آقای دکتر تیمور محمدی

دکتر تیمور محمدی دانشیار ،دانشگاه علامه طباطبایی

آقای دکتر تیمور محمدی

Dr. Teimour Mohamadi

دانشیار ،دانشگاه علامه طباطبایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر تیمور محمدی در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر شوک های بهره وری بر رشد اقتصادی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران دوره: 11، شماره: 35
2 ادوار تجاری حقیقی:یک نگرش کینزی جدید (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران دوره: 1، شماره: 2
3 ارزش گذاری بازاری و ارزیابی ریسک نمره Z برخی بانک های خصوصی ایران: رویکرد مرتون- بلک- شولز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران دوره: 21، شماره: 66
4 الگوی بهره برداری بهینه از میادین نفتی در چارچوب مدل کنترل بهینه- مطالعه موردی یکی از میادین نفتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 4، شماره: 13
5 انتقال نامتقارن نرخ ارز به شاخص های قیمت داخلی با رویکرد svar (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران دوره: 19، شماره: 60
6 بررسی رابطه علیت پویای بین توسعه مالی، باز بودن تجاری و رشد اقتصادی؛ مقایسه موردی دو کشور نفتی ایران و نروژ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 3، شماره: 10
7 بررسی علیت متقابل رشد اقتصادی و مصرف گاز طبیعی در ج.ا.ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 1، شماره: 3
8 پیش بینی مقدار تقاضای نفت خام درایران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (ANN) و مدل ARMAX (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 2، شماره: 7
9 تحلیل بهره وری و کارایی زیست محیطی در کشورهای منتخب وارد کننده و صادر کننده منابع انرژی فسیلی: رویکرد تابع مسافت جهت دار (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 1، شماره: 2
10 تحلیل عوامل موثر بر تقاضای سیگار در ایران در دوره 1363-1387 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران دوره: 15، شماره: 44
11 خطای متداول در کاربرد مدل های سری زمانی:کاربرد نادرست مدل ARDL مدل خودرگرسیونی و توزیع با وقفه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران دوره: 16، شماره: 47
12 درونزایی در برآورد مدل کار کودک با داده های سانسورشده؛ با بکارگیری مدل توبیت با متغیر ابزاری (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 4، شماره: 3
13 رابطه رشد اقتصادی و مصرف انرژی در ایران (تحلیلی از مدل های علیت خطی و غیرخطی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 2، شماره: 5
14 رابطه غیر خطی بین درآمد و شدت انرژی در کشورهای منتخب منا MENA با در نظر گرفتن نقش توسعه مالی و درجه باز بودن اقتصاد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران دوره: 20، شماره: 64
15 رویکرد رتبه بندی داخلی بال 2 و سرمایه مورد نیاز برای مواجهه با ریسک اعتباری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران دوره: 22، شماره: 70
16 رویکردی تفکیکی جهت بررسی اثر قراردادهای نفتی بر روند تولید نفت خام کشورهای ایران و عربستان سعودی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 5، شماره: 20
17 قدرت بازاری اوپک: آزمون وجود رفتار همکارانه اعضای اوپک با رویکرد ARDL (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 6، شماره: 23
18 قیمت گذاری بهینه رمزی برای صنعت برق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران دوره: 2، شماره: 6
19 مبانی نظری و محاسبه شاخص آسیب پذیری نفت برای کشورهای صادرکننده نفت (مطالعه موردی ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 5، شماره: 19
20 مدل سازی پویایی های تورم؛ رویکرد مدل پی استار با استفاده از مدل های ARDL و فضا- حالت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران دوره: 20، شماره: 65
21 مقایسه کارایی نسبی مکانیزم حراج پرداخت بر مبنای پیشنهادبا مکانیزم قیمت تسویه کننده بازار در بازارهای برق (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 3، شماره: 11
22 نقدی بر مقاله متوسط زمان انتظار برای مشاهده روند صعودی در قیمت سکه با استفاده از دنباله تبادل پذیر جزیی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران دوره: 18، شماره: 55
23 هم انباشتگی:مفاهیم اهمیت اقتصادی نقاط قوت و ضعف (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران دوره: 1، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اندازه گیری تغییرات بهره وری کل پالایشگاه های گاز طبیعی ایران از طریق شاخص مالم کوئیست (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری الکترونیکی محیط زیست و انرژی ایران
2 اندازه گیری کارایی فنی، مدیریتی، مقیاس پالایشگاه های گاز طبیعی ایران با روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری الکترونیکی محیط زیست و انرژی ایران
3 بررسی اثر حکمرانی خوب بر رفاه اقتصادی (مطالعه موردی برخی از کشورهای صحرای آفریقا) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
4 بررسی اثر حکمرانی خوب بر میزان انتشار گاز CO2 (مطالعه موردی برخی از کشورهای منا) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی و آنلاین اقتصاد سبز
5 بررسی ارتباط بین رشد اقتصادی و توسعه انسانی با تاکید بر نفرین منابع (دریافت مقاله) اولین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
6 بررسی تاثیر متغیرهای نئوکلاسیکی و نهادی (شاخص های حکمرانی خوب) بر نرخ اشتغال کشورهای درحال توسعه منتخب منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
7 بررسی تاثیر ناپایداری سیاسی بر رشد اقتصادی در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
8 بررسی تأثیر سرمایه انسانی بر محیط زیست ( مطالعه موردی کشورهای اپک و آفریقا) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی و آنلاین اقتصاد سبز
9 بررسی رابطه درآمدهای نفتی و نرخ مشارکت زنان در کشورهای منتخب نفت خیز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
10 بررسی عدم تقارن و تحلیل عوامل موثر بر نوسانات قیمت طلا در ایران (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت
11 بررسی عملکرد قلبی عروقی جهت تعیین نقطه برش تراز فشار صوت (دریافت مقاله) دهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور
12 بررسی مدلهای چندسطحی در طراحی مدل ریسک اعتباری در نظام بانکی کشور (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
13 بررسی مکانیسم فراصوت و کاربرد آن در تصفیه روغنهای خوراکی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی
14 بررسی مکانیسم میدان الکتریکی پالسی و کاربرد آن در صنعت روغن نباتی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی
15 تحلیل تاثیر تغییر ساعت رسمی کشور بر مصرف انرژی ( مطالعه موردی مصرف برق در محدوده شرکت برق منطقه ای تهران ) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی
16 تحلیل عوامل بی ثباتی قیمت ها دراقتصاد ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار
17 تحلیل و بررسی قوانین دفاتراسناد رسمی و مغایرت های آن با دیگر قوانین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم انسانی و امنیت اجتماعی
18 تحلیل و بررسی قوانین دفاتراسناد رسمی و مغایرت های آن با دیگر قوانین (دریافت مقاله) کنگره بین المللی جامع حقوق ایران
19 رتبه بندی عوامل موثر بر تقاضای سفر هوایی از ایران ایر در کوتاه مدت و بلند مدت: (رهیافت ARDL) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار
20 رتبه بندی عوامل موثر برتقاضای سفرهوایی از ایران ایردر کوتاه مدت و بلندمدت: (رهیافت ARDL) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت
21 فرآیند جدایی قیمت گاز طبیعی و نفت خام (با رویکرد VAR در آمریکا) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
22 مقیاس بهینه اقتصادی درشرکت های توزیع برق ایران (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق