آقای علی محمدی

علی محمدی کارشناس ارشد مدیریت اجرایی برنامه ریزی استراتژیک ،کارشناس نیروگاه های برق آبی آبفای شهر تهران

آقای علی محمدی

ALi Mohammadi

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی برنامه ریزی استراتژیک ،کارشناس نیروگاه های برق آبی آبفای شهر تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای علی محمدی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
صاحب امتیازمجله رهیافت های نوین مدیریت و فن آوری

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اخلاق و فرهنگ در پژوهش (دریافت مقاله) ماهنامه پیشرفت های نوین در علوم رفتاری دوره: 1، شماره: 1
2 ارزیابی ژنتیکی تداوم شیردهی در گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از رکوردهای روز آزمون (دریافت مقاله) مجله تحقیقات دام و طیور دوره: 2، شماره: 2
3 ارزیابی عملکرد ساختمان های قاب خمشی بتن مسلح واقع بر شالوده سطحی با لحاظ کردن تاثیر اندرکنش خاک و سازه (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 48، شماره: 93
4 اطوار مرکز،تحلیلی بر مراتب مفهوم مرکز در معماری (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات معماری ایران دوره: 1، شماره: 5
5 الگوی هولوگرافیک در سیر تکاملی شهر (شهر مورد مطالعه : آمل) (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 11، شماره: 31
6 DNA Markers Evaluation to Preparing a Genetic Database for Identification in Crimes and Incidents (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مطالعات مروری پزشکی دوره: 5، شماره: 2
7 Effects of physical activity on Health related Quality of Life in elderly people: Case study of Gorgon city (دریافت مقاله) نشریه پژوهش در مدیریت ورزش و روانشناسی دوره: 2، شماره: 8
8 Effects of physical activity on Health related Quality of Life in elderly people: Case study of Gorgon city (دریافت مقاله) نشریه پژوهش در مدیریت ورزش و روانشناسی دوره: 3، شماره: 5
9 بررسی انتقادی معنا و اندیشه های بیدل در آیینه ی یک غزل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 7، شماره: 14
10 بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد مالی سازمان امور مالیاتی(مورد مطالعه: ادارات امور مالیاتی شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری دوره: 3، شماره: 7
11 بررسی تاثیر همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و کسب و کار بر عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اقتصاد، مدیریت مالی و حسابداری دوره: 3، شماره: 2
12 بررسی تطبیقی کهن الگوی نقاب در آراء یونگ و ردپای آن در غزل های مولانا (غزلیات شمس) (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 8، شماره: 26
13 بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی مردان معتاد و غیرمعتاد (عادی) درشهرستان عسلویه (دریافت مقاله) ماهنامه پیشرفت های نوین در علوم رفتاری دوره: 1، شماره: 2
14 بررسی و تحلیل آرایه نماد در سروده های قیصر امین پور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 9، شماره: 22
15 بررسی و تحلیل حماسه های مضحک و گونه های آن در زبان فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 47، شماره: 3
16 بررسی و تحلیل کهن الگوی آنیما در غزل های مولانا (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات عرفانی دوره: 3، شماره: 5
17 پیشگیری از اعتیاد با رویکرد اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر و بهره مندی از ظرفیت سازمان های مردمی (دریافت مقاله) ماهنامه پیشرفت های نوین در علوم رفتاری دوره: 2، شماره: 11
18 تحلیل همدیدی اثر دمای سطح آب دریای خزر بر بارش استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری دریا دوره: 61، شماره: 61
19 تشخیص مولکولی ویروس عامل بیماری مارک در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 60، شماره: 2
20 جایگاه تربیت بدنی از منظر آیات و روایات (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی دوره: 4، شماره: 7
21 حل عددی مدل ادی در ناپایداری های کژ فشار (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری دریا دوره: 62، شماره: 62
22 رابطه سبک های فرزند پروری والدین با خلاقیت دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر کنگان (دریافت مقاله) ماهنامه پیشرفت های نوین در علوم رفتاری دوره: 1، شماره: 1
23 رتبه بندی استان های کشور در صنعت حمل و نقل با استفاده از آنتروپی شانون و تابع زیان تاگوچی (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 15، شماره: 1
24 سنتز Alq3 و تاثیر غلظت آن بر عملکرد دیودهای نورگسیل آلی با دو ساختار مخلوطی تک لایه و ساختار چندلایه (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 17، شماره: 1
25 سه روایت عاشقانه از دو سرزمین زال و رودابه بیژن و منیژه رومیو و ژولیت بررسی روایت شناختی و تحلیل گفتمان (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 22، شماره: 76
26 طراحی الگوی پارادایمی ورزش دانشگاه فنی وحرفه ای بر اساس نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی (پژوهش در ورزش دانشگاهی سابق) دوره: 5، شماره: 13
27 کارآفرینی، یادگیریمحوری، بازارمحوری و فعالیتهای منابع انسانی در هتلهای چهار و پنج ستاره ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 11، شماره: 33
28 محاسبات آسیب تابش به منظور شبیه سازی تابش نوترون با تابش یون و توسعه برنامه محاسباتی AMTRACK (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 18، شماره: 2
29 مدیریت ریسک زنجیره تامین پروژهها در خطوط انتقال گاز:رویکرد تیوری برخاسته از دادهها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 14، شماره: 42
30 مروری بر عوامل مخاطره آمیز فردی، بین فردی، محیطی و اجتماعی مرتبط با گرایش به سوء مصرف مواد مخدر (دریافت مقاله) ماهنامه پیشرفت های نوین در علوم رفتاری دوره: 2، شماره: 15
31 مطالعه موردی شبیه سازی و آنالیز دینامیکی عملکرد سیکل سرمایشی دسیکنت خورشیدی (دریافت مقاله) ماهنامه نفت و انرژی دوره: 7، شماره: 73
32 میرزاده عشقی و مسئله تجدد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 5، شماره: 8
33 نظریه انگیزشی مزلو: نقد و بررسی محدودیت های کاربردی آن در فرهنگ بومی اسلامی ایرانی (دریافت مقاله) ماهنامه «علوم انسانی اسلامی» دوره: 1، شماره: 4
34 نظریه معنادرمانی فرانکل : نقد و بررسی محدودیت های کاربردی آن در روان درمانی بومی ایرانی اسلامی (دریافت مقاله) ماهنامه «علوم انسانی اسلامی» دوره: 1، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Strategic Approach in order to Design an Optimal Multi-charger System including Distributed Generations and Storage Systems (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی اصول مهندسی برق و کامپیوتر
2 Ab initio Calculations on the H-Bond Interactions Between 1R-2R-pseudoephedrine and acrylamide (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
3 ANTIBIOTIC SUSCEPTIBILITY AND FREQUENCY OF RESISTANCE GENES PENA AND AMPC AMONG L.MONOCYTOGENES ISOLATES WITH CLINICAL, FOOD AND LIVESTOCK ORIGINS (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
4 آثار ارزش افزوده اقتصادی و سرمایه فکری بر ارزش بازار شرکت های پذیرفته شددر بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
5 آشکار سازی خطای سیم پیچ استاتور در موتورهای القایی با استفاده از روش المان محدود و Wavelet (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
6 آنالیز جریان کم اقبال اما کارآمد در نگهداری و تعمیرات الکتروموتورها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست
7 اثر اتمسفر اصلاح شده بر ایمنی و کیفیت فرآورده های گوشتی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی
8 اثر فرآیند آهنگری چرخشی بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ 90W-7Ni-3Fe (دریافت مقاله) دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران
9 اثرات متقابل فرهنگ سازمانی و نظام پیشنهادات (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نظام پیشنهادها در سازمانهای دولتی و موسسات خدماتی
10 اثربخشی آموزش راهبردهای معنوی( نماز، دعا و نیایش، بخشش، نوع دوستی، صبر، توکل، شکر و قدر دانی) بر نگرش به ازدواج دانشجویان متاهل دانشگاه علوم پزشکی بوشهر (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی سازمان وخانواده؛ ضرورت ها و اولویت ها
11 اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبود عملکرد جنسی در زنان مبتلا به سرطان پستان (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی سرطان پستان
12 اختصاصات منشأ گوشته ای( ?HIMU) ماگماتیسم بازالتی پرمین البرز مرکزی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
13 اخلاق درحسابداری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری
14 ارائه روشی برای تخمین وضعیت هلیکوپتر کوادروتور مبتنی بر فیلتر کالمن- بوکی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس دستاوردهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
15 ارائه شاخصهای بین المللی توسعه شبکه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
16 ارائه شیوه جدید بازیافت پوست سبز پسته برای تهیه مربا (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
17 ارائه و تدوین یک الگوی بومی از حیات طیبه در خانواده های اسلامی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
18 ارائه یک طرح درمانی ویژه قربانیان تجاوز به عنف (تعاریف رفتاری، تشخیص، اهداف کوتاه مدت و بلند مدت، مداخلات درمانی) (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
19 ارائه یک مدل مقدماتی از فرآیند شکل گیری نگرش به ازدواج: یک مطالعه کیفی بومی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
20 ارائه یک نظریه زمینه ای از فرآیند شکل گیری نگرش به ازدواج موقت: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
21 ارایه روشی جهت پیشگویی دسترس پذیری منابع در محیط محاسبات ابری (دریافت مقاله) کنگره بین المللی نوآوری در مهندسی و توسعه تکنولوژی
22 ارایه طرح بهینه مخلوط بتن خود تراکم (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی بتن خودتراکم ایران و اولین کنفرانس ملی تعمیر و نگهداری سازه های بتنی
23 ارایه نسخه اصلاح شده روش ارزیابی کیفی آریا با تاکید بر استفاده از آن در مراکز بهداشتی و درمانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
24 ارایه یک ساختار جدید برای برنامه ریزی واحدهای تولید پراکنده و خودروهای الکتریکی در یک ریزشبکه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی فناوری در مهندسی برق و کامپیوتر (TEC-2017)
25 ارتباط اعتماد اجتماعی و ریسک سقوط قیمت سهام در شرکت های صنایع شیمیایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت
26 ارزش هنر در دین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
27 ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای ساختمان های بتن مسلح غیرشکل پذیر بلند با در نظر گرفتن اثرات اندرکنش خاک و سازه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
28 ارزیابی اطلاعات درخواست شده از پرونده های بیماران بستری در مرکز آموزشی درمانی فارابی کرمانشاه (بیمارستان روانپزشکی) در سال 1396 (دریافت مقاله) دومین همایش انفورماتیک پزشکی و هفتمین همایش سلامت الکترونیک و کاربردهای ICT در پزشکی ایران
29 ارزیابی اقتصادی و زیست محیطی سیستم های فتوولتاییک منفصل از شبکه با استفاده از نرم افزار RETScreen (مطالعه موردی: باغ پرنذگان تهران) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آلودگی های محیط زیست و توسعه پایدار
30 ارزیابی پارک پرندگان اصفهان از دو دیدگاه زیباشناسی اکولوژیکی و منظر (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
31 ارزیابی پدیده بروز ترک در سدهای بتنی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
32 ارزیابی تاثیرروشهای مختلف تامین مالی برشاخصهای سودآوری دربورس اوراق بهادارتهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
33 ارزیابی روش های توسعه انرژی های تجدیدپذیر جهت کاهش اثرات تغییرات اقلیم در ایران بر اساس مدل تحلیل مدیریتی SWOT (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی با رویکرد پیوند انرژی، آب و محیط زیست
34 ارزیابی روشهای مدولاسیون در ارسال پر سرعت داده بر روی شبکه توزیع برق فشار ضعیف (دریافت مقاله) سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
35 ارزیابی عملکرد تیم اجرایی براساس تیپ های شخصیتی نمونه موردی شرکت تأمین و تصفیه آب تهران (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
36 ارزیابی عملکرد تیم مدیران بر اساس تیپ های شخصیتی مطالعه موردی شرکت تامین و تصفیه آب تهران- آبرسانی جنوب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
37 ارزیابی عملکرد سیستم نگهداری و تعمیرات، با رویکرد شاخص سطح سرویس کلی و تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه (مطالعه موردی: کارخانه تولید لبنیات در استان فارس) (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
38 ارزیابی غلظت ذرات معلق PM1 ; PM2.5 ; PM10 در پایانه ترمینال جنوب با ابزار GIS (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
39 ارزیابی غلظت ذرات معلق PM1 ; PM2.5 ; PM10 در پایانه ترمینال جنوب با ابزار GIS (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
40 ارزیابی معماری پایدار در مناطق سرد نمونه موردی شهر ایلام (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین در معماری و شهرسازی ایران
41 ارزیابی میزان آمادگی بیمارستان های استان زنجان در حوادث وبلایا بر اساس برنامه ملی 1393 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی
42 ارزیابی میزان استفاده دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از رسانه ها و شبکه های اجتماعی درحوزه سلامت (دریافت مقاله) اولین همایش فناوری اطلاعات و ارتقاء سلامت
43 ارزیابی وضعیت کدگذاری پرونده بیماران در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش فناوری اطلاعات و ارتقاء سلامت
44 استفاد از روش پاسخ سطحی در بهینه سازی واکنش تولید بیودیزل از روغنکتان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
45 استفاده از پذافنذ غیر عامل برای حفاظت از تاسیسات حساس و حیاتی کشور (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
46 استفاده از تکنولوژی RNAi به منظور خاموشی ژن FEH1 برای بهبود کیفیت اینولین در شیکوری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
47 استفاده از روش RT-PCR جهت شناسایی ویروس آنفلوانزا تحت تیپ H 9 N 2 در گله های گوشتی دارای نشانه های تنفسی در استان فارس (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
48 استفاده از روش پاسخ سطحی در بهینه سازی واکنش تولید بیودیزل از روغن کرچک به کمک امواج فراصوت (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
49 استفاده از یک روش فراابتکاری برای زمانبندی پروژه با در نظر گرفتن محدودیت منابع مطالعه موردی: زمانبندی پروژه حداث مرکز فوریتهای پزشکی و آتش نشانی اکبر آباد (دریافت مقاله) همایش ملی شناسایی و تبیین راهکارهای تحقق جهاد اقتصادی در شهرداریها
50 اصول طراحی پایدار در علوم محیطی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
51 اعتیاد و راه های پیشگیری از آن (دریافت مقاله) نخستین کنگره بین المللی جامع روانشناسی ایران
52 اعمال پوشش نانوساختار خود ترمیم کننده پایه آلومینیومی بوسیله فرایند سل - ژل (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
53 اکولوژی، رسوب شناسی و محیط رسوبی خورهای دریای عمان (سواحل ایرانی) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
54 الزامات امنیت زیرساخت سایبری در سامانه هایC4ISR (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران (C4I)
55 الزامات و ملاحظات تبدیل کاربری های شهری موجود به پناهگاه چند منظوره با رویکرد پدافند غیر عامل در زمان بحران (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
56 امکان سنجی نصب نیروگاه های برق آبی کوچک بر روی خطوط شبکه آب رسانی شهر تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی انرژی و توسعه پایدار
57 انتخاب استراتژی مناسب بکارگیری انرژی های تجدیدپذیر مبتنی بر روش تحلیل سلسله مراتبی ازمیان استراتژی های تدوین شده با استفاده از تحلیل SWOT (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
58 انتخاب تامین کننده در شرکت لبنیات کاله آمل با روش ترکیبی دیمتل و تاپسیس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
59 انتخاب وسیله حمل و نقل در شرکت لبنیات کاله آمل، با استفاده از متد ترکیبی تابع زیان تاگوچی، تاپسیس و برنامه ریزی آرمانی چند معیاره (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
60 اولویت بندی استفاده از منابع آبی بر اساس بهره وری فیزیکی و اقتصادی مصرف آب (مطالعه موردی: محصول سیب) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
61 اهداف دولت الکترونیک و مزایا و معایب آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت
62 این همانی معماری پایدار، ساختمان سبز و همگام با طبیعت در گذشته، الگو و رهیافتی برای آینده (نمونه موردی: محله پائین بازار آمل) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
63 Car-following behavior based on Iranians drivers, and the differentiation of normal and professional drivers behavior (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
64 Challenges in Global Knowledge Transfer and Research & Development (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری
65 Comparative mosquito repellent efficacy of alcoholic extracts and essential oils of different plants against Anopheles Stephensi (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست
66 EFFECT OF ELECTRICAL LOSS CONDUCTANCE ON EFFICIENCY OF ULTRASONIC TRANSDUCER (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات
67 Evaluation of Genetic diversity of sugarcane variants using morphological characters and RAPD molecular markers (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست
68 Explicit numerical solution of three-dimensional advection-diffusion equation using simultaneously temporal and spatial weighted parameters (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
69 Finite Time Impact Angle Guidance Law Using Nonsingular Terminal Sliding Mode Control (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
70 FREQUENCY AND ANTIBACTERIAL SENSITIVITY OF LISTERIA SPP. AND LISTERIA MONOCYTOGENES ISOLATED FROM FOOD AND ENVIRONMENTAL SAMPLES IN URMIA (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
71 Hydraulic flow unit identification in of the wells in Khangiran gas field using FZI method (دریافت مقاله) سومین همایش ملی نفت و گاز و صنایع وابسته
72 Hydrogen Bonding Interactions Between 1R-2R-pseudoephedrine and acrylamide (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
73 Implicit numerical solution of three-dimensional advection-diffusion equation using simultaneously temporal and spatial weighted parameters (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
74 In silico modeling and characterization of Lasparaginase from bacteria, plants and fungal sources, using computational tools and online servers (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
75 Inhibin A for screening of Down syndrome in Second-Trimester (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
76 Investigation of distribution pattern and source of surface sediments in continental shelf of Gulf of Oman (دریافت مقاله) نهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
77 Jet Effects on Dynamic Stability Limits of WAF Missiles (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران
78 Lane change duration modeling based on Iranian driving behavior (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
79 Neural network use ability in Well Log Data Analysis (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی
80 Preparation and characterization of polyaniline-multiwalled carbon nanotubes fiber for solid-phase microextraction of benzaldehyde (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
81 RDF ، تکنولوژی پیشرفته استفاده از زباله ها در صنعت سیمان به عنوان سوخت جایگزین (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی صنعت سیمان و افق پیش رو
82 Reduced energy consumption & emission in tea drying process through improvements in wood fired steam boiler and heat exchanger system (دریافت مقاله) همایش ملی آشنایی با فناوریهای روز در زمینه مهندسی مکانیک
83 Solar Enhanced Oil Recovery (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
84 Studying of oil and protein in native Salicornioideae sub-family in Iran according to produce Industrial and food products (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست
85 Synthesis and characterization of new molecular imprinted nano-polymers as drug delivery system (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
86 THE EFFECT OF THE COMPLETION LAYER SELECTION IN WATER FLOODING ON RECOVERY FACTOR(CASE STUDY) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
87 THE EFFECT OF VELOCITY ON PERMEABILITY BY GAS (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
88 The role of social media in managing the talent of educational and organizational systems (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی مدیریت استعداد ها در هزاره سوم
89 Y Chromosome STR Haplotypes in forensic DNA analysis (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
90 ب کارگیری جبر خطی برای تشخیص اجتماع درمتون فارسی مندرج در شبکهای اجتماعی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی کامپیوتر و فن آوری اطلاعات
91 بازخوانی معیارهای انتخاب همسر در نظریه همسان همسری و نقد و مقایسه آن با اصل کفویت ازدواج در رویکرد اسلامی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
92 بازگشت به مثابه سنت برساخته بررسی موردی آرای دکتر علی شریعتی (دریافت مقاله) کنفرانس پژوهش های نوین و مدیریت دانش در علوم انسانی
93 بازیافت کاغذهای باطله و استفاده از آنها به عنوان ماده اولیه در صنعت کاغذ سازی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
94 برآورد شاخص وضعیت روسازی به کمک نرم افزار MicroPaver و ارائه راهکارهای ترمیم مطالعه موردی، خیابان ولیعصر تهران (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
95 بررسی آلودگی زیست محیطی صنایع پتروشیمی عسلویه و تاثیرات آن بر سلامت جسمی و روانشناختی ساکنان بومی (مطالعه موردی: شهرستان عسلویه) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مخاطرات محیط زیست زاگرس
96 بررسی اثر بازدارندگی صمغ زردآلو بر روی خوردگی فولاد نرم st60 در محیط اسید فسفریک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی
97 بررسی اثر پارامترهای فرآیند پلاسما اسپری بر خواص پوشش سرامیکی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سرامیک ایران
98 بررسی اثر تغییر قطر چشمه های توری فعال بر روی مورفولوژی فولاد گرم کار H13 در طی عملیات نیتروژن دهی پلاسمایی پالسی (دریافت مقاله) دهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
99 بررسی اثر دما و زمان پرس بر ریزساختار،چگالی و سختی قطعات تنگستن- مس (دریافت مقاله) دومین همایش مهندسی مواد
100 بررسی اثرات زیست محیطی طرح تفکیک از مبدأ پسماندهای شهری در منطقه 6 شهرداری تهران (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
101 بررسی اثرروانساز و فعالساز برخواص خشته تنگستنی (دریافت مقاله) دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
102 بررسی اثرکوتاهمدت و بلندمدت عرضه توان تراکتور و عملکرد غلات در ایران بااستفاده از الگوهای همگرایی خود توضیح با وقفه های گسترده (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
103 بررسی اثرکوتاهمدت و بلندمدت عرضه توان کمباین و میزان تلفات غلات در ایران با استفاده از الگوهای همگرایی خود توضیح با وقفههای گسترده (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
104 بررسی اجزاء محدود رفتار اتصال صلب تیر واسط به ستون در بادبندهای واگرای غیر همگن (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی تحقیقات نوین پژوهشی در مهندسی و تکنولوژی
105 بررسی اجزای رسوبی و مورفومتری رسوبات کواترنری با مطالعه مغزه های رسوبی غرب دریاچه اورمیه (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
106 بررسی اخلاق مداری و ویژگی های تداوم بخش سبک زندگی اسلامی در خانواده های ایرانی از دیدگاه آیات وروایات (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
107 بررسی ارتقاءحقوق شهروندی و تحقق مسیولیت اجتماعی سازمان ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد و حسابداری و علوم انسانی
108 بررسی الگوریتمهای تخصیص کد در سیستمهای WCDMAو معرفی یک الگوریتم بهینه (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
109 بررسی الگوی توزیع و منشا رسوبات در بستر فلات قاره دریای عمان (دریافت مقاله) نهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
110 بررسی انواع و اهداف مجازات در قرآن و روایات (دریافت مقاله) کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
111 بررسی ایفای نقش های مدیران در جهت پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
112 بررسی پارامترهای موثر در تولید آلیاژ نیکل – آهن با پایه تنگستن (دریافت مقاله) اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
113 بررسی پارامترهای موثر در تولید آلیاژ نیکل- آهن با پایه تنگستن (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
114 بررسی پدیده پسماند هیسترسیس عناصر کادمیم و نیکل درجریان جذب و واجذبی در سه ایستگاه ابسنجی رودخانه کارون (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
115 بررسی تاثیر اتوماسیون اداری بر توانمندسازی کارکنان (مطالعه موردی دانشگاه پیام نور استان قم- ایران) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی
116 بررسی تاثیر پانل های اصطکاکی در عملکرد لرزه ای قاب های بتن مسلح (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
117 بررسی تاثیر پانل های اصطکاکی و توزیع نیروی لغزش آن ها در ارتفاع قاب در عملکرد لرزه ای قاب های بتن مسلح (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی عمران،معماری و شهرسازی معاصر
118 بررسی تاثیر توان راکتیو توربین های بادی بر شبکه برق و اصلاح ضریب توان با STATCOM (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کابردی در مهندسی برق مکانیک و مکاترونیک
119 بررسی تاثیر دما و pH الکترولیت بر مقدار و توزیع نانو ذرات آلومینا در پوشش نانو کامپوزیتی Ni-A2o3 (دریافت مقاله) نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
120 بررسی تاثیر شاخص های مدیریت منابع انسانی بر کیفیت فرایند یاددهی _ یادگیری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری
121 بررسی تاثیر نسبت زمان خاموشی به زمان روشنایی در ایجاد لایه های نازکTiN از طریق روش PACVD بر روی فولاد ابزار (دریافت مقاله) نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
122 بررسی تاثیر و نقش مدیریت دانش در خلاقیت و نوآوری سازمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت
123 بررسی تأثیر سعدی بر شعر معاصر (دریافت مقاله) جشنواره علمی فرهنگی آموزگار ادب، گرامیداشت سعدی
124 بررسی تأثیرات حزب الله لبنان در مدیریت تحولات خاورمیانه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
125 بررسی تئوری و تجربی اثر ضرایب تخلخل و هدایت گرمایی بر انرژی آستانه تخریب لیزری لایه های نازک اپتیکی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران
126 بررسی تطبیقی شاخص های موسسات در کشورهای ایران،هند و ترکیه در 5 سال اخیر (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه پارادایم های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی
127 بررسی تطبیقی غزل مولانا ،حافظ و هوشنگ ابتهاج (دریافت مقاله) سومین همایش متن پژوهی ادبی (نگاهی تازه به آثار مولانا)
128 بررسی تطبیقی غزل مولانا، حافظ و هوشنگ ابتهاج (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی اخلاق و عرفان در ادب فارسی
129 بررسی تغییرات خط ساحلی خلیج پزم در نتیجه مهاجرت خورهای پزم و گیتو (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
130 بررسی تفکیکی 10 لوکوس STR با استفاده از کیت AmpF/STR Identifiler در دو جمعیت مختلف غیر خویشاوند ایرانی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
131 بررسی توانایی اثربتن فوق توانمند درانفجار سطحی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
132 بررسی جلوه های بدیع لفظی در دیوان پروین اعتصامی (دریافت مقاله) همایش بین المللی جستارهای ادبی، زبان و ارتباطات فرهنگی
133 بررسی چگالی و مقاومت فشاری کامپوزیت های سیمانی سبک حاوی ملامین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی بتن ایران
134 بررسی رابطه ابعاد مهندسی فرهنگی با آسیبهای اجتماعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار
135 بررسی رابطه بین ویژگی شخصیتی سرسختی روانشناختی و تاب آوری با موفقیت تحصیلی دانش آموزان پسر دبیرستانی شهر اهواز (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
136 بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی معلمان و آرزوهای شغلی دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان نقده (دریافت مقاله) همایش سلامت اخلاقی و رفتاری کودک و نوجوان در خانواده ، مدرسه و جامعه
137 بررسی رسوب شناسی و رخساره های رسوبی مغزه تهیه شده از جنوب غرب دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
138 بررسی رضایتمندی گردشگران ورزشی استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
139 بررسی رفتار رئولوژیکی بتن خودتراکم حاوی الیاف پلی پروپیلین، سرباره مس و میکروسیلیس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی افق های نو در علوم مهندسی
140 بررسی روش های نوین معاملاتی در بازارهای مالی (دریافت مقاله) همایش منطقه ای ایده های نوین در حسابداری و مدیریت مالی
141 بررسی روند تغییرات پارامترهای کیفی آب رودخانه کارون دربازه پل پنجم دارخوین و پل قدیمی خرمشهر دردوفصل کمآبی و پرآبی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
142 بررسی ریز ساختاری و ترکیب شیمیایی فولاد ابزاری (DIN 1.2714) L6 سخت پوشی شده با سوپر آلیاژ پایه کبالت به روش جوشکاری TiG (دریافت مقاله) سمپوزیوم فولاد 1388
143 بررسی سطح مشارکت جوانان در سیاست های شهرسازی ایران نمونه موردی شهر کرمان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه بین المللی عمران،معماری و شهرسازی
144 بررسی ضوابط طراحی لرزهای دیوارهای غیرسازه ای در مقررات ملی ساختمان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در عمران،معماری و شهرسازی
145 بررسی عددی پارامترهای هندسی قطر نازل و قطر گلوگاه اجکتورهای بخار سری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کابردی در مهندسی برق مکانیک و مکاترونیک
146 بررسی عددی توزیع جریان هوا در بین سرورهای مستقر در یک مرکز داده (دریافت مقاله) اولین کنگره و نمایشگاه بین المللی علوم و تکنولوژی های نوین
147 بررسی علل بالا رفتن سن ازدواج جوانان و راهکارهای تحقق انتخاب درست و ازدواج آسان با رویکرد دینی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
148 بررسی عملکرد اجرایی ثبت سرطان در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش فناوری اطلاعات و ارتقاء سلامت
149 بررسی عملیات حفاری فرا ساحلی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
150 بررسی عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارمندان آموزش و پرورش منطقه 17 تهران (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در حسابداری و مدیریت
151 بررسی قابلیت های خلاقیت و کارآفرینی در دانشجویان آموزشکده فنی و حرفه ای شهر شیراز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی، TRIZ و مهندسی و مدیریت نوآوری ایران
152 بررسی کاربرد نهاده ماشین در کشت سیب زمینی مطالعه موردی استان اردبیل (منطقه نیار) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
153 بررسی مبانی فلسفی رواندرمانیDBT و فلسفه دیالکتیکال در فرمایشات گهربار امام علی (ع) به عنوان راهبردهای درمانی تغییر در افراد خودکشی گرا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی
154 بررسی مدل خشک کردن ورقه های نازک کیوی (رقم هایوارد) در خشک کن لایه نازک (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
155 بررسی مدیریت استراتژیک تاثیر سیستم های حمل و نقل هوشمند شهری در کاهش اثرات منفی زیست محیطی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
156 بررسی مشکلات گردشگران ورزشی استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
157 بررسی مفهوم جرم و مجرم و مبانی نظری پیشگیری از وقوع جرم از منظر قرآن و روایات (دریافت مقاله) کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
158 بررسی مقایسه ای مدل رگرسیونی و مدل معادلات ساختاری مبتنی بر PLS برای مدلسازی ابعاد کیفیت خدمات پارکها و فضای سبز شهری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین
159 بررسی منشا آلودگی های زیست محیطی خلیج چابهار براساس مطالعه رسوبات بستر خلیج (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
160 بررسی منشا آلودگیهای زیست محیطی در فلات قاره دریای عمان (منطقه طاهرویی) بر اساس مطالعات رسوب شناسی (دریافت مقاله) سومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
161 بررسی منشاء رسهای دریاچه ارومیه بر اساس مطالعه مغزه های بدست آمده از بستر و نمونه های حاصل از رودخانه های منتهی به دریاچه (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم و فنون دریایی
162 بررسی میزان مراجعه و آگاهی خانمهای واجد شرایط جهت انجام CBE در مراکز بهداشتی درمانی شهرستان تبریز در سال 91 (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی سرطان پستان
163 بررسی میزان نیترات و نیتریت در چاههای آب واحدهای صنعتی منطقه تهران- کرج (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بهداشت محیط
164 بررسی ناپایداری در لایه سطحی دریایی و تاثیر آن بر ارتفاع امواج (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین‌المللی اقیانوس‌شناسی خلیج فارس
165 بررسی نسبت فساد اقتصادی و توسعه در ایران 1392-1368 (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی
166 بررسی نقش رسانه ها در اختلاط نقش های خانوادگی در دوران جهانی شدن (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی
167 بررسی نقش عناصر فرهنگی در پیشبرد تجارت الکترونیکی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی
168 بررسی نقش و اهمیت سلامت ژنتیکی در تربیت فرزندان از دیدگاه روایات و قرآن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
169 بررسی و اندازه گیری تاثیر محیط آموزشی بر کمیت خلاقیت عملکردی (مورد مطالعه: معلمان شهر قیدار) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، بانکداری و اقتصاد در افق ایران 1404
170 بررسی و تحلیل سنجش استرس در تعهد شغلی میان کارکنان شرکت کروز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت کسب و کار و اولین همایش بین المللی حسابداری و اقتصاد مقاومتی
171 بررسی و شبیه سازی رفتار نویز ضربه ای در شبکه توزیع فشار ضعیف به عنوان یک کانال مخابراتی (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق
172 بررسی و مقایسه ده کتاب تاریخی از منظر توجه نویسندگان آنها به زبان فارسی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به متون تاریخی
173 برند و تاثیر آن بر رضایت مشتری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
174 بلورهای فتونیکی یک بعدی در حضور لایه ناراستا با فاکتور کیفیت (Q) افزایش یافته در مد تشدید (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
175 به کارگیری میکروارگانیسم ها در درمان سرطان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران
176 بهبود هماهنگی سیستم حفاظتی با تشخیص اشباع CT توسط رله حفاظتی پایین دست و بالا دست در کارخانه سیمان کیاسر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی برق
177 به‏کارگیری استانداردهای ملی در راستای افزایش بازده ایستگاه پمپاژ آبرسانی و کاهش مصرف انرژی (دریافت مقاله) کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب
178 بینابینی در کهن الگوی بومی (مطالعه موردی بازار آمل) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی هنر تبرستان
179 بیوسنتز نانو ذرات با استفاده از قارچ ها (دریافت مقاله) سومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران
180 پارادایمهای نوین مدیریت در هزاره سوم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
181 پایش گسترش اراضی کشاورزی و تاثیر آن بر دریاچه ارومیه بر پایه تحلیل های مکان مبنای دورکاوی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی مستندنگاری میراث طبیعی و فرهنگی
182 پودر میوه کهور در تغذیه جوجه‏ گوشتی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
183 تاثر روش ساخت بر روی خواص آلیاژ 90W-7Ni-3Fe (دریافت مقاله) دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران
184 تاثیر ارایه مجدد اقلام صورت های مالی بر نقدشوندگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس ×اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها
185 تاثیر افزودن کاربیدتانتالیم بر خواص مکانیکی و ریز ساختاری نمونه های تف جوشی شده کاربید تنگستن - ده درصد وزنی کبالت (دریافت مقاله) همایش ملی مواد نو
186 تاثیر افزودنی های کربن و تیتانیوم بر ساختار نوارهای انجماد سریع شده بر پایه ترکیب Nd,Pr)-(Fe,Co,Ga)-B) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
187 تاثیر افزودنی های کربن و تیتانیوم برساختار نوارهای انجماد سریع شده بر پایه ترکیب (Nd,Pr)(Fe,Co,Ga)-B (دریافت مقاله) اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
188 تاثیر اهرم مالی و نقدینگی بر مدیریت سود ( مطالعه موردی: در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
189 تاثیر بکارگیری نظام پیشنهادات بر افزایش انگیزش کارکنان در انجام وظایفسازمانی و رضایت شغلی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و چهارمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
190 تاثیر جنسیت وتنوع خصوصیات سرمایه گذاران برعملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک مطالعه ای دراستان زنجان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
191 تاثیر جیرههای غذایی تنظیم شده براساس نوع اسیدآمینه خوراک با سطوح مختلف متیونین بر افزایش وزن بدن جوجه های گوشتی نر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
192 تاثیر چرخه کاری و فرکانس پالس بر مورفولوژی کامپوزیتهای نیکل تقویت شده با نانو ذرات کاربید سیلیسیم (دریافت مقاله) نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
193 تاثیر رفتار ریولوژی سرباره مس و میکروسیلیس در خواص بتن خود متراکم (دریافت مقاله) کنگره بین المللی علوم و مهندسی
194 تاثیر روش های آموزشی مبتنی برپژوهش در جهت مشارکت دانشجویان درفرایند یاددهی یادگیری (دریافت مقاله) دومین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
195 تاثیر عصاره ی استخراجی از میوه ی بلوط به دو روش مایکروویو و فراصوت جهت پایدارسازی روغن کانولا (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی صنایع غذایی ایران
196 تاثیر عوامل فیزیکی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
197 تاثیر غلظت افزودنی SDS و سیکل کاری برساختار پوشش نانو کامپوزیتی نیکل - کاربید تنگستن حاصل از آبکاری الکتریکی پالسی (دریافت مقاله) نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
198 تاثیر فشارهای روانی استرس در محیط آموزشگاه بر دانشآموزان پسرمقطع ابتدایی منطقه سفیدآبه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
199 تاثیر میانگذر شهید کلانتری بر جریان های دریاچه ای و الگوی پراکنش رسوبات در دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم و فنون دریایی
200 تاثیر میانگذر شهید کلانتری بر جریانهای دریاچه­ای و الگوی پراکنش رسوبات در دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
201 تاثیر نوع جریان آبکاری بر مورفولوژی و خواص سایشی پوشش کامپوزیتی نانوساختار نیکل - کاربید سیلیسیم (دریافت مقاله) دهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
202 تاثیر نوع و مقدار افزودنی بر مورفولوژی و خواص سایشی پوشش کامپوزیتی نانوساختار نیکل - کاربید سیلیسیم (دریافت مقاله) دهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
203 تاثیر ویژگی های سیستم اطلاعاتی حسابداری ( AIS) بر تصمیم گیری مدیران در ادارات دولتی استان کردستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد اقتصاد مقاومتی
204 تاثیر ویژگی های سیستم اطلاعاتی حسابداری ( AIS) بر تصمیم گیری مدیران در ادارات دولتی استان کردستان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس حسابداری و مدیریت
205 تاریخچه محافظه کاری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت
206 تأثیر پودر میوه کهور در جیره رشد بر پارامترهای خونی جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
207 تأثیر فرآیندهای کمپوست و ورمی کمپوست بر پسماندهای غذایی و محصولات کشاورزی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی
208 تبیین جایگاه نرم افزارهای انرژی در فرآیندطراحی معماری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس تخصصی معماری و شهرسازی ایران
209 تبیین مفهوم پرسپکتیو در معماری معاصر ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نیارش شهر پایا
210 تجزیه زیستی پلاستیک ها با کمک میکروارگانیسم ها (دریافت مقاله) سومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران
211 تجزیه ی زیستی نفت با کمک میکروارگانیسم ها (دریافت مقاله) سومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران
212 تحلیل و بررسی توسعه پایدار از منظر انرژی های تجدیدپذیر بادی و خورشیدی مبتنی بر روش تحلیل سلسله مراتبی در استان زنجان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
213 تحلیل و شبیه سازی سیستم ترکیبی فتو ولتایی - پیل سوختی (دریافت مقاله) شانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
214 تحولات فنآوری اطلاعات وارتباطات وتغییردر برنامه های درسی (دریافت مقاله) دومین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
215 تخمین بعد فرکتالی با استفاده از درختهای چهارتایی به منظور قطعهبندی بافت (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
216 تخمین نرخ بازگشت سرمایه انرژی های تجدیدپذیر بادی و خورشیدی در استان زنجان با استفاده از نرم افزار RETSCREEN (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
217 تدوین و ارایه ی یک پروتکل درمانی گام به گام مبتنی بر ذهن آگاهی برای درمان رفتارهای اعتیاد به مواد مخدر و دارویی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
218 تشخیص متون پارسی در تصاویر به کمک توصیف گر SIFT برپایه منطق فازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
219 تصمیم های سرمایه گذاری، سیاست های تقسیم سود، چرخه عمر شرکتها (دریافت مقاله) همایش منطقه ای ایده های نوین در حسابداری و مدیریت مالی
220 تعیین تجربی ثابت های اپتیکی لایه های نازک TiO2 و ZrO2 و بررسی اثر دما بر منحنی پاشندگی این لایه ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
221 تعیین شاخص بهره ورب در حمل و نقل ریلی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
222 تعیین قابلیتهای توسعه صنعتی مبتنی بر تحلیل زنجیره ارزش؛ مطالعه موردی صنایع شیمیایی استان فارس (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع
223 تغییرات هیدروژئوشیمی و تیپ شورابه دریاچه اورمیه در ۶ سال اخیر (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
224 تلخی زدایی از پسماندهای مرکبات برای تولید فرآورده های سودمند غذایی (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و فناوریهای نوین در صنایع غذایی
225 تلفیق اطلاعات ناوبری اینرسی و جستجوگر در یک جسم پرنده به روش اندازه گیری مشترک و ترکیب بردار حالت ها (دریافت مقاله) همایش یافته های نوین در هوافضا و علوم وابسته
226 تمرکز مالکیت، سهامداران نهادی و نامتقارنی اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
227 تنظیم بهینه میزان انسولین تزریقی به بیماران دیابتی نوع 1 با روش رگولاتور مربعی خطی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران
228 تنظیم بهینه میزان انسولین تزریقی به بیماران دیابتی نوع 1 با روش معادله ریکاتی وابسته به حالت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران
229 توسعه برنامه ریزی آرمانی فازی در برنامه ریزی چند سطحی و تطبیق مدل برای حل مسئله تخصیص سفارشات به تامین کنندگان در ترکیب با تحلیل رابطه ای خاکستری (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
230 توسعه پایدار و معضلی بنام حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ (دریافت مقاله) کنگره بین المللی علوم و مهندسی
231 توسعه شیوه های نوین استفاده از باگاس نی شکر برای تولید زیست سوخت ( بیو دیزل ) (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
232 توسعه فرهنگی و اقتصادی تربت حیدریه با تاکید بر گردشگری تخصصی اگروتوریسم، اکوتوریسم، توریسم روستایی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی چشم انداز توسعه ی منطقه ی تربت حیدریه در افق 1404
233 توسعه گردشگری و اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی
234 توسعه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات با رویکرد تشکیل سازمان تیم محور (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها
235 تهیه پلیمر قالب مولکولی داروی وراپامیل (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری علوم پایه
236 جایابی منابع فوتوولتائیک در شبکه های توزیع با هدف بهبود قابلیت اطمینان و کاهش تلفات توان با الگورتیم اجتماع ذرات اصلاح شده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی الگوریتم های فراابتکاری و کاربردهای آن در علوم و مهندسی
237 جهانی شدن از منظر واقع گرایی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
238 جهانی شدن و نقش میراث فرهنگی و هویت ملی دربرنامه ی درسی (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی
239 حاکمیت شرکتی و حرفه حسابرسی با تاکید بر نظام نظارتی کارآمد و مسیولیت اجتماعی در جلو گیری از زمینه های گسترش فساد اقتصادی و شفافیت اقتصادی در اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد و حسابداری و علوم انسانی
240 حل عددی معادله یک بعدی نفوذ- جابجایی با به کار گیری همزمان وزن های زمانی و مکانی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
241 حل مساله توزیع اقتصادی بار با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات تکامل یافته EPSO (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهینه سازی مصرف انرژی در علوم و مهندسی
242 خصوصیات معلم تربیتی تراز در فرهنگ رضوی (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
243 خوشه بندی کارکنان بر اساس آنتولوژی شخصیتی و تشکیل تیمهای کاری در شرکت تامین وتصفیه آب تهران امور آبرسانی جنوب (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
244 دکتر علی شریعتی و بازسازی هویت (دریافت مقاله) کنفرانس پژوهش های نوین و مدیریت دانش در علوم انسانی
245 دلایل تغییر حسابرسان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
246 رابطه راهبردهای یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش اموزان هنرستان های تربیت بدنی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
247 رابطه ی بین آمادگی جسمانی و راهبردهای مقابله با استرس با کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
248 راهبردهای صیانت خانواده ها از تاثیرات ضدقرآنی در فضای مجازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی قرآن و تحول علوم ایران با محوریت فرهنگ عمومی
249 رتبه بندی معیارهای سنجش عملکرد و استراتژی های شرکت پست با استفاده ازرویکردکارت امتیازی متوازن و روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (مورد مطالعه :دفاتر پست شهر شیراز) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار
250 ردپای آب مفهومی استراتژیک در استفاده پایدار از منابع آب ملی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
251 رسوب شناسی و بررسی تغییرات خط ساحلی خلیج چابهار بر اساس مطالعه مغزه های رسوبی (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
252 رقابت در بازار محصول و استفاده بهینه از منابع شرکت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،مدیریت و نوآوری در کسب و کار
253 روشی جدید در طراحی و شبیهسازی سوئیچ MEMS در باند فرکانسی X با تلفات کم و ایزولاسیون زیاد (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
254 رویکرد مدیریت توسعه پایدار اجتماعی و تغییر و تحول اقتصادی (عدالت اقتصادی) در اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت
255 ژئوشیمی رسوبی خلیج چابهار (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
256 سبک زندگی اسلامی و تجلی اخلاص و بندگی در نماز (دریافت مقاله) همایش سراسری علمی-پژوهشی سبک زندگی
257 سنتز نانوذرات فلزی با استفاده از عصاره های گیاهی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نانو از سنتز تا صنعت
258 سود و قابلیت پیش بینی سود (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
259 سیر تحول بوم شناسانه تاریخی معماری و شهرپایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
260 سیر تحول پایداری تا پدیدآمدن حماسه ملی (دریافت مقاله) همایش علمی شاهنامه و پژوهش های آیینی
261 شبکه های اجتماعی و تبلیغات دهان به دهان کتبی در ارزش ویژه ی برند (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
262 شفاف سازی فعالیت ها در مدیریت پروژه: رویکرد سیستم خاکستری (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
263 شکل گیری تکوین تعاملی دین و هویت در اندیشه اندیشمندان مسلمان به ویژه امام (ره) (دریافت مقاله) کنفرانس پژوهش های نوین و مدیریت دانش در علوم انسانی
264 شناخت مکانیسم های گردشگری پایدار و ارتباط آن با اصل توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری
265 شناسایی مولکولی ویروس برونشیت عفونی ماکیان در گله های گوشتی دارای نشانه های تنفسی در استانفارس (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
266 شناسایی و ارزیابی شکستگی های طبیعی جهت توصیف مخازن هیدروکربوری با استفاده از نتایج لاگ های تصویری مطالعه ی موردی: در یکی از میادین گازی جنوب ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی
267 ضریب پخش موثر و انرژی فعالسازی کیوی در خشک کردن با هوای داغ (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
268 طراحی الگوریتم فیلتر کالمن حجم مکعبی ریشه دوم تطبیقی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر
269 طراحی بهینه با استفاده از مدلسازی لرزه ای خطوط لوله های مدفون با در نظر گرفتن برهمکنش خاک و سازه در مقابل زلزله (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی
270 طراحی فیلتر فرکانس - عدد موج بهبود یافته جهت تضعیف امواج سطحی در داده ‌های لرزه‌ای بازتابی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی
271 طراحی فیلترهای تطبیقی IIR بواسطه روش های بهینه سازی هوشمند (دریافت مقاله) کنفرانس توسعه پژوهش های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
272 طراحی قانون هدایت با ترکیب فیدبک خطیساز چند ورودی چند خروجی و تئوری بازیابی حلقه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی اویونیک ایران
273 طراحی قانون هدایت برای برخورد با زاویه مطلوب با استفاده از روش فیدبک خطی سازی (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
274 طراحی کنترل کننده هوشمند PI برای کنترل فرکانس در مزارع بادی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نگرشی نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
275 طراحی مدل برنامه ریزی ریاضی در زنجیره تامین چابک و سبز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
276 طراحی مدل مفهومی جامع عوامل موثر بر توسعه محصول جدید( NPD ) در صنایع تولیدیبا رویکرد فراترکیب (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
277 طراحی و توسعه ماشین چند منظوره جهت انجام فرآوری پسته (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرآوری و بسته بندی پسته
278 طراحی و ساخت ربات جهت انجام آزمون غیرمخرب رادیوگرافی بر روی لوله های انتقال گاز و سیالات (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی آزمون های غیرمخرب ایران
279 عایق های رطوبتی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران
280 عدم تقارن اطلاعاتی، قیمت گذاری نادرست و انتشار اوراق بهادار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا
281 فضای بینابین، عامل پیوند فضایی (مطالعه موردی: بازار آمل) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
282 کارآفرینی در آیات و روایات و نقش آن در اشتغال افراد جامعه (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی
283 کاربرد الگوگیری در مدیریت عملکرد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد
284 کاربرد رویکرد سیستم خاکستری در مدیریت پروژه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت
285 کاربرد زیست حسگرهای نوری در تشخیص میکروارگانیسم های پاتوژن (دریافت مقاله) سومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران
286 کاهش زمان تاخیر در اشتعال سوخت مایع آمین آزیدی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران
287 کنترل فازی فلاتر یک ایرفویل دو بعدی (دریافت مقاله) دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند
288 کنترل فرکانس مزارع بادی با استفاده ازکنترل کننده فازی هوشمند (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نگرشی نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
289 گردشگری خلاق: ابزاری نوین برای توسعه صنعت گردشگری در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نخبگان مدیریت
290 لزوم و چگونگی ایجاد تغییر در نگرش حسابداری با چارچوب نظری جدید حسابداری در اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی و مدیریت
291 مخاطرات طوفان های دریای عمان مطالعه موردی :طوفان های ناشی از بادهای 120 روزه سیستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
292 مدل سازی ، کنترل و شبیه سازی TCSC در محیط PSCAD/EMTDC (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق
293 مدلسازی سایه و اثرات آن روی پانلهای خورشیدی در تولید انرژی الکتریکی (دریافت مقاله) سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
294 مدلسازی مارکوفی فرآیند نوآوری محصول و ارائه روشی جهت پایش ایده ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
295 مدیریت اخلاق در سازمان ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
296 مدیریت اخلاق در سازمان ها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
297 مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی (e-CRM) با رویکرد ایفای نقش های مدیران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
298 مدیریت ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان واحد تدارکات بیمارستان تامین اجتماعی امام حسین (ع) زنجان سال 1390 - 1391 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
299 مدیریت خرید درسازمان تامین اجتماعی پروژه سالن انتظاربیمارستان امام حسین(ع) زنجان 1391 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی ایران
300 مدیریت گردشگری پارک های جنگلی چیتگر و لویزان شهر تهران با رویکرد مدیریت پایدار ایزو (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی آب،خاک و علوم محیطی
301 مروری بر اپیدمولوژی تب خونریزی دهنده کریمه کنگو در ایران (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
302 مروری بر سیستم بهایابی بر مبنای فعالیت و بهایابی بر مبنای فعالیت زمان گرا (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
303 مروری بر سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت ABC (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری
304 مروری بر فناوری نرم تجاری و مدلهای انتقال فناوری نرم تجاری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
305 مروری بر ویژگی های شرکت های دانش بنیان (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی نوآوری، توسعه و کسب و کار
306 مزیت نسبی صادرات کالا های کشاورزی بر اساس میزان آب مجازی در استان زنجان-مطالعه موردی صیفی جات (هندوانه، گوجه فرنگی و سیب زمینی) (دریافت مقاله) همایش ملی بحران کم آبی و راه های برونرفت
307 مسیر ژئوشیمیایی تکامل شورابه دریاچه اورمیه (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
308 مشخصات رسوب شناسی و منشاء نهشته های حاشیه بزرگراه شهید کلانتری در محل میانگدر دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
309 مطالعات جذبی نیکل توسط رسوبات رودخانه کارون در دو فصل کمآبی و پرآبی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
310 مطالعه اثر نانومواد در حذف آلاینده های فورانون هالوژنه به عنوان محصولات جانبی گندزدایی از آب آشامیدنی: مطالعه تیوری و تجربی (دریافت مقاله) هشتمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران
311 مطالعه تطبیقی مفهوم بازگشت به خویشتن در نگاه امام خمینی (ره) و دکتر علی شریعتی (دریافت مقاله) کنفرانس پژوهش های نوین و مدیریت دانش در علوم انسانی
312 مطالعه معادلات جذبی کادمیم دررسوبات رودخانه کارون برای دو فصل کم آبی و پرآبی (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
313 مطالعه و بررسی اثر واحدهای خورشیدی و بادی بر طراحی یک سیستم بهینه چندشارژری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق
314 معرفی چشمه تراورتنی سورت اورست کیاسر مازندران به عنوان یک ژئوپارک (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
315 معرفی مدل تجربیات خلاق در شهر شیراز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نخبگان مدیریت
316 معناشناسی مضمون عشق در سروده های میرزاده ی عشقی و نقش آن در بیان مضامین سیاسی- اجتماعی (دریافت مقاله) ششمین همایش پژوهشهای ادبی
317 معنویت درمانی: یک مطالعه مروری از نقش مذهب و معنویت در توانمندسازی و ارتقای سلامت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب شناسی و آسیب زدایی پدیده شکاف بین نسلی (زمینه ها،چالش ها و راهکارها)
318 مفهوم گناه و اقسام آن در قرآن و روایات (دریافت مقاله) کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
319 مقایسه اختلالات شخصیتی زنان روسپی و عادی (دریافت مقاله) دومین همایش نقش دانش و دانشگاهیان در پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی
320 مقایسه الگوی مصرف انرژی در اندازه های مختلف زمین برای تولید سیب در منطقه دماوند (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
321 مقایسه رفتار دینامیکی غیرخطی ستون های مرکب فولادی میان پر بتنی CFT در زلزله های حوزه نزدیک و زلزله های حوزه دور (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری،مدیریت شهری و محیط زیست
322 مقایسه روش های مختلف حذف نویز سیگنال نوارقلب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پیشرفت های نوین در حوزه انرژی و صنایع نفت و گاز
323 مقایسه طرحواره های لایه مرزی مدل WRF برای مطالعه آلودگی در شرایط برفی منطقه تهران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
324 مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد مخدر دارای لغزش و بدون لغزش تحت درمان متادون (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی
325 مقایسه ظرفیت مقاومت در برابر خرابی پیشرونده قابهای فولادی مهاربندی شده و قابهای فولادی خمشی (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار
326 مقایسه عملکرد الگوریتم فراابتکاری تجمع ذرات با الگوریتم ژنتیک در طراحی سیستم های چندشارژری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی فناوری در مهندسی برق و کامپیوتر (TEC-2017)
327 مقایسه محتوای اطلاعاتی نسبت های مالی مرتبط با صورت جریان نقد پنج مرحله ای و سه مرحله ای در پیش بینی بازده آتی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
328 مقایسه مدلهای MPSIAC FAO BLM و EPM به منظور برآورد میزان فرسایش خاک و تولید رسوب در حوضه آبخیز هیو شهرستان هشتگرد (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
329 مقایسه معماری و هنر اسلامی با معماری و هنر مسیحیت با تاکید بر مسجد و کلیسا (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران
330 مقایسه موردی تغییرات عوامل مختلف در دو استان فارس و اصفهان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
331 منشا عناصر زیست محیطی در پهنه های جزرومدی دریای عمان(گابریک) بر اساس مطالعات رسوب شناسی (دریافت مقاله) دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست
332 میزان رضایت کارکنان از محیط کاری در شرکت مهندسیو ساختمان صنایع نفت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
333 نظریه زبان محرمی و هم دلی نزد مولانا و پیوند آن با کارکردهای ادبی زبان (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی ادبیات: زبان همدلی
334 نظریه معنادرمانی فرانکل : نقد و بررسی محدودیت های کاربردی آن در روان درمانی بومی ایرانی- اسلامی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم انسانی اسلامی
335 نقش آموزش درافزایش بهره وری منابع انسانی و پیاده سازی سیستم های مدیریت کیفیت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی فناوری های نوین در صنعت لاستیک و پلیمر
336 نقش برنامه ریزی منابع انسانی در بهره وری سازمانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی
337 نقش رسانه های اجتماعی در مدیریت استعداد نظام های آموزشی-سازمانی (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی مدیریت استعداد ها در هزاره سوم
338 نقش ضابطان دادگستری در حقوق شهروندی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی
339 نقش عدالت سازمانی و تعهد سازمانی بر عملکرد کارکنان آموزش و پرورش (دریافت مقاله) همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری
340 نقش فن آوری اطلاعات در مهندسی مجدد منابع انسانی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی توانمندسازی جامعه در حوزه مدیریت،اقتصاد،کارآفرینی و مهندسی فرهنگی
341 نقش محیط فیزیکی بر رضایت مشتری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
342 نگرش به ازدواج: یک مطالعه کیفی با رویکرد تحلیل محتوا (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
343 نیازسنجی بخشهای آموزشی مختلف دانشگاه شیراز در جذب هیات علمی با استفادهاز روش Entropyو TOPSIS (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
344 هزینه یابی کیفیت و تاثیرآن در هزینه های سازمان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت
345 هماهنگی حفاظتی بهینه بین رله های اتو ریکلوز سطح پایین خط توزیع نیالا و رله های حفاظتی ایستگاه 63/20kv گلوگاه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی برق
346 هیدرژئوشیمی و تعیین تیپ آب های ورودی به دریاچه اورمیه (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
347 یک الگوریتم رمزنویسی تصویر بر پایه آشوب با توابع ساده منطقی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
348 یک مدل کاربردی برای بازاریابی استراتژیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی