آقای دکتر نورمحمد مالیزیا

دکتر نورمحمد مالیزیا

آقای دکتر نورمحمد مالیزیا

Dr. Noor Mohammad Malaysia

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر نورمحمد مالیزیا در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله علوم مدیریت و آموزش و پرورش