آقای دکتر جلال درخشه

دکتر جلال درخشه استاد،دانشگاه امام صادق(ع)

آقای دکتر جلال درخشه

Dr. Jalal Derakhshe

استاد،دانشگاه امام صادق(ع)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر جلال درخشه در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی ساختاری رژیم صهیونیستی باتاکید برآسیبهای فرهنگی و اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات دوره: 13، شماره: 20
2 پیشبرد حقوق بشردرعرصه نابرابریهای اجتماعی اقتصادی رویکرد فرهنگی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات دوره: 15، شماره: 25
3 دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران درجهان اسلام فرصتها،اقدامات، اولویت ها ودستاوردها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات دوره: 12، شماره: 16
4 رمزگشایی اسطوره درنظام های نشانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات دوره: 12، شماره: 13
5 شیوههای نفوذ نظامی - امنیتی امریکا در عراق (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 5، شماره: 19
6 کارکرد نظریه عقلانیت سیاسی در انقلاب اسلامی ایران مبتنی بر اندیشه و عمل حکومتی امام خمینی(ره) (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام دوره: 4، شماره: 13
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 روا بط خارجی ایران وعبرستان طی سال های 1384 تا 1392 با تا کید بر بحران بحرین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی