آقای دکتر سید عبدالجابر قدرتیان

دکتر سید عبدالجابر قدرتیان استاد دانشگاه کاشان

آقای دکتر سید عبدالجابر قدرتیان

Dr. Seyyed Abdul-Jaber Ghodratian

استاد دانشگاه کاشان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سید عبدالجابر قدرتیان در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله علوم مدیریت و آموزش و پرورش