رابطه ی بین آمادگی جسمانی و راهبردهای مقابله با استرس با کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
267 راهبردهای صیانت خانواده ها از تاثیرات ضدقرآنی در فضای مجازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی قرآن و تحول علوم ایران با محوریت فرهنگ عمومی
268 رتبه بندی معیارهای سنجش عملکرد و استراتژی های شرکت پست با استفاده ازرویکردکارت امتیازی متوازن و روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (مورد مطالعه :دفاتر پست شهر شیراز) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار
269 ردپای آب مفهومی استراتژیک در استفاده پایدار از منابع آب ملی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
270 رسوب شناسی و بررسی تغییرات خط ساحلی خلیج چابهار بر اساس مطالعه مغزه های رسوبی (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
271 رقابت در بازار محصول و استفاده بهینه از منابع شرکت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،مدیریت و نوآوری در کسب و کار
272 روشی برای آزمون خودکار فراآوایی بر روی سطوح منحنی با قطر متغیر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی آزمون های غیرمخرب ایران
273 روشی جدید در طراحی و شبیهسازی سوئیچ MEMS در باند فرکانسی X با تلفات کم و ایزولاسیون زیاد (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
274 رویکرد توسعه گردشگری پایدار با مشارکت جوامع محلی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست
275 رویکرد مدیریت توسعه پایدار اجتماعی و تغییر و تحول اقتصادی (عدالت اقتصادی) در اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت
276 ژئوشیمی رسوبی خلیج چابهار (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
277 ساخت نمونه آزمایشگاهی شکستگی سد توسط نیروی هیدرولیک و ورود سیلاب با سرعت بالا به درون مخزن (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار
278 سبک زندگی اسلامی و تجلی اخلاص و بندگی در نماز (دریافت مقاله) همایش سراسری علمی-پژوهشی سبک زندگی
279 سنتز نانوذرات فلزی با استفاده از عصاره های گیاهی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نانو از سنتز تا صنعت
280 سود و قابلیت پیش بینی سود (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
281 سیر تحول بوم شناسانه تاریخی معماری و شهرپایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
282 سیر تحول پایداری تا پدیدآمدن حماسه ملی (دریافت مقاله) همایش علمی شاهنامه و پژوهش های آیینی
283 شبکه های اجتماعی و تبلیغات دهان به دهان کتبی در ارزش ویژه ی برند (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
284 شفاف سازی فعالیت ها در مدیریت پروژه: رویکرد سیستم خاکستری (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
285 شکل گیری تکوین تعاملی دین و هویت در اندیشه اندیشمندان مسلمان به ویژه امام (ره) (دریافت مقاله) کنفرانس پژوهش های نوین و مدیریت دانش در علوم انسانی
286 شناخت مکانیسم های گردشگری پایدار و ارتباط آن با اصل توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری
287 شناسایی مولکولی ویروس برونشیت عفونی ماکیان در گله های گوشتی دارای نشانه های تنفسی در استانفارس (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
288 شناسایی و ارزیابی شکستگی های طبیعی جهت توصیف مخازن هیدروکربوری با استفاده از نتایج لاگ های تصویری مطالعه ی موردی: در یکی از میادین گازی جنوب ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی
289 ضریب پخش موثر و انرژی فعالسازی کیوی در خشک کردن با هوای داغ (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
290 طراحی الگوریتم فیلتر کالمن حجم مکعبی ریشه دوم تطبیقی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر
291 طراحی بهینه با استفاده از مدلسازی لرزه ای خطوط لوله های مدفون با در نظر گرفتن برهمکنش خاک و سازه در مقابل زلزله (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی
292 طراحی بهینه خطوط انتقال HVDC جهت بهبود پخش توان رآکتیو با استفاده از روش های ابتکاری (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه پژوهش های نوین در مهندسی برق کامپیوتر
293 طراحی فیلتر فرکانس - عدد موج بهبود یافته جهت تضعیف امواج سطحی در داده ‌های لرزه‌ای بازتابی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی
294 طراحی قانون هدایت با ترکیب فیدبک خطیساز چند ورودی چند خروجی و تئوری بازیابی حلقه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی اویونیک ایران
295 طراحی قانون هدایت برای برخورد با زاویه مطلوب با استفاده از روش فیدبک خطی سازی (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
296 طراحی کنترل کننده هوشمند PI برای کنترل فرکانس در مزارع بادی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نگرشی نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
297 طراحی مدل برنامه ریزی ریاضی در زنجیره تامین چابک و سبز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
298 طراحی مدل مفهومی جامع عوامل موثر بر توسعه محصول جدید( NPD ) در صنایع تولیدیبا رویکرد فراترکیب (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
299 طراحی و توسعه ماشین چند منظوره جهت انجام فرآوری پسته (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرآوری و بسته بندی پسته
300 طراحی و ساخت ربات جهت انجام آزمون غیرمخرب رادیوگرافی بر روی لوله های انتقال گاز و سیالات (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی آزمون های غیرمخرب ایران
301 عایق های رطوبتی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران
302 عدم تقارن اطلاعاتی، قیمت گذاری نادرست و انتشار اوراق بهادار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا
303 فضای بینابین، عامل پیوند فضایی (مطالعه موردی: بازار آمل) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
304 کارآفرینی در آیات و روایات و نقش آن در اشتغال افراد جامعه (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی
305 کاربرد الگوگیری در مدیریت عملکرد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد
306 کاربرد رویکرد سیستم خاکستری در مدیریت پروژه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت
307 کاربرد زیست حسگرهای نوری در تشخیص میکروارگانیسم های پاتوژن (دریافت مقاله) سومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران
308 کاهش زمان تاخیر در اشتعال سوخت مایع آمین آزیدی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران
309 کنترل فازی فلاتر یک ایرفویل دو بعدی (دریافت مقاله) دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند
310 کنترل فرکانس مزارع بادی با استفاده ازکنترل کننده فازی هوشمند (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نگرشی نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
311 کنتورهای هوشمند با قابلیت قطع و وصل از راه دور خطوط 132 کیلوولت خروجی پست های 400 کیلو ولت برق خراسان (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه پژوهش های نوین در مهندسی برق کامپیوتر
312 گردشگری خلاق: ابزاری نوین برای توسعه صنعت گردشگری در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نخبگان مدیریت
313 لزوم و چگونگی ایجاد تغییر در نگرش حسابداری با چارچوب نظری جدید حسابداری در اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی و مدیریت
314 مخاطرات طوفان های دریای عمان مطالعه موردی :طوفان های ناشی از بادهای 120 روزه سیستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
315 مدل سازی ، کنترل و شبیه سازی TCSC در محیط PSCAD/EMTDC (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق
316 مدلسازی سایه و اثرات آن روی پانلهای خورشیدی در تولید انرژی الکتریکی (دریافت مقاله) سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
317 مدلسازی مارکوفی فرآیند نوآوری محصول و ارائه روشی جهت پایش ایده ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
318 مدیریت اخلاق در سازمان ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
319 مدیریت اخلاق در سازمان ها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
320 مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی (e-CRM) با رویکرد ایفای نقش های مدیران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
321 مدیریت ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان واحد تدارکات بیمارستان تامین اجتماعی امام حسین (ع) زنجان سال 1390 - 1391 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
322 مدیریت خرید درسازمان تامین اجتماعی پروژه سالن انتظاربیمارستان امام حسین(ع) زنجان 1391 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی ایران
323 مدیریت گردشگری پارک های جنگلی چیتگر و لویزان شهر تهران با رویکرد مدیریت پایدار ایزو (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی آب،خاک و علوم محیطی
324 مروری بر اپیدمولوژی تب خونریزی دهنده کریمه کنگو در ایران (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
325 مروری بر تکنولوژی ها و ملاحظات حاکم بر ریز شبکه های برق (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه پژوهش های نوین در مهندسی برق کامپیوتر
326 مروری بر راهکارهای کاهش اضافه ولتاژهای کلیدزنی در خطوط 400 کیلوولت (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه پژوهش های نوین در مهندسی برق کامپیوتر
327 مروری بر روش های نیتریدسازی سیلیسیم و فرآیندهای اکسیداسیون بر روی زیرلایه های غیرسیلیکون (روش جایگذاری بخار شیمیایی CVD) (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه پژوهش های نوین در مهندسی برق کامپیوتر
328 مروری بر سیستم بهایابی بر مبنای فعالیت و بهایابی بر مبنای فعالیت زمان گرا (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
329 مروری بر سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت ABC (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری
330 مروری بر فناوری نرم تجاری و مدلهای انتقال فناوری نرم تجاری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
331 مروری بر ویژگی های شرکت های دانش بنیان (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی نوآوری، توسعه و کسب و کار
332 مزیت نسبی صادرات کالا های کشاورزی بر اساس میزان آب مجازی در استان زنجان-مطالعه موردی صیفی جات (هندوانه، گوجه فرنگی و سیب زمینی) (دریافت مقاله) همایش ملی بحران کم آبی و راه های برونرفت
333 مسیر ژئوشیمیایی تکامل شورابه دریاچه اورمیه (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
334 مشخصات رسوب شناسی و منشاء نهشته های حاشیه بزرگراه شهید کلانتری در محل میانگدر دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
335 مطالعات جذبی نیکل توسط رسوبات رودخانه کارون در دو فصل کمآبی و پرآبی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
336 مطالعه اثر نانومواد در حذف آلاینده های فورانون هالوژنه به عنوان محصولات جانبی گندزدایی از آب آشامیدنی: مطالعه تیوری و تجربی (دریافت مقاله) هشتمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران
337 مطالعه تطبیقی مفهوم بازگشت به خویشتن در نگاه امام خمینی (ره) و دکتر علی شریعتی (دریافت مقاله) کنفرانس پژوهش های نوین و مدیریت دانش در علوم انسانی
338 مطالعه مروری بر کاربردهای روش AFE در یکسوکننده های کنترل شونده (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه پژوهش های نوین در مهندسی برق کامپیوتر
339 مطالعه معادلات جذبی کادمیم دررسوبات رودخانه کارون برای دو فصل کم آبی و پرآبی (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
340 مطالعه و بررسی اثر واحدهای خورشیدی و بادی بر طراحی یک سیستم بهینه چندشارژری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق
341 معرفی چشمه تراورتنی سورت اورست کیاسر مازندران به عنوان یک ژئوپارک (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
342 معرفی مدل تجربیات خلاق در شهر شیراز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نخبگان مدیریت
343 معناشناسی مضمون عشق در سروده های میرزاده ی عشقی و نقش آن در بیان مضامین سیاسی- اجتماعی (دریافت مقاله) ششمین همایش پژوهشهای ادبی
344 معنویت درمانی: یک مطالعه مروری از نقش مذهب و معنویت در توانمندسازی و ارتقای سلامت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب شناسی و آسیب زدایی پدیده شکاف بین نسلی (زمینه ها،چالش ها و راهکارها)
345 مفهوم گناه و اقسام آن در قرآن و روایات (دریافت مقاله) کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
346 مقایسه اختلالات شخصیتی زنان روسپی و عادی (دریافت مقاله) دومین همایش نقش دانش و دانشگاهیان در پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی
347 مقایسه الگوی مصرف انرژی در اندازه های مختلف زمین برای تولید سیب در منطقه دماوند (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
348 مقایسه جریان های هارمونیک لامپ های فلورسنت و لامپ های کم مصرف و تاثیر آن بر پست های 132 کیلو ولت و اصلاح ضریب توان با بانک خازن (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه پژوهش های نوین در مهندسی برق کامپیوتر
349 مقایسه رفتار دینامیکی غیرخطی ستون های مرکب فولادی میان پر بتنی CFT در زلزله های حوزه نزدیک و زلزله های حوزه دور (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری،مدیریت شهری و محیط زیست
350 مقایسه روش های مختلف حذف نویز سیگنال نوارقلب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پیشرفت های نوین در حوزه انرژی و صنایع نفت و گاز
351 مقایسه طرحواره های لایه مرزی مدل WRF برای مطالعه آلودگی در شرایط برفی منطقه تهران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
352 مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد مخدر دارای لغزش و بدون لغزش تحت درمان متادون (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی
353 مقایسه ظرفیت مقاومت در برابر خرابی پیشرونده قابهای فولادی مهاربندی شده و قابهای فولادی خمشی (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار
354 مقایسه عملکرد الگوریتم فراابتکاری تجمع ذرات با الگوریتم ژنتیک در طراحی سیستم های چندشارژری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی فناوری در مهندسی برق و کامپیوتر (TEC-2017)
355 مقایسه محتوای اطلاعاتی نسبت های مالی مرتبط با صورت جریان نقد پنج مرحله ای و سه مرحله ای در پیش بینی بازده آتی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
356 مقایسه مدلهای MPSIAC FAO BLM و EPM به منظور برآورد میزان فرسایش خاک و تولید رسوب در حوضه آبخیز هیو شهرستان هشتگرد (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
357 مقایسه معماری و هنر اسلامی با معماری و هنر مسیحیت با تاکید بر مسجد و کلیسا (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران
358 مقایسه موردی تغییرات عوامل مختلف در دو استان فارس و اصفهان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
359 مکان یابی بهینه سیستم های SCADA در پست های فشارقوی DCS با توجه توسعه شبکه (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه پژوهش های نوین در مهندسی برق کامپیوتر
360 مکان یابی خازن بهینه و منبع تولید پراکنده بادی در سیستم های توزیع دارای اعوجاج با لحاظ محدودیت رزونانس (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه پژوهش های نوین در مهندسی برق کامپیوتر
361 منشا عناصر زیست محیطی در پهنه های جزرومدی دریای عمان(گابریک) بر اساس مطالعات رسوب شناسی (دریافت مقاله) دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست
362 میزان رضایت کارکنان از محیط کاری در شرکت مهندسیو ساختمان صنایع نفت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
363 نظریه زبان محرمی و هم دلی نزد مولانا و پیوند آن با کارکردهای ادبی زبان (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی ادبیات: زبان همدلی
364 نظریه معنادرمانی فرانکل : نقد و بررسی محدودیت های کاربردی آن در روان درمانی بومی ایرانی- اسلامی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم انسانی اسلامی
365 نقش آموزش درافزایش بهره وری منابع انسانی و پیاده سازی سیستم های مدیریت کیفیت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی فناوری های نوین در صنعت لاستیک و پلیمر
366 نقش برنامه ریزی منابع انسانی در بهره وری سازمانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی
367 نقش رسانه های اجتماعی در مدیریت استعداد نظام های آموزشی-سازمانی (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی مدیریت استعداد ها در هزاره سوم
368 نقش ضابطان دادگستری در حقوق شهروندی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی
369 نقش عدالت سازمانی و تعهد سازمانی بر عملکرد کارکنان آموزش و پرورش (دریافت مقاله) همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری
370 نقش فن آوری اطلاعات در مهندسی مجدد منابع انسانی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی توانمندسازی جامعه در حوزه مدیریت،اقتصاد،کارآفرینی و مهندسی فرهنگی
371 نقش محیط فیزیکی بر رضایت مشتری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
372 نگرش به ازدواج: یک مطالعه کیفی با رویکرد تحلیل محتوا (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
373 نیازسنجی بخشهای آموزشی مختلف دانشگاه شیراز در جذب هیات علمی با استفادهاز روش Entropyو TOPSIS (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
374 هزینه یابی کیفیت و تاثیرآن در هزینه های سازمان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت
375 هماهنگی حفاظتی بهینه بین رله های اتو ریکلوز سطح پایین خط توزیع نیالا و رله های حفاظتی ایستگاه 63/20kv گلوگاه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی برق
376 هیدرژئوشیمی و تعیین تیپ آب های ورودی به دریاچه اورمیه (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
377 یک الگوریتم رمزنویسی تصویر بر پایه آشوب با توابع ساده منطقی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
378 یک مدل کاربردی برای بازاریابی استراتژیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی