آقای دکتر جواد شکری شیروانی

دکتر جواد شکری شیروانی دانشیار داخلی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.

آقای دکتر جواد شکری شیروانی

Dr. Javad Shokri Shirvani

دانشیار داخلی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر جواد شکری شیروانی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدوفصلنامه نوین سلامت

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Association of Helicobacter pylori Infection With Colon Cancer and Adenomatous Polyps (دریافت مقاله) فصلنامه آسیب شناسی ایران دوره: 13، شماره: 3