آقای دکتر محمد محمدی

دکتر محمد محمدی

آقای دکتر محمد محمدی

Dr. Mohammad Mohhammadi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمد محمدی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هيات تحريريه مديريت نظاميمجله بین المللی اقتصاد مقاومتی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارتباط حسابداری مدیریت استراتژیک با فرهنگ عامه: پایان موزیکال جهان غرب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری دوره: 5، شماره: 20
2 ارزیابی اثر ساختار مالکیت شرکت های خانوادگی بر پاداش هیات مدیره تحت تاثیر ارتباطات سیاسی در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت دوره: 2، شماره: 10
3 ارزیابی اثر ساختار مالکیت شرکت های خانوادگی بر هزینه های حسابرسی تحت تاثیر ارتباطات سیاسی در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری دوره: 4، شماره: 13
4 ارزیابی تولیدات علمی ایران در حوزهی میکروب شناسی براساس میزان استناد، خوداستنادی و شاخص فوریت (دریافت مقاله) دو فصلنامه علم سنجی کاسپین دوره: 1، شماره: 2
5 ارزیابی رابطه هزینه نمایندگی و سیاست های تقسیم سود و کارایی سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت دوره: 2، شماره: 16
6 ارزیابی مقایسه ای دقت مدل های سری زمانی ARIMA ,ARMA ,MA ,AR در پیش بینی شاخص سهام شرکت های بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری دوره: 2، شماره: 3
7 بازیابی سوکسنیک اسید از محیط آبی با بکارگیری غشا مایع امولسیونی و با استفاده از تری بوتیل آمین به عنوان حامل (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و مهندسی جداسازی دوره: 6، شماره: 1
8 بررسی پایداری سازه های چلیکی تک لایه فضاکار (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 42، شماره: 67
9 بررسی تاثیر بیش اعتمادی مدیران بر ضعف کنترل های داخلی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری دوره: 3، شماره: 24
10 بررسی تاثیر منعقد کننده نانو در کاهش آلودگی میکروبی آب های آشامیدنی مطالعه موردی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 27، شماره: 105
11 بررسی رابطه اخلاق در حسابداری و اجرای مسئولیت های اجتماعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت دوره: 2، شماره: 7
12 بررسی رابطه خوش بینی و معنای زندگی در بیماران دیابتی مراجعه کننده به بخش داخلی بیمارستان امیرالمومنین علی(ع) شهر زابل در سال 1397 (دریافت مقاله) فصلنامه پرستاری دیابت زابل دوره: 7، شماره: 1
13 بررسی رابطه شرایط اقتصادی و ویژگی های شرکت با چسپندگی هزینه هادر شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری دوره: 3، شماره: 13
14 بررسی رابطه صفات شخصیتی و سبک های مقابله ای با اضطراب اجتماعی دانشجویان نابینا و عادی دانشگاه های استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 1، شماره: 4
15 بررسی رفتار گذرای فیلتر اکتیو شنت مبتنی بر کنترلر لینک DC نوع PI معمولی و PI بهینه شده با روش اجتماع ذرات به هنگام تغییرات بار غیرخطی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات علوم کاربردی در مهندسی دوره: 2، شماره: 3
16 بررسی ضرورت نفی شکنجه متهم در پرتو اصل احترام به کرامت انسانی درحقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه دوره: 3، شماره: 2
17 بررسی عوامل موثر بر سودآوری واحدهای گلخانه ای در دشت ورامین (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 3، شماره: 4
18 بررسی نقش شوراهای اسلامی و دهیاری ها بر توسعه روستایی در بخش مرکزی شهرستان اسلامشهر (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 4، شماره: 4
19 بررسی نقش میانجی عدالت سازمانی ادراک شده در اثر روابط مبادله ای بر طفره روی اجتماعی (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 12، شماره: 46
20 بررسی وجودی اخاذی در حقوق کیفری ایران: ضرورت یا عدم ضرورت جرم انگاری خاص (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه دوره: 4، شماره: 1
21 بررسی وضعیت هم نویسندگی پژوهشگران شیمی دانشگاه یزد (دریافت مقاله) دو فصلنامه علم سنجی کاسپین دوره: 1، شماره: 2
22 برنامه ریزی خطوط هواپیمایی با در نظر گرفتن محدودیت های عملیاتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 9، شماره: 28
23 برنامه ریزی خطوط هواپیمایی با در نظر گرفتن محدودیت های عملیاتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 1396، شماره: 28
24 برنامه های توانمند سازی کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 9، شماره: 35
25 پخش بار احتمالاتی با استفاده از تبدیل بی بوی کروی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران دوره: 14، شماره: 3
26 تاثیر شاخص های چرخه عمر شرکت ها بر محافظه کاری در صنایع فولاد شرکت های بورس اوراق بهادار (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی دوره: 3، شماره: 11
27 تحلیل سه بعدی تنش های پسماند در نانوکامپوزیت های پایه پلیمری با الیاف تقویت شده توسط نانولوله های کربنی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری کامپوزیت دوره: 2، شماره: 4
28 تغییرات حاکمیت شرکتی بر گردش اعضای هیئت مدیره و هموارسازی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت دوره: 2، شماره: 6
29 توانمند سازی کارکنان: رویکردها و فرایندها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 9، شماره: 33
30 توانمندسازی نیروی انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 8، شماره: 31
31 تهیه، مطالعات طیفی و حرارتی رزین های جدید اپوکسی بر پایه ترکیبات آزومتین (دریافت مقاله) دوماهنامه نخبگان علوم و مهندسی دوره: 2، شماره: 6
32 حل مسئله یکپارچه تشکیل سلول، چیدمان گروهی و مسیریابی با استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری ترکیبی با برنامه ریزی پویا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 16، شماره: 49
33 رابطه نگرش دینی با عملکرد شغلی کارکنان (نمونه پژوهش: شرکت دخانیات ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 27، شماره: 2
34 زمینه های جذب نیروی انسانی در دانشگاه علوم پزشکی شهرستان بیرجند (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 10، شماره: 37
35 طراحی الگوی مدیریت عملکرد دولت مبتنی بر نقش هریک از بازیگران موثر (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 6، شماره: 1
36 عوامل تعیین کننده رفتار سرمایه در گردش: در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت دوره: 3، شماره: 22
37 مدلی برای مساله چند کالایی مدیریت موجودی توسط فروشنده با محدودیت های تصادفی گنجایش انبار و بودجه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 16، شماره: 51
38 مدیریت سود و اطلاعات صورت های مالی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار دوره: 3، شماره: 9
39 مطالعه پدیدارشناسی تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 12، شماره: 40
40 مطالعه ی پارامتری اثر عوامل مختلف در نیروی وارد بر اجزای غیر سازه یی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 30، شماره: 1
41 نقاشی سغدی سرچشمه ای برای نگارگری ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 8، شماره: 14
42 یک الگوریتم تفاضل تکاملی براساس رویه ی نمایش مبتنی بر اولویت برای بازطراحی زنجیره ی تامین حلقه بسته با رویکرد بهینه سازی استوار فازی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 34، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 باز اندیشی و مهندسی مجدد وظایف و مسئولیت های مدیران مدارس درعصر جدید (دریافت مقاله) سومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
2 آزمایش تجربی برروی رسوب آسفالتین درهنگام تزریق گاز امتزاجی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی
3 آشنائی با ویژگی های مدیریت اسلامی (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
4 آنالیز اکسرژی و بهینه سازی ترمواکونومیک سیکل تبرید تراکمی بخاردارای برج خنک کن (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی انرژی
5 آنالیز اکسرژی و تحلیل ترمواکونومیک یک پمپ حرارتی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی انرژی
6 اثر آبیاری تکمیلی بر عملکرد گندم دیم (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
7 اثر تراکم کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد آفتابگردان (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
8 اثر تیر همبند در رفتار چرخه ای دیوارهای برشی فولادی همبسته (دریافت مقاله) کنفرانس ملی یافته های نوین در مهندسی عمران، محیط زیست و معماری
9 اثر رژیم آبیاری و سطوح مختلف کود پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه‌ای (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت کمبود آب و تنش خشکی در زراعت
10 اثر سیاست های بدهی بر روشهای تقسیم سود (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی حسابداری، مدیریت اقتصاد
11 اثر ضد باکتریایی نانوذرات پارامغناطیس اهن بر روی باکتریهای گرم مثبت و منفی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی نانو فناوری در علوم سلامت
12 اثر کاربری اراضی بر غلظت نیترات آب زیرزمینی دشت ساری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
13 اثربخشی آموزش راهبرد خود تنظیمی کمکخواهی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری ریاضی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
14 احیاء و مدیریت پوشش گیاهی حاشیه کویرهای مرطوب برمبنای خصوصیات ژئوهیدروپدولوژیک آنها (مطالعه موردی: حاشیه شمالی پلایای بجستان) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
15 ارائه الگوی فضایی توسعه شهری بر مبنای اصول شهر زیست پذیر (نمونه موردی: منطقه 22 تهران) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
16 ارائه روش و شاخص هایی برای رتبه بندی امنیتی پیشامدهای شبکه قدرت (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق
17 ارائه روشی ساده برای جایابی IPC در خطوط رابط نواحی مختلف شبکه همراه با در نظرگیری مسئله محدود سازی سطح اتصال کوتاه (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق
18 ارائه روشی نوین برای کنترل فیلترهای اکتیو ترکیبی موازی با استفاده از کنترل کننده فازی PI (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
19 ارائه روشی نوین برای کنترل فیلترهای اکتیو ترکیبی موازی با استفاده ازکنترل کننده فازی PI (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
20 ارائه یک طبقهبندی جدید از چالشهای برونسپاری پایگاه داده بارویکرد پدافند غیر عامل (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران
21 ارائه یک طرح کنترلی بهینه شده انرژی برای جبران سازی اغتشاشات کیفیت توان بوسیله بازیاب کننده دینامیکی ولتاژ بدون ترانس تزریق (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی فناوری در مهندسی برق، کامپیوتر
22 ارایه روش جدید برای الگوریتم محاسبه تمام جمع کننده تک بیتی (دریافت مقاله) نهمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفتهای علوم و تکنولوژی
23 ارایه طرح جدید برای هماهنگی و تطبیق SVC و PSS در سیستم های قدرت با الگوریتم باکتری - انبوه ذرات با تابع هدف جدید (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی برق و کامپیوتر
24 ارایه یک الگوریتم مبتنی بر چگالی برای کشف خوشههای ژنی از دادههای میکروآرایه (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای یافته های جدید کامپیوتری
25 ارایه یک مدل برای ارزیابی کیفیت وب سایت های پرتال آموزشکده های دانشگاه فنی وحرفه ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های دانش بنیان در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
26 ارتباط تیپ های شخصیتی با مهارت حل مسئله در اپراتور های مراکز پاسخگویی اضطراری 112 جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) نخستین کنگره بین المللی جامع روانشناسی ایران
27 ارزیابی اصول و معیار های مکانیابی مراکز تجاری (مطالعه موردی:برج های دوقلوشهرکرد) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
28 ارزیابی امنیت استاتیک در سیستم قدرت به کمک روش SVM (دریافت مقاله) شانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
29 ارزیابی امنیت استاتیک شبکه های قدرت به کمک روش درخت تصمیم گیری (دریافت مقاله) شانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
30 ارزیابی تاثیر رضایت و قابلیت استفاده از وب سایت در توسعه بهره وری و گفته های شفاهی مثبت در خدمات بانک داری الکترونیک (مطالعه موردی: بانک های تجارت) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و علوم انسانی
31 ارزیابی خصوصیات فیزیکی فیلم متیل سلولز غنی شده با عصاره گیاه بابا آدم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در علوم و صنایع غذایی و گردشگری ایران
32 ارزیابی خصوصیات مکانیکی فیلم متیل سلولز غنی شده با عصاره گیاه بابا آدم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در علوم و صنایع غذایی و گردشگری ایران
33 ارزیابی سریع محیط زیست شهری جهت مدیریت زیست محیطی در شهرهای کشورهای در حال توسعه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
34 ارزیابی سریع محیط زیست شهری جهت مدیریت زیست محیطی در شهرهای کشورهای در حال توسعه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بهداشت محیط، سلامت و محیط زیست پایدار
35 ارزیابی معیارهای پذیرش آیین نامه بتن ایران بر اساس نتایج آزمایشگاهی و ارائه روابط پیشنهادی مطالعه موردی : استانهای کهگیلویه و بویراحمد و فارس (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
36 ارزیابی میزان آموخته های زیست محیطی دانش آموزان شهرستان ملاثانی استان خوزستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بهداشت محیط، سلامت و محیط زیست پایدار
37 ارزیابی و شناسایی مخاطرات فرآیندی برج جذب آب به کمک گلایکول ایستگاه تقویت فشارضعیف گازشماره 3گچساران با استفاده از تکنیک HAZOP (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی
38 اریابی عملکرد مدیریت زنجیره تأخیر سبز بر اساس الگوریتم تبدیل عضویت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت، حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار
39 استخراج اسانس و مواد موثره دارویی موجود در دانه های گیاه رازیانه با حلال در ستون تماس دهنده با دیسک مشبک گردان (RSDC) (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
40 استخراج سوکسنیک اسید ازمحلول آبی با استفاده ازتکنولوژی غشامایع امولسیونی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تصفیه آب و پساب های صنعتی
41 استفاده از اطلاعات سنجش از دور در تهیه نقشه پوشش گیاهی منطقه خور و نایبند (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 89
42 استفاده از الگوریتم های استاندارد آشکارسازی لبه در مقایسه با کانتورکشی های متداول برای بررسی تطابق در تصاویر سه بعدی برش نگاری کامپیوتری (دریافت مقاله) هشتمین کنگره فیزیک پزشکی ایران
43 استفاده از تکنیک پردازش تصویر در بررسی پذیذه فرسایش خاک های رسی (دریافت مقاله) سومین همایش ونمایشگاه بین المللی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست
44 استفاده از سامانه های اطلاعات مکانی (GIS) در سامانه مدیریت هشدارهای تهدیدات امنیتی پستها و تاسیسات شبکه تبدیل و انتقال برق (مطالعه موردی شرکت برق منطقه ای باختر) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی کاربرد سامانه اطلاعات مکانی GIS در صنعت آب و برق
45 استفاده از عامل های هوشمند در زمانبندی بهینه مراکز داده مبتنی بر رایانش ابری با استقرار هوشمند ماشین های مجازی از طریق الگوریتم رقابت استعماری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های دانش بنیان در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
46 استقرار سیستم تعمیرات پیشگیرانه PM درسدها (مطالعه موردی سدونیروگاه ارس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
47 اصلاح معادله ی حالت بارکر در سیستمهای دوجزیی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک
48 اعتبارسنجی حلقه بسته پارامترهای دینامیکی سیستم تحریک نیروگاه نیشابور بر پایه تستهای میدانی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس نیروگاههای برق
49 افزایش راندمان توربین بادی محور عمودی (دریافت مقاله) اولین کنگره سالیانه جهان و بحران انرژی
50 اقتصادی پسماندمطالعه تطبیقی دو کشور ایران و آلمان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست
51 اکوویلیج ها نگاهی سبز به آینده (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
52 الگوریتم ابتکاری حداقل کردن هزینه ی خرید ماشین آلات جدید و جریمه ی وزنی زود کرد و دیرکرد کارها در مسیله ی زمان بندی بدون امکان انقطاع کارها (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
53 امکان سنجی پیاده سازی ERP و بررسی عوامل موفقیت بر پیاده سازی موفق برنامه ریزی منابع سازمان» (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
54 امکان سنجی کاربرد جاذب های مختلف در حذف نیترات از آبهای آشامیدنی (دریافت مقاله) پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
55 انتخاب مناسب تابع هدف بهینهسازی جهت کمینه نمودن خطای ولتاژ پیوند DC هنگام طراحی بهینه پارامترهای کنترلکنندهی پیوند DC نوع PI مبتنی بر الگوریتم اجتماع ذرات (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر سیستمهای توزیع شده و شبکه های هوشمند
56 اندازه یابی بهینه میکرو شبکه مبتنی بر انرژی خورشیدی و بادی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی برق و کامپیوتر در شمال کشور
57 اولویت بندی عوامل اساسی حضور تماشاگران در چهاردهمین دوره مسابقات بین المللی کشتی جام شهید هاشمی نژاد (دریافت مقاله) سومین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
58 اهداء عضو محکومین به اعدام از منظر اخلاق (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ایده های نوین و پژوهش های کاربردی در علوم انسانی
59 بازشناسی عمل انسانی مبتنی بر تصویر ساکن با استفاده از توصیف گر HOG و ماشین بردار پشتیبان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی محاسبات نرم در مهندسی برق و کامپیوتر
60 بالندگی سازمانی و توانمندسازی کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
61 برآورد میزان فرسایش و تولید رسوب با مدل های EPM و MPSIAC با استفاده از GIS ؛ مطالعه موردی: حوضه آبخیز محمودیه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب
62 بررسی آزمایشگاهی پکیج های نوین بیولوژیکی در تصفیه فاضلاب و پساب به همراه مطالعه صنعتی (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
63 بررسی آلودگی صوتی ناشی از وسائط نقلیه در شهر اهواز (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی بهداشت محیط
64 بررسی اثر امواج اولتراسونیکLcr برای بدست آوردن ضریب آکوستوالاستیک آلیاژ فلزی پایه آهن (دریافت مقاله) بیست و ششمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
65 بررسی اثر ترکیبهای ضد تنش بر استقرار و بقای گیاهچه های کشت بافتی سیب زمینی ( Solanum (tuberosum L. در شرایط کشت مستقیم در مزرعه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
66 بررسی اثر تمایز یافتگی و سبکهای دلبستگی بر خشونت نسبت به زنان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران
67 بررسی اثر غلظتهای مختلف هورمون سایتوکینین در تلقیح گلهای گوجه فرنگی زراعی (Lycopersicon esculentum Mill) در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس تحقیقات بنیادین در علوم کشاورزی و زیست محیطی
68 بررسی اثرات استقرار و عملکرد طرح احیاء و تعادل بخشی در محدوده مطالعاتی مرند استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
69 بررسی اثرات زیست محیطی استفاده از کاغذهای بازیافتی برکیفیت تولیدات و پساب صنعتی درشرکت صنایع چوب وکاغذ مازندران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
70 بررسی اثرات زیست محیطی فرسایش خاک در حوزه آبریز سد کرخه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس سد‌سازی ایران
71 بررسی ارتباط سبک خانوادگی با رفتارهای پرخطر: با نقش میانجی عاطفه منفی و دشواری در تنظیم هیجان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی،مشاوره وعلوم تربیتی
72 بررسی ارتباط شیوه های تربیتی والدین با خودکارآمدی دانش آموزان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
73 بررسی ارتباط میزان سازگاری زوجین و میزان رضایت مندی رابطه زناشویی مطالعه موردی : زوجین مراجعه کننده به مرکز مشاوره روزبه تهران (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی توانمندسازی جامعه در حوزه جامعه شناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی
74 بررسی استفاده از پساب تصفیه خانه فاضلاب شهر مهران در کشاورزی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
75 بررسی استفاده از چسب های آلی بر خواص گندله های آهن (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی و دوازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
76 بررسی امکان استفاده از آب های لب شور زیرزمینی جهت پرورش مولدین قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)و ارزیابی کیفیت اسپرم و تخمک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اصلاح الگوی مصرف با محوریت منابع طبیعی، کشاورزی و دامپزشکی
77 بررسی پاسخ به شوری در رگه های خالص و دورگه های ذرت دانه ای (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
78 بررسی تاثیر استفاد از شبکه های اجتماعی بر سلامت روانی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی شهرستان مریوان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
79 بررسی تاثیر افزایش مقاومت محصورنشده بر خود ترمیمی خاک های رسی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
80 بررسی تاثیر اقلیم بر معماری شهر زنجان با استفاده از شاخص های زیست اقلیمی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
81 بررسی تاثیر بهبود عملکرد فن آوری های نوین کشاورزان در صنعت نیشکر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
82 بررسی تاثیر ترکیب شیمیایی بر رفتار مکانیکی و ترمومکانیکی ماهیچه سرامیکی پایه سیلیس تولید شده بروش قالب گیری تزریقی با استفاده از طراحی آزمایش تاگوچی (دریافت مقاله) نهمین کنگره سرامیک ایران
83 بررسی تاثیر راهبردهای بازآفرینی دولت بر اقتصاد مقاومتی به واسطه ی دولت کارآفرین (مورد مطالعه: دستگاه های اجرایی استان خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) همایش ملی اقتصاد،مدیریت توسعه و کارآفرینی با رویکرد حمایت از کالای ایرانی
84 بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی با نقش میانجی خودکارآمدی (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهرستان تربت حیدریه) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری
85 بررسی تاثیر سرمایه روانشناختی بر فرسودگی شغلی معلمان با واسطه فضای اخلاقی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت کاربردی وچابک سازی سازمانی
86 بررسی تاثیر معماری منابع انسانی بر کارآفرینی سازمانی (مورد مطالعه: سازمان تامین اجتماعی خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) همایش ملی اقتصاد،مدیریت توسعه و کارآفرینی با رویکرد حمایت از کالای ایرانی
87 بررسی تاثیر میکروسیلیس در نانوبتن سبک خودتراکم در حالت تازه وسخت شده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین بتن و هشتمین دوره مسابقات ملی بتن
88 بررسی تاثیر نانوسیلیس در بتن سبک خودتراکم در حالت تازه و سخت شده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین بتن و هشتمین دوره مسابقات ملی بتن
89 بررسی تاثیر هیجانات سرمایه گذاران بر نسبت قیمت به سود (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا
90 بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر خودکارآمدی و اشتیاق شغلی معلمان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت کاربردی وچابک سازی سازمانی
91 بررسی تاثیرمیزان هیدروژن پراکسید زمان و دمابرمیزان اپوکسی دارشدن روغن سویا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری های نوین در شیمی و مهندسی شیمی
92 بررسی جایگاه آموزش اخلاق و ارزش ها در فلسفه ورزش (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در تربیت بدنی، علوم ورزشی و قهرمانی
93 بررسی دلایل افول نقاشی قهوه خانه ای (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها
94 بررسی رابطه حمایت اتماعی با فرسودگی شغلی پرستاران زن شاغل در بیمارستان های دولتی استان گلستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ
95 بررسی رابطه خودکارآمدی با فرسودگی شغلی پرستاران زن شاغل در بیمارستان های دولتی استان گلستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ
96 بررسی رابطه ذهن آگاهی و میزان اضطراب دانش آموزان (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
97 بررسی رابطه فرسودگی شغلی با سلامت روان کارمندان شاغل در حوزه امداد ونجات جمعیت هلال احمر استان اصفهان (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
98 بررسی رابطه مدیریت کلاس درس و خودارزشیابی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت کاربردی وچابک سازی سازمانی
99 بررسی رابطه میان هوش هیجانی و بهره وری کارکنان با توجه به نقش تعدیل گر فرهنگ سازمانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و علوم انسانی
100 بررسی رابطه میزان سواد فناوری اطلاعات و ارتباطات و کارآفرینی هنرآموزان شهر بیرجند (دریافت مقاله) همایش ملی اقتصاد،مدیریت توسعه و کارآفرینی با رویکرد حمایت از کالای ایرانی
101 بررسی رابطه نظام راهبری شرکتی و هزینه حسابرسی شرکتها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
102 بررسی رابطه واحدهای اراضی و پوشش گیاهی در لوت شمالی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
103 بررسی رضایتمندی شهروندان از کیفیت خدمات سازمان فضای سبز شهر اسلامشهر (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و نهمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
104 بررسی رفتار گذرای فیلتر اکتیو موازی مبتنی بر کنترل کنندهی پیوند DC نوع PI معمولی و PI بهینهشده با روش اجتماع ذرات به هنگام تغییرات بار غیرخطی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر سیستمهای توزیع شده و شبکه های هوشمند
105 بررسی روشهای حذف گرد و غبار حاصل از فرآیند پخت (کوره)نمونه موردی کارخانه سیمان اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست
106 بررسی عددی رفتار ستونهای مسلح شده با سیستم قفسه پیش ساخته pcs تحت اثر بار محوری وتاثیر بازشوها opening (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
107 بررسی علل تخریب شدید نازلهای ردیف اول توربین گازیMHI701D (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس بین المللی برق
108 بررسی عوامل فردی به عنوان زیر ساختی بر ایجاد سازمانهای دورکار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
109 بررسی عوامل موثر بر اختلال خواندن در کودکان و شیوه درمان آن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم اجتماعی، علوم تربیتی و روانشناسی
110 بررسی عوامل موثر بر انگیزه های مطالعه وکتابخوانی در دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی شهرستان مریوان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
111 بررسی عوامل موثر بر توانمند سازی مدیران در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و توسعه
112 بررسی عوامل موثر بر رفتارهای ضد اجتماعی دانش آموزان (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
113 بررسی عوامل موثر بر میزان خشونت در میان دانش آموزان و اریه راهکارهایی برای کاهش آن (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
114 بررسی غنی سازی مواد غذایی با آهن (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
115 بررسی کارایی سازمانهای آموزش محور با استفاده از روش DEA (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
116 بررسی مدل های نوین تصفیه آب و پساب (دریافت مقاله) همایش ملی آب، انسان و زمین
117 بررسی مقاومت به شوری جوامع هالوفیت حاشیه پلایا به منظور احیای رویشگاه (مطالعه موردی: حاشیه کویر مرطوب بجستان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان
118 بررسی میزان استفاده آموزگاران ابتدایی از روش های تدریس مبتنی بر رویکرد ساخت گرایی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم اجتماعی، علوم تربیتی و روانشناسی
119 بررسی میزان یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دو زبانه دوره ابتدایی وارایه راهکارهایی برای بهبود آن (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
120 بررسی نظریه های حمل و نقل پایدار و شناسایی راهکارهایی برای اجرای آن و رسیدن به توسعه شهری (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی پژوهشهای علوم میان رشته ای در شهرسازی و معماری
121 بررسی نقش آموزشی شعر و موسیقی در ورزش زورخانه ای (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
122 بررسی نقش معلم و مدرسه در تربیت دینی دانش آموزان (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
123 بررسی و بهبود روش بازشناسی عمل انسانی مبتنی بر تصویر ساکن با ترکیب ویژگی های استخراجی از توصیف گرهای SIFT و HOG (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی محاسبات نرم در مهندسی برق و کامپیوتر
124 بررسی و تحلیل اهداف تربیتی از دیدگاه امام صادق(ع) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی توانمندسازی جامعه در حوزه جامعه شناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی
125 بررسی و تحلیل روش های تربیت از دیدگاه امام صادق (ع) (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین در جامعه
126 بررسی و تحلیل علل خرابی زودرس پره های متحرک ردیف اول واحدهای گازی MHI 701D نیروگاه قم (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق
127 بررسی و تحلیل علل خرابی زودرس پره های متحرک ردیف اول واحدهای گازی MHI701D نیروگاه قم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس نیروگاههای برق
128 بررسی و تحلیل نیرویی رفلکتورآنتن سهموی ماهواره ای 3.7 متری تحت نیروی باد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران
129 بررسی و ساختار معماری قلعه بمپور در دوره باستان (دریافت مقاله) کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
130 بررسی و مطالعه بر ویژگی های بناهای قبل از اسلام بر روی معماری بناهای دوره اسلامی در سیستان (دریافت مقاله) کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
131 بررسی وضعیت افزایش سطح زیر کشت عناب و تاثیر آن بر افزایش مصرف آب در چند سال اخیر در استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عناب
132 بررسی همه جانبه یادگیری الکترونیکی از لحاظ مزایا و چالش های پیش روی آن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم اجتماعی، علوم تربیتی و روانشناسی
133 برسی ارتباط بین عناصر اقلیمی با فرار از خدمت سربازی در پادگان های نظامی دوره مطالعاتی 2014-2012 مطالعه موردی پادگان تیپ 216 زرهی زنجان (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران
134 برسی ساختار روایی طرح رمان کافه پیانو اثر فرهاد جعفری بر اساس الگوی کنش نشانه معنا شناختی گریماس (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی
135 برنامه ریزی بهینه توسعه تولید در سیستم های قدرت در حضور سیستم های فتوولتائیک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در مهندسی برق و کامپیوتر و مکانیک ایران
136 برنامه ریزی بهینه ی عناصر ذخیره ساز انرژی درسیستم های توزیع با در نظرگیری عدم قطعیت (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سالیانه انرژی پاک
137 برنامه ریزی توسعه پایدار از منظر گردشگری روستائی مطالعه موردی بخش مرکزیشهرستان طارم (دریافت مقاله) همایش ملی گردشگری، سرمایه های ملی و چشم انداز آینده
138 برنامه ریزی راهبردی حمل و نقل منطقه ای با تاکبد بر کاهش تلفات جاده ای مطالعه موردی شهرستان طارم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی
139 برنامه ریزی راهبردی حمل و نقل منطقه ای مطالعه موردی شهرستان طارم (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
140 برنامه ویژه مدرسه (بوم): گامی به سوی تمرکززدایی در برنامه ریزی درسی آموزش و پرورش ایران (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در برنامه ریزی درسی ایران
141 برون سپاری در مدیریت منابع انسانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی
142 بکار گیری الگوریتم ترکیبی الگوریتم ژنتیک و اجتماع ذرات جهت مکان یابی و تعیین تعداد بهینه واحد های اندازه گیری فازوری PMU در سیستم های قدرت (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
143 بهبود پارامترهای توان به وسیله جبرانسازی هارمونیک شبکه با استفاده از فیلتر اکتیو PI به روش اجتماع ذرات (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی کامپیوتر، برق و مخابرات
144 بهبود پایداری سیستمهای قدرت توسط TC-IPC ( Thyristor Controlled - Interphase Power Controller ) (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی برق
145 بهبود میراسازی نوسانات بین ناحیهای با استفاده از TC-IPC (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق
146 بهزه وری الگوهای کسب و کار الکترونیک در توسعه پلت فرم های رایانش ابری (دریافت مقاله) سومین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
147 بهینه سازی ترمواکونومیک یک سردخانه (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
148 بهینه سازی گام لوله های اواپراتور و کندانسور در سیکل تبرید تراکمی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی انرژی
149 بهینه سازی وزن خرپا با استفاده از عملگرهای اصلاح شده ژنتیک (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
150 بهینه کاوی در مدیریت دانش (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی
151 بهینهسازی اقلیمی فضاهای تابستان نشین در دانشکده هنر و معماری یزد نمونه مورد مطالعه: آتلیه پنج دری حیاط لاریها (دریافت مقاله) سومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی با رویکرد توسعه پایدار
152 پالایش شیمیایی آب فاضلاب و خاک کشاورزی از فلز سنگین سرب با تثبیت شیمیایی-گلوتار آلدیید-آنزیم اوره آز بر روی ماتریکس نیتروسلولزی اصلاح سطح شده به وسیله کربن نانوتیوب تک دیواره ایی (دریافت مقاله) کنگره ملی شیمی ونانو شیمی از پژوهش تا توسعه ملی
153 پتانسیل سنجی و شناسایی نقاط مستعد جهت نصب نیروگاه های آبی جریانی(میکرو)در استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
154 پرورش رشد اخلاقی دانش آموزان از طریق داستان گویی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
155 پرهیز از عیب جویی و ارتباط آن با مدیریت از نگاه امیرالمومنین(ع)باتوجه به خطبه های 140 و 141 نهج البلاغه (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی توانمندسازی جامعه در حوزه جامعه شناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی
156 تآثیر تراکم های مختلف کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد گلرنگ (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
157 تاثیر الگوی سنجش یادگیری (تکوینی و تراکمی) بر میزان پیشرفت آمادگی دانش آموزان دوره دوم ابتدایی (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت و آموزش
158 تاثیر بهره برداری پالایشگاه گاز ایلام در ظرفیت های پایین تر از طراحی بر روی شاخص مصرف انرژی و هزینه ی پالایش گاز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت انرژی و محیط زیست
159 تاثیر فرم و ارتفاع در مصرف انرژی بناهای بلند مرتبه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری با رویکرد پدافند غیر عامل در معماری و شهرسازی
160 تاثیر مایع درمانی تکمیلی حین عمل بر شدت درد پس از عمل در بیماران تحت عمل جراحی سرطان سینه (دریافت مقاله) پنجمین همایش پژوهشی سالیانه دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان
161 تاثیرتوانمندسازی خانواده محور ازطریق آگاه سازی برسبک زندگی (دریافت مقاله) همایش بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم ورزشی
162 تاریخچه مختصر دستورنویسی در زبان فارسی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات
163 تأثیر اختلاط کاربری بر بعد همه شمول بودن اجتماعی نمونه موردی (خیابان امام خمینی آمل) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه اقتصاد شهری
164 تبیین تجربه زیسته ی دانشجویان از چالش های فضای مجازی در حوزه ارزش های دینی (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
165 تبیین هویت فرهنگی در مراکز فرهنگی معاصر ایران بررسی آراء و اندیشه معماران شرکت کننده در مسابقه فرهنگستان هنر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی
166 تثبیت خاک با استفاده از نانو پلیمرها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیر ساختها
167 تحلیل انرژی و اگزرژی واحد شیرین سازی آمین پالایشگاه گاز ایلام (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی
168 تحلیل سطوح توسعه روستایی درشهرستان رشت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
169 تحلیل همدیدی آستانه بارش های شدید شمال غرب کشور (دریافت مقاله) همایش بین المللی تغییر اقلیم، پیامدها،سازگاری و تعدیل
170 تحلیلی توصیفی انتقادی به ساختار نظام آموزشی ایران (دریافت مقاله) سومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
171 تحول اداری مبتنی بر شاخصهای نوسازی سیاسی در ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بهبود و تحول اداری
172 تخمین پارامترهای سیستم تحریک واحدهای گازی نیروگاه فارس و اعتبارسنجی حلقه بسته بر اساس مدل واقعی ژنراتور در محیط SIMULINK (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق
173 تدریس بخش صداها و حروف درس زبان انگلیسی پایه هفتم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش
174 تدوین تیپ بندی درارزیابی عملکردهیئت های ورزشی استان همدان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت ورزشی
175 ترکیبات دارویی گیاه Ammothamnus lehmannii (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور
176 تشخیص اشکال و میزان فعالیت تپه های ماسه ای در سطح خراسان بزرگ (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرسایش بادی
177 تشخیص چهره با استفاده از تفکیک خطی فیشربازگشتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری اطلاعات و شبکه های کامپیوتری دانشگاه پیام نور
178 تشخیص خطای خارج مرکزیت دینامیکی در بیرینگهای موتورهای القایی با استفاده از نظریه تابع سیم پیچی و شبیه سازی در نرم افزارFLUX 2D (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی قدرت و نیروگاه های هسته ای
179 تشخیص خطای مکانیکی بیرینگ توسط آنالیز فرکانس هارمونیک های جریان در موتورهای القایی صنعتی (دریافت مقاله) سمینار پتروشیمی و انرژی
180 تشریح فقهی حقوقی غرامات با استفاده از ماده 391 قانون مدنی ورای وحدت رویه 733 دیوان عالی کشور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حقوق و علوم سیاسی
181 تعلیم وتربیت اسلامی (دریافت مقاله) سومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
182 تعیین رابطه بین تجدید ارائه صورتهای مالی با درصد تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
183 تعیین رابطه بین تجدید ارائه صورتهای مالی با هزینه سرمایه سهام عادی در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
184 تعیین ظرفیت بهینه پارکینگ های شارژ خودروهای الکتریکی به منظور بهبود قابلیت اطمینان سیستم های توزیع با در نظرگرفتن قیدهای عملیاتی شبکه توزیع (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق
185 تغییر کاربری مخروط افکنه و تاثیر آن درافت سطح آب های زیرزمینی (مطالعه موردی دشت بیرجند) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
186 تفاوت میزان خرید برندهای لوکس در سبک زندگی و نقش آن در خودنمایی دو گروه سنی زنان تهرانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، کسب و کار و حسابداری
187 تکنیک های نوین آبزی پروری در آبهای لب شور داخلی (دریافت مقاله) همایش ملی منطقه­ ای آبزی­ پروری مدیریت و ارتقاء بهره­ وری منابع آب
188 تلفیق شبکه عصبی MLP و تبدیل موجک جهت تشخیص خطا در مبدلهای HVDC (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی برق
189 توسعه کشت گونه اسپرس خراسانی(chorassanicaOnobrychis) در حوزه ی آبخیز بند گلستان (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
190 تولید قطعه دو فلزی از چدنهای نشکن و خاکستری با روش ریختگری همزمان و بررسی ساختاری آن (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
191 تهیه و شناسایی رزین اپوکسی سویای آکریلیکی AESO با استفاده از روغن سویای اپوکسی دار شده (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری های نوین در شیمی و مهندسی شیمی
192 جایگاه گونه گیاهی Ammothamnus lehmannii در مراتع بیابانی شرق ایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
193 جایگاه هنر در معماری اسلامی (دریافت مقاله) اولین همایش هنر و صنعت در ساختمان عمران،معماری و شهرسازی
194 جداسازی مس از آب با استفاده از پلی آنیلین و نانو کامپوزیت های تهیه شده آن در محیط های آبی و آبی_غیر آبی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهشهای محیط زیست ایران
195 حذف نیترات ازآب شرب با استفاده ازجاذبهای مختلف (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی
196 حذف نیترات ازآبهای آشامیدنی با استفاده ازکربن فعال به روش جذب سطحی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی
197 حذف نیترات ازآبهای آشامیدنی به روش جذب سطحی با استفاده ازجاذبهای مختلف (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
198 حسابرسی عملکرد ابزاری برای ارزیابی عملکرد مدیریت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی
199 خودباوری آکادمیک در دانش آموزان استثنایی دوگانه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی
200 دسته‌بندی معنایی صحنه‌های فیلم با استفاده از نقشه‌های شناختی فازی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
201 دمپ حرکت پیچ شناوری و تبدیل انرژی آن به الکترییسته توسط مبدل میراگر جرمی تنظیم شده (دریافت مقاله) هجدهمین همایش صنایع دریایی
202 راهکارهای اقتصادی و اجتماعی کاهش بیابانزایی درمنطقه خورونایبند شمال کویر لوت (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
203 روشی نو در محاسبه تلفات کرونا با در نظر گیری اثر ضریب پراکندگی یون متغیر با میدان با استفاده از روش اجزای محدود (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق
204 رویکرد اثربخشی آموزش هیجان مدار بر دلزدگی زناشویی و میل به طلاق در زوج ها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری
205 زمان بندی و باز زمان بندی اتاق عمل با رویکرد افق غلطان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها
206 زمان بندی وباز زمان بندی اتاق عمل با در نظر گرفتن عدم قطعیت (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع
207 زمانبندی کامیون ها در انبارهای متقاطع با چندین درب ورودی و خروجی با در نظر گرفتن ترتیب تخلیه و بارگیری کالاها (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE 2019)
208 زمانبندی و مسیریابی اعزام کادر پزشکی به منازل بیماران از مراکز درمانی متفاوت با در نظر گرفتن انعطاف در انتخاب مراکز درمانی مبدا و مقصد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها
209 سابقه 50 ساله تغیر کاربری اراضی و گسترش واحدهای صنعتی در دشت مشهد: بیابان‌زایی یا بیابان زدایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست، صنعت و اقتصاد
210 ساخت و شبیه سازی غشاء کامپوزیتی پلی آمید نانولوله کربنی به منظور جداسازی آب - اتانول به روش تراوش تبخیری (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
211 سرریز های زیگزاگی با پلان قوسی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی دانشجویی منابع آب و خاک
212 سکونت در بلندمرتبه ها؛ مکان یا بیمکانی؟ (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری و شهرسازی در گذر زمان
213 سیاست جنایی افتراقی نسبت به اطفال و نوجوانان در سیر تحولات قانونگذاری در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی
214 شبیه سازی پالایشگاه گاز هنگام با پرومکس جهت بهینه سازی دمای آمین ورودی به برج احیاء (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
215 شبیه سازی پالایشگاه گاز هنگام با پرومکس جهت بهینه سازی شدت جریان آمین در گردش (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه دانش بنیان صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
216 شناسایی خطای امپدانس بالا در سیستمهای توزیع با استفاده ازالگوریتمCVM (دریافت مقاله) اولین کنفرانس اتوماسیون صنعت برق
217 شناسایی ژن کلیدی SMT1 دخیل در مسیر بیوسنتزی دایوسجنین در شنبلیله Trigonella foenum-graecum L. (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران
218 شناسایی مولفه های کارآفرینی در اسناد بالادستی برنامه ریزی درسی دوره ی پیش دبستانی و دبستانی ایران (با تاکید بر سند تحول بنیادین و برنامه درسی ملی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدارس کارآفرین (با رویکرد برنامه ریزی درسی)
219 طراحی سامانه همکاری برنامه ریزی آموزشی آموزشکده های دانشگاه فنی و حرفه ای مبتنی بر رایانش ابری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی در مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و پردازش داده ها
220 طراحی سیستم مراقبت همراه و دائم برای سالخوردگان (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
221 طراحی شبکه زنجیره تامین خون با رویکرد قابلیت اطمینان (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع
222 طراحی کوچک ترین تمام جمع کننده در فناوری آتوماتای سلولی کوانتومی (دریافت مقاله) نهمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفتهای علوم و تکنولوژی
223 فنولوژی گیاه کمای بیابانی Ferula foetida (مطالعه موردی: منطقه عطائیه نیشابور) (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور
224 کارایی تکنیک های GIS,RS در مدیریت مناطق بیابانی مطالعه موردی : شناسایی ماسه زارها (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 89
225 کاربرد GIS در مدیریت محیط زیست سالم (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست
226 کاربرد نرم افزار Maple در المانهای محدود (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
227 کاهش مرتبه ی مدل در ریزشبکه ها: مرور مطالعات و چالش های پیش رو (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و سیستم های هوشمند ایران
228 کسب کار و کارآفرینی در منظر اسلام (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کارآفرینی پایدار
229 کمای بیابانی Ferula foetida و نقش آن در مدیریت مناطق خشک و بیابانی (مطالعه موردی: منطقه عطائیه نیشابور) (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور
230 لزوم توجه به ابعاد تنوع زیستی در توسعه صنعت ژئوتوریسم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
231 مبانی نظری و تحلیلی سازمان های یاددهنده با تاکید بر کاربست آن درمدارس امروز (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
232 محاسبه میزان مصرف سوخت راکتور بوشهر در کمینه و بیشینه قدرت در دوره دوم سوختگذاری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی قدرت و نیروگاه های هسته ای
233 مدل زنجیره تامین حلقه بسته با اهداف و محدودیت تقاضای فازی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
234 مدل سازی مکانی سه بعدی هدایت آتش توپخانه با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیاییبا تاکید بر تعیین موقعیت بهینه دیدبان های توپخانه صحرایی(سیستم اطلاعات جغرافیایی در خدمت ارتش، ارتش در خدمت صلح) (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران
235 مدل سازی و حل یک مسئله موجودی چند محصولی با در نظر گرفتن وجود اقلام معیوب در محموله های سفارشی و گزینه های خرید یا تعمیر (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
236 مدل سازی و حل یک مسیله بازتولید با رویکرد سیستم های صف (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
237 مدل سازی و کاربرد TC- IPC برای میراسازی نوسانات فرکانس کم (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق
238 مدلسازی و حل مسأله زمان بندی جریان کارگاهی ترکیبی با انسداد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت
239 مدلسازی و حل مسئله مکانیابی، انتخاب تامین کنندگان و تخصیص سفارش (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
240 مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات و تاثیرتکنولوژی بر نیروی انسانی در سازمانها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت راهبردی خدمات
241 مدیریت پروژه های عمرانی در کاهش هزینه، زمان و ارتقا کیفیت (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
242 مدیریت خانواده ازنگاه امیرالمومنین(ع)درخطبه ها وحکمت های نهج البلاغه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
243 مدیریت زنجیره تأمین سبز در صنعت برق با رویکرد مدل SCOR (دریافت مقاله) دومین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت، حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار
244 مدیریت زنجیره تأمین سبز در صنعت برق با رویکرد مدل SCOR (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
245 مدیریت و رهبری آموزشی در هزاره سوم (دریافت مقاله) سومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
246 مروری بر الگوریتم های زمانبندی با بهینه سازی زمان و هزینه در سیستم های گردش کار در محاسبات ابری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر و مکانیک ایران
247 مروری بر اهمیت و جایگاه انرژی های تجدید پذیر در ایران و جهان و بررسی پتانسیل های موجود در کشور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
248 مساله نگهداری و تعمیرات ماشین ها در یک سیستم تولیدی با امکان ارتقاء عملکرد کارگران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
249 مطالعه تاثیر هوش رقابتی در ایجاد مزیت رقابتی کسب و کار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
250 مطالعه تنش های پسماند الیاف کربنی تقویت شده به روش الکتروفورز در کامپوزیت های پایه پلیمری (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
251 مطالعه مینرالوژی، پترولوژی و ژئوشیمی کانسار معدن شش توده آبدشت، اسفندقه کرمان (دریافت مقاله) نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
252 مطالعه و بررسی تبیین جامعه شناختی سبک زندیگ اسلامی در بین دانش آموزان و دانشجویان شهر سنندج (دریافت مقاله) همایش ملی سبک زندگی اسلامی و جایگاه آن در عصر جهانی شدن
253 مطالعه و شبیه سازی اثرات سایه بر آرایه های فتوولتائیک با استفاده از نرم افزار مطلب (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق با محوریت انرژی های نو
254 معرفی رویشگاه و ویژگیهای گیاه Ammothamnus lehmannii در منطقه سرخس (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور
255 معرفی کامپوزیتهای FRP در تقویت و مقاوم سازی سازه ها در برابر حوادث طبیعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران
256 معرفی، شناخت کالبدی و بررسی معماری آرامگاه امامزاده کوران میراثی ایرانی – اسلامی از دوران تیموری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
257 مقایسه آزمایش تجربی و تحلیل عددی گسیختگی پیشرونده در یک قاب ساختمانی فولادی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
258 مقایسه الزامات روش مونتاژ TBM در فضای بسته با فضای باز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس منطقه ای و یازدهمین کنفرانس تونل ایران
259 مقایسه الزامات روش مونتاژ TBM در فضای بسته با فضای باز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمین کنفرانس تونل ایران
260 مقایسه تحلیلی بازار و خط مشی دولت در محصولات لبنی (دریافت مقاله) سومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
261 مقایسه رفتار خزابی سازههای فضاکار چلیکی تک لایه و دولایه با اتصالات صلب (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
262 مقایسه سناریوی خازن گذاری- بازآرایی شبکه با سناریوی بازآرایی- خازن گذاری براساس اولویت بندی ترتیب انجام آنها با در نظر گرفتن سطوح بار مختلف (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی برق و کامپیوتر
263 مقایسه طیف نوترون قلب راکتور بوشهر با راکتورBiblis B (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی قدرت و نیروگاه های هسته ای
264 مقایسه عوامل موثر بر استفاده کودهای آلی در مقایسه با کودهای شیمیایی از دیدگاه کشاورزان ( مطالعه موردی شهرستان کامیاران ) (دریافت مقاله) سومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
265 مقایسه مدل های EPM و MPSIAC در برآورد میزان فرسایش و تولید رسوب با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: حوضه آبخیز یعقوب آباد) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
266 مقایسه معیارهای گسیختگی هوک - براون و بینیاوسکی در آنالیز پایداری سقف تونل بر مبنای روش تحلیلی تعادل حدی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
267 مقایسه نیمرخ فیزیکی و فیزیولوژیکی فوتبالیستهای مرد نخبه ایران با فوتبالیستهای مرد نخبه دنیا (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
268 مکان یابی و اندازه یابی بهینه بانک های خازنی در شبکه توزیع همزمان با در نظرگیری مسیله بازآرایی شبکه (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی کامپیوتر، برق و مخابرات
269 موانع بازدارنده مشارکت ورزشی و اوقات فراغت سالمندان (مطالعه موردی استان همدان) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت ورزشی
270 مهارت های مورد نیاز مدیران مدارس در هزاره سوم (دریافت مقاله) سومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
271 مهندسی مجدد سیاستگذاری آموزشیمبتنی بر نظریه ی سرمایه ی نیروی انسانی در آموزش و پرورش (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
272 نظارت بر شورای محلی در ایران و انگلیس (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی
273 نقش امنیت در گردشگری و اقتصاد مرزهای خراسان جنوبی و کشور افغانستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت؛ فرصت های محلی و بین المللی
274 نقش خراسان بزرگ در شکلگیری هنرهای تصویری ایران اسلامی (دریافت مقاله) همایش ملی نقش خراسان در شکوفایی هنر اسلامی
275 نقش خودناتوانسازی در عزت نفس و پیشرفت تحصیلی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی
276 نقش زیتون در حفاظت پایدار محیط زیست (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
277 نقش زیتون در حفاظت پایدار محیط زیست شهرستان رودبار (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
278 نقش سازماندهی سیاسی فضایی استانهای خراسان جنوبی، کرمان و سیستان و بلوچستان در تدوین برنامه ریزی استراتژیک گردشگری کویر لوت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت؛ فرصت های محلی و بین المللی
279 نقش شاخص توسعه انسانی ( HDI ) بر ریسک های ایمنی، سلامتی و زیست محیطی پروژه های ساخت (صنایع نفت و گاز) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
280 نقش فضاهای شهری در امنیت زنان (مطالعه موردی: مشهد بلوار خیام) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
281 نقش گونه گیاهی ammothamnus lehmannii درمهار فرسایش بادی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرسایش بادی
282 نقش مشاوره ای خانواده در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین در جامعه
283 نقش مشاوره ای معلمان در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین در جامعه
284 نقش میانجیگری در دادرسی کیفری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
285 نقش وجایگاه خوشه های صنعتی درتوسعه مطالعه موردی: خوشه خرما (دریافت مقاله) کنفرانس ملی راهبردهای توسعه شرق ایران
286 نوسانات اقلیمی و تأثیر آن بر پویایی پوشش گیاهی در منطقه بیابانی جاجرم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
287 واکاوی مفهوم عاطفه در ادبیات تعلیمی و تداعی آن در آثار سعدی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس علمی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران
288 ویژگیها، قابلیتها و کارکردهای مبلغ در تربیت دینی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تربیت دینی در ادیان ابراهیمی
289 همسانه سازی آنتی بادی مونوکلونال تک دومنی علیه بیماری بوتولیسم در ناقل بیانی گیاهی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
290 هیدرو هالوفیت های حاشیه پلایای بجستان و اهمیت احیای کویرهای مرطوب (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
291 یک رهیافت کنترلی جدید برای مدیریت پخش بارشبکه قدرت بوسیله IPFC (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر