آقای دکتر مهدی حجت

دکتر مهدی حجت استادیار دانشگاه هنرهای زیبا تهران

آقای دکتر مهدی حجت

Dr. Mahdi Hojat

استادیار دانشگاه هنرهای زیبا تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مهدی حجت در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی دومین کنگره مهندسی عمران و معماری موسسه آموزش عالی وحدت، تربت جام خرداد 1400