آقای امیر صفاری

امیر صفاری دانشگاه صنعتی شاهرود

آقای امیر صفاری

Amir Safari

دانشگاه صنعتی شاهرود

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای امیر صفاری در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
کارشناس نشریهدوفصلنامه پژوهش­ های ژئوفیزیک کاربردی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی توانمندی ژئومورفوسایت های گردشگری در پایداری و مدیریت مناطق کارستیک (مطالعه موردی: غارچال نخجیر، استان مرکزی) (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 4، شماره: 14
2 تحلیل فعالیت زمی نساختی حوضه آبخیز فرحزاد از طریق شاخص های ژئومورفیک (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 24، شماره: 95
3 کاربرد مدل ترکیبی OWA-AHP به منظور پهنه بندی خطر زمین لغزش (مطالعه موردی: شهرستان خرم آباد) (دریافت مقاله) دوفصلنامه ژئومورفولوژی کاربردی ایران دوره: 1، شماره: 2
4 مقایسه مدل نسبت فراوانی و توابع عضویت فازی در پهنه بندی خطر زمین لغزش (مطالعه موردی: جاده ارتباطی مریوان- سنندج) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 1، شماره: 4
5 نقش فرایندهای ژیومورفولوژیکی بر محوطهٔ باستانی سنجر (دریافت مقاله) فصلنامه جندی شاپور دوره: 2، شماره: 7
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آینه جریان با مقاومت خروجی فوق العاده بالا (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشی های نوین در علوم مهندسی
2 ارائه ی یک سیستم طبقه بندی مهندسی برای ارزیابی خطر خودسوزی زغال در معادن زغالسنگ (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی ذغال سنگ ایران
3 ارزیابی آسیب پذیری مناطق شهری در برابر خطر سیل با استفاده از GIS&Logic Fuzzy نمونه موردی: منطقه 3 تهران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تحلیل فضایی مخاطرات محیطی کلان شهر تهران
4 ارزیابی اثرات زیست محیطی خودسوزی زغال سنگ و پیشگیری از وقوع آنبا استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازی (FDAHP) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست
5 ارزیابی اراضی مستعد کالبدی بر مبنای پارامترهای گسل، شیب، ارتفاع،محدوده شهری بر اساس منطق فازی مطالعه موردی استان البرز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
6 ارزیابی تاثیر پارامترهای ارتفاع، محدوده سکونتگاه، کاربری اراضی و زمین شناسی بر روی اراضی مستعد کالبدی بر اساس مدل منطق فازی (مطالعه موردی استان البرز) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم جغرافیا
7 ارزیابی تاثیر پارامترهای ارتفاع، محدوده سکونتگاه، کاربری اراضی و زمین شناسی بر روی اراضی مستعد کالبدی بر اساس مدل منطق فازی مطالعه موردی استان البرز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
8 ارزیابی خطر سنگ ریزش در مسیر جاده حمیل سرابله با استفاده از منطق فازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
9 ارزیابی ریسک شغل کارکنان پیشروی معادن زغال سنگ البرز شرقی با استفاده از روش تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثار (FMEA) (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی ذغال سنگ ایران
10 ارزیابی ژئومورفولوژیکی قابلیت کشاورزی و تحلیل وضعیت فعلی کاربری اراضی با استفاده از RS وGISمطالعه موردی: دشت تبریز (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان اسلام
11 ارزیابی و پهنه بندی کیفیت آب زیرمینی با استفاده از استاندارد WHO مطالعه موردی آبخوان کارستی نورآباد (دریافت مقاله) نهمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
12 ارزیاتی پتانسیل ژیومورفوسایت ها در محوطه های توریستی منطقه ساحلی خلیج فارس (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ژیومورفولوژی و چالش های محیطی
13 امکان سنجی توسعه گردشگری درشهرمرزی بانه درچارچوب مدل استراتژیک Swot (دریافت مقاله) همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها
14 انسداد مرزهای جنوب شرق کشور و فرآیندهای ژئومورفولوژیکی (دریافت مقاله) همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها
15 Environmental Protection Using Nano photocatalyst Technology (دریافت مقاله) اولین کنفرانس فناوری نانو در محیط زیست
16 بررسی ارتباط بین ارزش ویژه برند و هزینه های تحقیق و توسعه (R&D) ( مطالعه موردی: شرکت صنایع شوینده پاکنام) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
17 بررسی پتانسیل منابع آب کارست کوهستان خورین با استفاده از روش ر گرسیون خطی چند متغیره (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت،تقاضا و بهره وری مصرف آب
18 بررسی تأثیردوره های آموزش ضمن خدمت بر کارایی شغلی مدیران(مطالعه موردی :دبیرستانهای لاهیجان) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
19 بررسی عوامل موثر بر رخداد زمین لغزش در ایران بر پایه دیدگاه فرا تحلیل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
20 بررسی مدل منطق فازی بر روی اراضی مستعد کالبدی بر مبنای پارامترهای ارتفاعات، گسلها، راهها و رودخانه ها (مطالعه موردی استان البرز) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
21 بررسی مدل منطق فازی بر روی اراضی مستعد کالبدی بر مبنای پارامترهای ارتفاعات، گسلها، راهها و رودخانهها (مطالعه موردی استان البرز) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم جغرافیا
22 بررسی نقش مدیریت بحران در کاهش آسیب پذیری ناشی از زلزله در مناطق شهری مطالعه موردی:منطقه 2 تهران (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران
23 بررسی وضعیت آسیب پذیری مناطق مختلف شهر تبریز در برابر زلزله (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
24 پهنه بندی اکوتوریسم استان اردبیل با استفاده از منطق فازی (دریافت مقاله) اولین همایش علوم جغرافیایی ایران
25 پهنه بندی پتانسیل رخداد زمین لغزش در ارتفاعات شمال غرب کلان شهر تهران با استفاده از مدل فازی و سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تحلیل فضایی مخاطرات محیطی کلان شهر تهران
26 پیامدهای توسعه فیزیکی و تغییرات لند فرم های ژئومورفولوژیک با تاکید بر سیل خیزی مطالعه موردی کلان شهر تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی جغرافیا و زمین شناسی
27 تأثیرات زیست محیطی خودسوزی زغال سنگ و راهکارهای جلوگیری از آن در دپوهای کارخانه زغالشویی (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
28 تحلیل آسیب پذیری ناشی از زمین لغزش در رود دره فرحزاد با استفاده از منطق فازی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تحلیل فضایی مخاطرات محیطی کلان شهر تهران
29 تحلیل نقش عوامل طبیعی و ژئومورفولوژیک موثر در ناپایداری پلهای کلانشهر تهران به منظور توسعه و امنیت شهری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری
30 تحلیل و ردهبندی پتانسیل خودسوزی منطقه زغالی البرز شرقی با استفاده از رویکردسیستمی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی ذغال سنگ ایران
31 چالش ها و تنگناهای محیط های کارستی برای زندگی انسان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ژیومورفولوژی و چالش های محیطی
32 راهبردهای مناسب برای توسعه ی گردشگری دریاچه گیلارلو شهر گرمی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم
33 روشهای تشخیص حریق در معادن زغالسنگ به منظور کاهش توسعه و تأثیرات زیستمحیطی آن (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار
34 رویکردهای نوین در طراحی مدارات آینه های جریان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشی های نوین در علوم مهندسی
35 سنجش اثربخشی کیفیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات با استفاده از مدل معادلات ساختاری (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه شهری
36 شاخص های مورفوتکتونیک و زمین لرزه مطالعه موردی: مناطق پرخطراستان خوزستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
37 کاربرد ژئومورفولوژی در برنامه ریزی کالبدی سکونتگاه های شهری و روستایی مطالعه موردی: شهر اراک (دریافت مقاله) اولین همایش علوم جغرافیایی ایران
38 کاربرد سنجشاز راه دورRemote Sensing در شناسایی آتشسوزیهای زغالی (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
39 مخاطرات ژئومورفولوژیکی کلان شهرتهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
40 مخاطرات ژئومورفولوژیکی مناطق کارستی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
41 مدیریت ریسک شغل کارکنان استخراج معادن زغال سنگ البرز شرقی با استفاده ازتکنیکFMEA (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی ذغال سنگ ایران
42 مقایسه تاثیر پارامترهای ارتفاع، محدوده سکونتگاه، کاربری اراضی و راه ها بر روی اراضی مستعد کالبدی با استفاده از مدل منطق فازی (مطالعه موردی استان البرز) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم جغرافیا
43 مقایسه تاثیر پارامترهای ارتفاع، محدوده سکونتگاه، کاربری اراضی و راهها بر روی اراضی مستعد کالبدی با استفاده از مدل منطق فازی (مطالعه موردی استان البرز) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
44 مقایسه مد لهای آماری دو متغیره و منطق فازی در پهنه بندی زمین لغزش (مطالعه موردی: محدوده گردنه حیران در محور اردبیل- آستارا) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
45 مقایسه مدل های آماری دو متغیره و منطق فازی در پهنه بندی زمین لغزش (مطالعه موردی: محدوده گردنه حیران در محور مواصلاتی اردبیل- آستارا) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
46 ی-کولای) درنمونه های لاشه های طیور(خط کشتار و لاشه های توزیع شده آن خط کشتار در فروشگاه ها) کشتار شده در کشتارگاه ایران تیهو (دریافت مقاله) همایش ملی صنایع غذایی