آقای دکتر عباس رضوی

دکتر عباس رضوی

آقای دکتر عباس رضوی

Dr. Abas Razavi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر عباس رضوی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیردوفصلنامه پلی اولفین‌ها