آقای دکتر علی مرشدی زاد

دکتر علی مرشدی زاد دانشیار ﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎﺳﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ

آقای دکتر علی مرشدی زاد

Dr. Ali Morshedi Zad

دانشیار ﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎﺳﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علی مرشدی زاد در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام
هیات تحریریهفصلنامه دولت پژوهی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی مقاله ی ایران؛استعمارسرخ و سیاه به عنوان عامل شتابزا در انقلاب اسلامی ایران بر اساس تیوری تحول انقلابی چالمرز جانسون (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 2، شماره: 6
2 اسلام هراسی در اروپا، ریشه ها و عوامل (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 3، شماره: 6
3 بازنمایی هویت دینی درسینمای پس ازانقلاب اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات دوره: 13، شماره: 18
4 تبیین ساختاری علل فروپاشی دولت پهلوی (دریافت مقاله) فصلنامه دولت پژوهی دوره: 1، شماره: 3
5 تحلیل مقایسه ای بسیج منابع در انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی ایران با استفاده از مدل بسیج چارلز تیلی (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی دوره: 4، شماره: 7
6 سازوکار عملیاتی برای توزیع منصفانه و ثمربخش فرصت ها در روند توسعه: با تمرکز بر اصل 44 (دریافت مقاله) فصلنامه سپهر سیاست دوره: 6، شماره: 21
7 نقش هییت های مذهبی شهر تهران در فرآیند پیروزی انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 8، شماره: 16
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اصلاح آموزش علوم انسانی، گامی برای رسیدن به صلح مثبت (دریافت مقاله) سومین همایش سالانه انجمن علمی مطالعات صلح ایران علوم انسانی و اجتماعی وصلح
2 نظریه مردم سالاری دینی در اندیشه سیاسی رهبر معظم انقلاب اسلامی (مد ظلهالعالی) (دریافت مقاله) اولین کنگره سراسری تحول و نوآوری در علوم انسانی