آقای دکتر پدرام داوودی

دکتر پدرام داوودی

آقای دکتر پدرام داوودی

Dr. Pedram ِDavoodi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر پدرام داوودی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبير اقتصادمجله بین المللی اقتصاد مقاومتی