آقای دکتر علی سردار شهرکی

دکتر علی سردار شهرکی دانشگاه سیستان و بلوچستان، دکترای اقتصاد کشاورزی، ایران

آقای دکتر علی سردار شهرکی

Dr. Ali Sardar Shahraki

دانشگاه سیستان و بلوچستان، دکترای اقتصاد کشاورزی، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علی سردار شهرکی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر اجراییفصلنامه علوم آب و محیط زیست

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات خشکسالی هیرمند بر امنیت مرزی جنوب شرق کشور (دریافت مقاله) نهمین کنگره انجمن ژیوپلیتیک ایران و اولین همایش انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران
2 ارتباط بین تنوع زیستی، محیط زیست و توسعه پایدار؛ استراتژیها و ره یافت ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
3 ارتباط توسعه اقتصادی، بوم گردی و فرهنگ محیط زیست با تاکید بر پایداری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
4 استفاده از شاخص های RCSA و RCA در تعیین مزیت نسبی و بازارهای هدف صادرات خرمای ایران (دریافت مقاله) همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران
5 درآمدی بر اقتصاد محیط زیست و مفهوم آثار جانبی با تاکید تاثیر گذاری بر کارایی اقتصادی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
6 سیاست سازگاری مکانیزاسیون با محیط زیست در راستای توسعه کشاورزی پایدار؛ چالش ها و راهکارها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
7 شناسایی پتانسیل های بالقوه صنایع فرآوری و تبدیلی خرما در استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران
8 نقش اکوتوریسم در توسعه پایدار و چالش ها و فرصت های آن (دریافت مقاله) کنفرانس ملی راهبردهای توسعه شرق ایران
9 هیدروپلیتیک و ژیواکونومیک رودخانه فرامرزی هیرمند در مناسبات ایران و افغانستان (دریافت مقاله) نهمین کنگره انجمن ژیوپلیتیک ایران و اولین همایش انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران